Tư pháp Đồng Tháp: Tăng cường công tác phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ

Tư pháp Đồng Tháp: Tăng cường công tác phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ
(PLVN) - Tư pháp Đồng Tháp quyết tâm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, bảo đảm tính khả thi, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đồng thời, phát huy tính chủ động, tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021 để đạt được kết quả cao nhất.