Giảm giá dịch vụ BOT ít nhất 50% số trạm đã quyết toán năm 2017

Ảnh chỉ mang tính minh họa
(PLO) - Đó là  chỉ đạo của Phó Thủ tướng  Vương Đình Huệ - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá. Theo Phó Thủ tướng, lạm phát năm 2017 có nhiều khả năng đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra ở mức dưới 4%, song lưu ý từ nay tới cuối năm vẫn còn một số yếu tố tác động lên mặt bằng giá. Do đó, công tác điều hành giá phải thận trọng, tính toán kịch bản cụ thể, chi tiết kiểm soát lạm.

EuroCham khuyến nghị gỡ bỏ trần giá sữa công thức

Quy định về trần giá sữa được EuroCham đánh giá là không phù hợp với nền kinh tế thị trường
(PLO) - “Gõ bỏ chính sách giá trần, cho quay trở lại cơ chế giá do  thị trường quyết định, không ban hành các biện quản lý giá khác” là một khuyến nghị của EuroCham đối với vấn đề bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.