Trang sử mới bắt đầu trên bán đảo Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc.
(PLO) - 9h30 hôm nay, 27/4,  (giờ địa phương), Lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc gặp nhau tại Bàn Môn Điếm (Panmunjeom) thuộc Khu Phi quân sự liên Triều (DMZ), trước khi bước vào hội nghị thượng đỉnh được đánh giá là mang tính lịch sử.