Phú Thọ: Phấn đấu trở thành tỉnh phát triển hàng đầu trung du, miền núi phía Bắc

(PLVN) - Trong năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Phú Thọ đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo gồm 4 khâu đột phá là đầu tư kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển du lịch và đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc.
Phú Thọ: Phấn đấu trở thành tỉnh phát triển hàng đầu trung du, miền núi phía Bắc Toàn cảnh cầu đi bộ với kiến trúc tháp 7 tầng tại công viên Văn Lang thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có nhiều biến động. Thiên tai, dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi, nhiều thời điểm, đặc biệt, đại dịch Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020 đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế, đời sống Nhân dân trên toàn thế giới. Trong bối cảnh đó, dù gặp nhiều khó khăn tỉnh Phú Thọ với nội lực và quy mô kinh tế còn nhỏ, kết cấu hạ tầng then chốt còn thiếu và chưa đồng bộ; quy mô doanh nghiệp nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng; công tác chỉ đạo, điều hành, giúp đỡ của Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Trong nhiệm kỳ vừa qua tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả nhất định trong bốn khâu đột phá về huy động nguồn nhân lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt, phát triển nguồn nhân lực, phát triển du lịch và cải cách hành chính. 

Cụ thể, về sự tăng trưởng trong nhiệm kỳ vừa qua đạt 19/20 chỉ tiêu và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Kinh tế tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá; quy mô kinh tế tăng 1,7 lần so với năm 2015. Nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,4%, công nghiệp - xây dựng tăng 10,2%, dịch vụ tăng 7,25%. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 52,5 triệu đồng, tăng 64% với năm 2015. 

Các khu vực kinh tế, các ngành kinh tế đều có bước phát triển, quy mô được mở rộng, hiệu quả được nâng lên. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng qua các năm với tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm ước đạt 10,5%; quy mô ngành công nghiệp tăng 2 lần so với năm 2015. Cơ cấu các nhóm ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng so với giai đoạn trước, nhất là một số sản phẩm mới có lợi thế về thị trường tăng mạnh như: Linh kiện điện tử tăng 28 lần, gạch Ceramic tăng 3,2 lần, giày thể thao tăng 4 lần, quần áo may sẵn tăng 1,8 lần,... 

Một số mặt hàng công nghiệp chủ lực có tỷ trọng đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu như hàng dệt, may 42%, linh kiện điện tử 25% và các sản phẩm từ chất dẻo 16,8%. Khu vực công nghiệp đã giải quyết việc làm cho 219 nghìn lao động, góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, đã thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu, cụm công nghiệp; khuyến khích, thu hút, mời gọi được một số nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,3%. Giá trị tăng thêm ngành dịch vụ tăng 1,7 lần so với năm 2015; giá trị xuất khẩu ước đạt 3,5 tỷ USD, tăng 2,7 lần so với mục tiêu đại hội. Chất lượng các ngành dịch vụ phục vụ sản xuất - kinh doanh và đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn, nhất là lĩnh vực điện năng, dịch vụ thanh toán, công nghệ thông tin, thương mại điện tử...

Du lịch phát triển đa dạng theo chiều sâu, đổi mới và nâng cao chất lượng. Tổng vốn đầu tư cho phát triển du lịch tăng 8,8% so với mục tiêu; nổi bật với các khu du lịch Khu di tích lịch sử Đền Hùng; Khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy; Khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ; Vườn Quốc gia Xuân Sơn.

Đặc biệt trong công tác cải cách hành chính (CCHC), nhất là cải cách thủ tục hành chính được tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt và đạt kết quả tích cực. Xây dựng và phát huy hiệu quả Trung tâm phục vụ Hành chính công cấp tỉnh. Tỉnh cũng chú trọng đầu tư xây dựng chính quyền điện tử gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đạt hiệu quả cao, số CCHC xếp thứ 20/63 tỉnh, thành; xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt 85,89%.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập được tập trung chỉ đạo, thực hiện theo hướng giảm đầu mối, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với thực hiện tinh giản biên chế; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, có phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm, chuyên nghiệp đến nay đã phát huy được nhiều hiệu quả tích cực.

Bước đột phá trong cải cách hành chính

Ông Nguyễn Quốc Bảo – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công cho biết: “Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được trang bị khá hiện đại và đồng bộ về cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp khi đến giao dịch. Trung tâm hoạt động trên nguyên tắc lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của CBCCVC và cơ quan có thẩm quyền. Đây là bước đột phá trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính nhà nước của tỉnh, trọng tâm là nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong CCHC, xây dựng một nền hành chính hiện đại, thuận tiện và thân thiện”.

