Lãnh đạo xây dựng tiềm lực quốc phòng- quân sự địa phương vững mạnh

Trong 2 ngày 15 và 16-7, 120 đảng viên đã tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2010-2015. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố; Trung tướng Nguyễn Trung Thu, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5; Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trần Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Trong 2 ngày 15 và 16-7, 120 đảng viên đã tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2010-2015. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố; Trung tướng Nguyễn Trung Thu, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5; Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trần Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh phát biểu khai mạc đại hội.
Đồng chí Nguyễn Bá Thanh phát biểu khai mạc đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố trong bối cảnh tình hình mới, từ đó đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nghiêm túc, thẳng thắn trong việc đóng góp trí tuệ vào việc thảo luận, đánh giá kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Quân sự thành phố, nhìn nhận đúng đắn những khuyết điểm, tồn tại để xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí cũng đề nghị đại biểu thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ tại Đại hội đã đề ra.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội tập trung nêu lên những thành quả đạt được cũng như phân tích những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2005-2010. Theo đó, Đảng bộ đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương đạt kết quả toàn diện trên các mặt; tăng cường công tác quốc phòng-an ninh trong thời kỳ mới và xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; 100% xã, phường vững mạnh về quốc phòng-an ninh...

 

Đảng bộ tập trung lãnh đạo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố, xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, hậu cần, kỹ thuật, tài chính... Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã chú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên; hằng năm có trên 85% tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh, trên 75% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; cả nhiệm kỳ kết nạp 153 đảng viên mới trong lực lượng thường trực...

Trên cơ sở xác định phương hướng cho cả nhiệm kỳ 2010-2015, các đại biểu đã thảo luận những mục tiêu, nhiệm vụ và các chủ trương, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI. Về những mục tiêu chủ yếu, Đại hội xác định: Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh, tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn; tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố; tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong mọi tình huống, lĩnh vực hoạt động của lực lượng vũ trang thành phố... Về những đột phá, các đại biểu thống nhất cần tập trung lãnh đạo làm chuyển biến khâu yếu, mặt yếu ở đơn vị cơ sở; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và cảnh quan môi trường; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Trung Thu biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trên các mặt công tác của Đảng bộ Quân sự thành phố, đồng thời nhấn mạnh những vấn đề Đại hội tập trung thảo luận và triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ đến. Đó là, Đảng bộ cần nghiên cứu kỹ về chiến lược quốc phòng-an ninh của thành phố với vị trí chiến lược có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ, thách thức trong tình hình mới.

Cùng với việc quán triệt sâu sắc những chỉ thị, nghị quyết để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ chủ trương, chính sách về công tác quốc phòng, Đảng bộ cần làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương về những chủ trương, giải pháp lớn trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, trong đó coi trọng công tác giáo dục pháp luật về quốc phòng và công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện; đề xuất và quản lý quy hoạch quốc phòng để giữ vững thế trận phòng thủ; đổi mới tư duy về xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới và huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho quốc phòng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện...

Về những nhiệm vụ cần tập trung trong nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ Quân sự thành phố, theo phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Thọ, Đảng bộ cần xây dựng kế hoạch một cách toàn diện, trong đó, trọng tâm là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, gắn phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng-an ninh; tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, có trình độ và có sức chiến đấu cao; thường xuyên  phối hợp với Ban Thường vụ các Quận, Huyện ủy chăm lo chỉ đạo công tác quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, trong đó có việc thực hiện tốt chủ trương mới của Thành ủy về cơ cấu nhân sự của lực lượng vũ trang trong cấp ủy... Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ tập trung kiện toàn các cấp ủy, tổ chức Đảng, bảo đảm số lượng và chất lượng theo quy định; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy, tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 13 đồng chí; bầu 10 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân khu 5 lần thứ VIII, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

                     

Tin và ảnh: N.THÀNH

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.