Từ khóa: #một số vấn đề kinh tế cần lưu ý trong dự thảo Luật HTX