 Giải quyết thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Ông Nguyễn Quốc Bảo chia sẻ thêm: Thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2018 đến nay, Trung tâm đã lấy ý kiến đánh giá và đo lường mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng phục vụ, giải quyết TTHC qua phiếu khảo sát được phát trực tiếp. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ thực hiện giải quyết 1.384/1.484 thủ tục hành chính với gần 80 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của 16 sở, ban, ngành; đã tiếp nhận, giải quyết hơn 174.000 hồ sơ. Số hồ sơ được giải quyết trước và đúng thời hạn đạt trên 99%. Trung tâm cung cấp trực tuyến 100% các thủ tục hành chính công mức độ 2; cung cấp dịch vụ công mức độ 3 đạt 100%; dịch vụ công mức độ 4 đạt 20%, đảm bảo rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết và được cập nhật công bố, niêm yết công khai, minh bạch, giúp người dân thuận tiện trong việc tìm hiểu, tra cứu.

Giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất tại Trung tâm đã giúp người dân và doanh nghiệp chỉ phải đến một địa chỉ để giải quyết TTHC, do đó tiết kiệm đáng kể thời gian và tiền bạc của tổ chức, cá nhân, giảm thiểu phiền hà, nhũng nhiễu có thể xảy ra trong quá trình giải quyết TTHC, đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Cũng thông qua hệ thống Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến dùng chung toàn tỉnh đã theo dõi, giám sát, đánh giá tiến độ, chất lượng thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức từ tiếp nhận, giải quyết, đến trả kết quả giải quyết TTHC.

Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới tổ chức, cá nhân về lợi ích của việc thực hiện giải quyết TTHC tại Trung tâm và theo dõi đánh giá chất lượng dịch vụ qua việc lấy phiếu khảo sát. Đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC mức độ 3, mức độ 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được từ nhiệm kỳ qua, kết hợp công tác dự báo tình hình thế giới, khu vực trong nước cũng như tại tỉnh Phú Thọ, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đặt ra những mục tiêu cùng với các giải pháp cụ thể trong thời gian tới.

Cụ thể, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh) tăng bình quân 7,5%/năm trở lên. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 65 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế năm 2025: Công nghiệp – Xây dựng 40,5%; Dịch vụ 41,5%; Nông – Lâm nghiệp – Thủy sản 18%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt trên 160 nghìn tỷ đồng. Tổng ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 đạt trên 10 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 22% trở lên.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 0,4%. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 93% trở lên. Đến năm 2025, số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới/ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đạt 45% trở lên. Giữ ổn định tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 38,8%. Về du lịch đến năm 2025 phấn đấu lượng khách lưu trú đạt 850.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 9.500 lượt khách; Tổng doanh thu du lịch, dịch vụ đạt 4.500 tỷ đồng; Thu hút và giải quyết việc làm cho 4.500 lao động trực tiếp.

Giai đoạn 2020 – 2025, tỉnh Phú Thọ tiếp tục đưa nội dung cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá để phát triển kinh tế nhanh, bền vững nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, để trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII (2016-2020) tập trung vào 4 khâu đột phá: Đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt; Phát triển nguồn nhân lực; Phát triển Du lịch và công tác cải cách hành chính.
Hiền Anh - Xuân Hanh
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
“Chu du” thưởng thức món ngon ba miền

“Chu du” thưởng thức món ngon ba miền

(PLVN) - Nếu như những món ăn ở miền Bắc nhạt thanh, miền Trung đậm đà, thì ẩm thực miền Nam lại đem đến một sự kết hợp hài hòa từ đủ hương vị ngọt, béo, tươi, mát. Ngoài danh lam thắng cảnh, nhiều du khách trong nước và quốc tế đã tới “chu du” mảnh đất chữ S để thưởng thức các món ăn ngon 3 miền.

Đọc thêm

Giải mã Tây Du Ký - (Kỳ 2): Vũ khí của Trư Bát Giới mới đích thực là “kỳ trân dị bảo”

Giải mã Tây Du Ký - (Kỳ 2): Vũ khí của Trư Bát Giới mới đích thực là “kỳ trân dị bảo”
(PLVN) - Trong ấn tượng của nhiều độc giả từng đọc Tây Du Ký, cây gậy Như Ý Kim Cang Bổng của Tề Thiên Đại Thánh thường được xem là thần binh lợi hại và nổi tiếng hơn cả. Thế nhưng theo nhận định của nhiều người, món thần binh này của Tôn Ngộ Không thực chất còn kém xa một pháp bảo khác, đó chính là cây bồ cào (có tài liệu gọi là đinh ba) 9 răng của nhân vật Trư Bát Giới.
Vừa bị giật túi sách, vừa bị tống tiền vì clip trong điện thoại

