Krông Ana đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội bền vững

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Năm 2020, tuy gặp phải nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cùng với thiên tai, dịch bệnh nhưng dưới sự lãnh đạo sâu sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự chỉ đạo kịp thời của các cấp chính quyền, huyện Krông Ana đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
Thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana) ngày càng phát triển. Ảnh baodaklak.vn Thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana) ngày càng phát triển. Ảnh baodaklak.vn

Chặng đường 2016-2020, với nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” là vừa kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, vừa đẩy mạnh các giải pháp phục hồi kinh tế, bảo đảm đời sống của nhân dân, huyện Krông Ana đã tập trung nỗ lực khai thác, phát huy hiệu quả các lợi thế, khắc phục khó khăn, thực hiện đạt 16/18 chỉ tiêu mà Đảng bộ huyện đề ra. 

Cụ thể, trong 18 chỉ tiêu năm 2020, có 16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, nổi bật như: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 9,35%, trong đó: lĩnh vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,88%, công nghiệp - xây dựng tăng 12,7%, thương mại - dịch vụ tăng 15,52%; huy động vốn đầu tư phát triển cả năm 2020 ước đạt 1.780.000 triệu đồng, đạt 100% KH và tăng 18,13% so với năm 2019; chỉ tiêu thu ngân sách đạt 101,6% kế hoạch, vượt 5,52% so với năm 2019; các chỉ tiêu về phát triển cơ sở hạ tầng đều đạt và vượt kế hoạch.

Ngoài ra, huyện còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương, thực hiện lồng ghép các chương trình MTQG để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Ước tính năm 2020, toàn huyện đã có 118/133 tiêu chí đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 88,72%.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét. Hoạt động thông tin - tuyên truyền đã tập trung cao và tuyên truyền có hiệu quả về tình hình dịch bệnh Covid-19, các sự kiện quan trọng của huyện. Đặc biệt ngành y tế đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trong đợt dịch bệnh Covid-19. 

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã chủ động triển khai hình thức dạy học qua Internet và trên truyền hình, điều chỉnh kế hoạch thay đổi thời gian dạy và học khá hợp lý trong thời kỳ dịch bệnh; an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. 

Nhìn chung, chất lượng giáo dục ngày càng tốt hơn, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình cấp học ngày một nâng lên, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý có nhiều đổi mới và sáng tạo trong công tác giảng dạy, nâng cao về chất lượng chuyên môn; quy mô trường, lớp ngày càng ổn định và phát triển.

Về lĩnh vực nội chính: Thực hiện tốt công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện; công tác chứng thực, hộ tịch được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Ban hành và triển khai thực hiện tốt các Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2020.

Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành, các địa phương để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020. 

Bên cạnh kết quả đạt được, huyện Krông Ana cũng gặp phải không ít khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19. Dịch bệnh đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân cũng như tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; tình hình mưa lũ, hạn hán trong mùa khô cũng gây ảnh hưởng nhất định đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân.

Ngoài các chỉ tiêu đã đạt có 02 chỉ tiêu chưa đạt như: tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 99,6% KH; tai nạn giao thông chưa được kiềm giảm trên cả 3 tiêu chí (tăng 04 vụ, tăng 03 người chết, tăng 03 người bị thương so với cùng kỳ năm 2019); và 01 chỉ tiêu thành phần chưa đạt so với KH là mức giảm tỷ suất sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3. 

Để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021, huyện Krông Ana sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ổn định, bền vững. Đồng thời, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị của sản phẩm nông nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiệu quả.

Bên cạnh đó, huyện Krông Ana sẽ tăng cường xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao, môi trường…; phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội.

Với 19 chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, trong đó: Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 2.051.000 triệu đồng, tăng 15,2% so với năm 2020 (trong đó vốn đầu tư công từ ngân sách cấp huyện là 48.000 triệu đồng); phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, đảm bảo chủ động nước tưới cho 96% diện tích cây trồng, 100% nhựa hóa, bê tông hóa đường huyện, đường xã, đường đô thị; thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn 73.800 triệu đồng. Xây dựng 01 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 27/43 trường; duy trì 8/8 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn đến 2020; tỷ lệ người dân tham gia BHYT 91% tỷ lệ thôn, buôn có Nhà sinh hoạt VHCĐ, Hội trường đạt 100%;... 

Đồng thời, ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng kết hợp với phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mà trọng tâm là các công trình thủy lợi, giao thông, điện, trường học, y tế. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước, khai thác hiệu quả các nguồn thu từ quỹ đất, khoáng sản, quyết liệt việc thu hồi các khoản nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2021. Quan tâm bố trí, lồng ghép kinh phí để thực hiện các chính sách hỗ trợ kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, huyện Krông Ana sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bảo đảm thực chất và phù hợp với khả năng, nguồn lực của địa phương. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm phát triển sản xuất trên địa bàn.

Quỳnh Nga - Quốc Toản
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Thành Ủy Trà Vinh: Xây dựng Đảng bộ với phương chăm “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”

Thành Ủy Trà Vinh: Xây dựng Đảng bộ với phương chăm “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”
(PLVN) - Ngày 24/5, đoàn công tác Tỉnh ủy do ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 4 tháng đầu năm 2022 tại Thành ủy Trà Vinh. Làm việc với đoàn Tỉnh ủy, có ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, lãnh đạo các ban, ngành TP Trà Vinh.

Trà Vinh đánh giá công tác bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm, thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn

Trà Vinh đánh giá công tác bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm, thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn
(PLVN) - Ngày 24/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh. Đến dự họp có ông Nguyễn Văn Triết, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và đại diện các huyện, thị xã, TP trên địa bàn tỉnh.

Nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Nghị quyết TW5 ở huyện Tuy Đức

Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Thanh Nga
(PLVN) -"Đắk Nông cần có chính sách giúp người dân tự nâng cao năng lực, vai trò trách nhiệm sự chủ động của mình trong phát triển kinh tế, cải thiện, nâng cao thu nhập cho gia đình"... đó là chỉ đạo của Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn khi kiểm tra tình hình thực hiện Nghị Quyết TW5, khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2010-2020 tại huyện Tuy Đức.

Những ngày đầu triển khai đăng ký xe tại cấp huyện, xã tại Bắc Kạn

Cán bộ hướng dẫn người dân các thủ tục đăng ký xe
(PLVN) -  Theo Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thì từ 21/5 tới đây, công an cấp huyện được tổ chức đăng ký xe ô tô.