Vừa bị giật túi sách, vừa bị tống tiền vì clip trong điện thoại

(PLVN) - Sau khi giật được túi xách của nạn nhân, Long phát hiện trong điện thoại có nhiều ảnh, clip nên quay sang “tống tiền”chị M. Thỏa thuận bất thành, tên cướp xóa dữ liệu, đưa điện thoại cho vợ dùng. Hậu hành vi này, anh ta phải trả giá đắt về tội “Cướp giật tài sản” và tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Xẩm - “món ăn tinh thần” chạm tới trái tim giới trẻ

Xẩm - “món ăn tinh thần” chạm tới trái tim giới trẻ
(PLVN) - “Chúng ta nhận thấy ở MV “Xẩm Hà Nội”, cách hát Xẩm không phải hát xẩm truyền thống mà kết hợp thêm Hiphop EDM và Rap tạo nên một hiệu ứng mới. Chúng ta thường hỏi làm sao để giữ gìn âm nhạc dân gian, phù hợp với âm nhạc hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt dân tộc, thì với “MV Xẩm Hà Nội” chúng ta thấy không chỉ là cuộc chơi mà còn là sứ mệnh của các nghệ sĩ trẻ, giữ gìn và bảo tồn âm nhạc dân gian. Hai mảng màu dân gian và hiện đại tuy đan xen nhưng vẫn có không gian riêng. Thực sự hấp dẫn!”- Nhà báo Ngô Bá Lục hào hứng.

Mỗi người cần sử dụng kháng sinh có trách nhiệm

Mỗi người cần  sử dụng kháng sinh có trách nhiệm
(PLVN) - Đó là thông tin được đưa ra cảnh báo  tại lễ mít-tinh hưởng ứng Tuần lễ nâng cao nhận thức về phòng chống kháng thuốc diễn ra tại Đại học Y Hà Nội vào chiều 25/11 vừa qua. Đây là hồi chuông cảnh báo về thói quen dùng thuốc, kháng sinh của người dân ở nước ta. 

Chuyện về những “phù thủy mũ trắng”

Chuyện về những “phù thủy mũ trắng”
(PLVN) - Theo báo cáo toàn cầu về du lịch ẩm thực thì có 87% số tổ chức được điều tra xác định du lịch ẩm thực là yếu tố chiến lược đối với điểm đến; 82% cho rằng du lịch ẩm thực là động lực quan trọng cho phát triển du lịch. Việt Nam ngoài danh lam thắng cảnh còn được du khách nước ngoài đánh giá cao về ẩm thực. 

“Chu du” thưởng thức món ngon ba miền

“Chu du” thưởng thức món ngon ba miền
(PLVN) - Nếu như những món ăn ở miền Bắc nhạt thanh, miền Trung đậm đà, thì ẩm thực miền Nam lại đem đến một sự kết hợp hài hòa từ đủ hương vị ngọt, béo, tươi, mát. Ngoài danh lam thắng cảnh, nhiều du khách trong nước và quốc tế đã tới “chu du” mảnh đất chữ S để thưởng thức các món ăn ngon 3 miền.
Bao giờ có thương hiệu “đầu bếp Việt”?

Bao giờ có thương hiệu “đầu bếp Việt”?

(PLVN) - Hội thảo xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật nghề chế biến món ăn đã diễn ra trong khuôn khổ các sự kiện của Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2020. Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Vụ Xã hội - Ban Kinh tế Trung ương, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hội Đầu bếp Việt Nam.

[Truyện ngắn] Ma nơ canh

[Truyện ngắn] Ma nơ canh
Tôi là một con ma-nơ-canh, cứ mỗi đợt hàng nội hàng ngoại ùa về, là tôi lại được khoác lên mình bộ mới. Dù là cổ điển, hậu cổ điển hay hiện đại, thì tôi luôn tự hào được bà chủ ưu ái, và tự phát huy hết tác dụng. 

Thợ xăm ở Auschwitz

Thợ xăm ở Auschwitz
(PLVN) - Những người yêu nhau và bạn bè chí cốt gọi nhau bằng tên riêng. Đức quốc xã gọi họ bằng con số. Tên riêng gắn liền với sự sống, là cửa dẫn vào sự sống. Con số gắn liền với cái chết, cửa dẫn vào sự chết…

Không chỉ là “bản đồ ẩm thực hình chữ S”

Không chỉ là “bản đồ ẩm thực hình chữ S”
(PLVN) - Việt Nam có một truyền thống ẩm thực lâu đời và phong phú. Nhiều đặc sản tùy theo vùng miền, miền nào cũng có. Bắc bộ thì “Dưa La, cà Láng, nem Báng, tương Bần/ Nước mắm Vạn Vân, cá rô đầm Sét” . Trung bộ thì “Yến sào Vĩnh Sơn/ Nam sâm Bố Trạch/ Cua gạch Quảng Khê/ Sò nghêu Quan Hà/ Rượu dâu Thuần Lý”. Nam bộ thì “Bánh tráng Mỹ Lồng/ Bánh phồng Sơn Đốc”, “Muốn ăn bông súng mắm kho/ Thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm!”…

Món ăn mang hơi ấm bàn tay má

Món ăn mang hơi ấm bàn tay má
(PLVN) - Má tôi đã già. Tuổi ngoài 90 sự minh mẫn, tinh tường đang dần rời bỏ má ra đi, để người già hóa con trẻ. Mỗi lần về thăm má, nhìn má vui mừng đến cuống quýt trước những món quà, trái tim tôi như thắt lại trước những kỷ niệm xưa, khi còn thơ bé ngóng má đi chợ về mỗi sáng ngày. 
Tử vong mùng 2 Tết vì bạn rủ đi “rửa hận” cho bác họ

Tử vong mùng 2 Tết vì bạn rủ đi “rửa hận” cho bác họ

(PLVN) - Trong bữa cơm chiều mùng 2 Tết Nguyên Đán, Long được biết bác họ thường xuyên bị người đàn ông cùng địa phương chửi bới, đe dọa. Bực tức, Long đã “ra mặt” cho bác. Sau đó, thanh niên này còn rủ bạn đi “rửa hận” giúp bác. Hậu hành vi này, Long khiến người bạn trên tử vong, bản thân Long suýt mất mạng.

Đối mặt vũ phu giữa thời Covid - lối thoát ở nơi nào?

Đối mặt vũ phu giữa thời Covid - lối thoát ở nơi nào?
(PLVN) - Thế giới đang đối mặt với làn sóng thứ ba của đại dịch Covid, con số người mắc bệnh và số người tử vong vẫn không ngừng tăng lên chóng mặt. Nhiều quốc gia đã ban bố hoặc kéo dài tình trạng khẩn cấp, giãn cách xã hội, yêu cầu người dân ở nhà. Trường học đóng cửa, công sở, doanh nghiệp phải dừng hoạt động một phần hoặc toàn bộ… 

Chủ doanh nghiệp thuê giang hồ “truy sát” cán bộ lĩnh án

Chủ doanh nghiệp thuê giang hồ “truy sát” cán bộ lĩnh án
(PLVN) - TAND thị xã La Gi (Bình Thuận) đã đưa bị cáo Nguyễn Đức Thọ (SN 1988, chủ doanh nghiệp san lấp mặt bằng ở Tân Bình, Lagi) và Hồ Văn Cư (SN 1992, ở phường 5, quận 5, TP.HCM) ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị hại trong vụ án là ông Phạm Văn Mười (đại biểu HĐND, Thị ủy viên Thị ủy La Gi, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã).

Những người trẻ đưa tinh hoa ẩm thực Việt ra thế giới

Những người trẻ đưa tinh hoa ẩm thực Việt ra thế giới
(PLVN) - Những năm gần đây, món Việt bừng nở trên các diễn đàn yêu ăn uống thế giới. Cộng đồng quốc tế biết nhiều đến ẩm thực Việt, bên cạnh những món ăn ngon đến nức lòng, còn có một thế hệ đầu bếp trẻ tài hoa, giàu sáng tạo và tâm huyết, đang miệt mài đem tinh hoa ẩm thực Việt đi khắp năm châu…

“Ăn Bắc, mặc Nam” và những món ăn chơi Hà Thành

“Ăn Bắc, mặc Nam” và  những món ăn chơi Hà Thành
(PLVN) - Từ xa xưa các cụ ta đã có câu “Ăn Bắc, mặc Nam”, mà hội tụ phong vị xứ Bắc đặc trưng là Hà Nội hơn ngàn năm tuổi. Khi mà kinh thành Thăng Long xưa vốn là đất Kẻ Chợ, một ngôi làng lớn, khi người dân từ nhiều miền quê về giao thương, sinh sống đã mang theo những món ăn dân giã, nhưng qua bàn tay khéo người Hà Nội, lại hương vị thanh tao, riêng có...
Chuyện muôn năm cũ - “nhìn thấy ghét”…

Chuyện muôn năm cũ - “nhìn thấy ghét”…

(PLVN) - Cộng đồng mạng những ngày tháng 11 này lại “dậy sóng” khi chứng kiến đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh đánh nhau chí tử. Cha mẹ của nạn nhân là những người đau đớn nhất khi chứng kiến cảnh con gái mình bị đánh “hội đồng” bởi nhiều nữ sinh khác. Và đau đớn hơn, cũng trong những ngày qua, một nam sinh tại Bình Phước bị đánh hội đồng tới tử vong…

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