Hiệu quả thiết thực trong công tác học tập và làm theo Bác tại Vĩnh Phúc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã nghiêm túc chỉ đạo thực hiện, tạo chuyển biến tích cực, mang đến hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ và phục vụ nhân dân.
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các địa phương trên cả nước triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các địa phương trên cả nước triển khai thực hiện

Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân xây dựng và ban hành kịp thời, các văn bản chỉ đạo, kế hoạch để triển khai thực hiện; tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 theo chuyên đề từng năm, với 100% đảng viên dự học đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Với mục tiêu đưa Chỉ thị 05 đi vào chiều sâu, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị là nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ tăng cường thực hiện công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Trên cơ sở đó, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả, nhanh và kịp thời công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Những điển hình học tập và làm theo Bác

Qua đó, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được duy trì, phát triển, điển hình như mô hình cải cách hành chính “3 không, 3 phải” của UBND phường Hội Hợp, Tp. Vĩnh Yên. Mô hình nhằm tập trung nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, đặc biệt về cải cách hành chính với nội dung “Cán bộ, công chức phường Hội Hợp nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân thực hiện tốt 3 không – 3 phải” (Không phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm; không quan liêu, cửa quyền, hách dịch – Phải vui vẻ, nhiệt tình hướng dẫn, tận tình phục vụ; phải chính xác, đúng hẹn, đúng pháp luật; phải biết lắng nghe, biết cảm ơn, biết xin lỗi).

Hiệu quả thiết thực trong công tác học tập và làm theo Bác tại Vĩnh Phúc ảnh 1

UBND phường Hội Hợp, Tp. Vĩnh Yên nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân thực hiện tốt 3 không – 3 phải

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Tuấn Hải - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hội Hợp cho biết: “Các thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế “một cửa”, giải quyết nhanh chóng, đúng thời gian quy định, không có trường hợp bị quá hạn, phiền hà. Đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao với phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ. Đồng thời, có quan hệ giao tiếp với công dân luôn chuẩn mực, lịch sự, văn minh, không gây phiền hà, sách nhiễu cho bất cứ tổ chức, người dân nào đến giao dịch”.

Qua thời gian thực hiện mô hình 3 không – 3 phải, phường đã được sự tín nhiệm, hài lòng của nhân dân về công tác cải cách hành chính cũng như sự phục vụ tận tình của cán bộ, công chức phường. Theo đó, kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của phường Hội Hợp đạt 92,63 điểm, xếp hạng thứ nhất, đứng đầu của toàn thành phố Vĩnh Yên.

Tương tự như tại Bệnh viện 74 Trung ương, thành phố Phúc Yên cũng là một trong những điển hình gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mang lại hiệu quả thiết thực. Trong những năm qua, bệnh viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tích cực trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ; nỗ lực nghiên cứu khoa học, làm chủ các kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh...

Tiến sĩ Vũ Quang Diễn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện 74 Trung ương cho biết: “Để việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực, những năm qua, Đảng bộ bệnh viện luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên y tế; chú trọng xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở đơn vị đã đi vào nền nếp, có chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên”.

Cũng từ đó, cán bộ, đảng viên của bệnh viện đã đăng ký, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của đơn vị, trong đó, tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, giảm bớt thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người bệnh... góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhằm tiếp tục phát huy và nâng cao nhận thức về Chỉ thị 05, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng các mô hình, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, trong việc học tập và làm theo Bác.

Hiệu quả thiết thực trong công tác học tập và làm theo Bác tại Vĩnh Phúc ảnh 2Vĩnh Phúc chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã xuất hiện trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội với những việc làm cụ thể như: Hiến đất, hiến tài sản, đóng góp ngày công, ủng hộ tiền xây dựng giao thông nông thôn... Nhiều tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập, nông dân vượt khó vươn lên làm giàu, cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao, chiến sỹ công an nhân dân trên mặt trận phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội... đã minh chứng cho sự chuyển biến cho trong học tập và làm theo Bác.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng chỉ đạo cấp cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm. Yêu cầu các cấp ủy hàng năm, khi xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, phải đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 thành một nội dung trong kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp mình.

Cho đến nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân Vĩnh Phúc đã thấm nhuần và nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cũng thông qua việc thực hiện Chỉ thị 05, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục trau dồi, nâng cao tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong quá trình thực thi công vụ và phục vụ nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng văn minh, phát triển.

Nguyễn Tuấn – Hoàng Quân
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đồng Tháp tuyên dương tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có thành tích trong nộp thuế

Đồng Tháp tuyên dương tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có thành tích trong nộp thuế
(PLVN) - Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng nhiều doanh nghiệp, doanh nhân và hộ kinh doanh đã phấn đấu vượt qua khó khăn, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh vào quỹ đạo phát triển trở lại và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Hiệp hội Đài - Việt kết nối với Đồng Tháp hợp tác trong lĩnh vực y khoa

 Hiệp hội Đài - Việt kết nối với Đồng Tháp hợp tác trong lĩnh vực y khoa
(PLVN) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu vừa có buổi làm việc (trực tuyến) với Hiệp hội phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục Đài -Việt để kết nối hợp tác trong lĩnh vực y khoa. Về phía Hiệp hội có sự tham dự của bà Ngô Phẩm Trân, Chủ tịch Hiệp hội. Ngoài lĩnh vực y tế, Đồng Tháp cũng dự kiến kết nối với Hiệp hội những chương trình giới thiệu về công nghệ kỹ thuật cao dùng trong lĩnh vực nông – công nghiệp trong thời gian tới.

Phát hiện nhiều vi phạm trong đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

Nhiều vi phạm trong đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã được Thanh tra tỉnh phát hiện.
(PLVN) -  Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã công bố Kết luận thanh tra số 04/KT-TTT việc chấp hành pháp luật về đấu thầu thuốc chữa bệnh, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế tại Sở Y tế Tỉnh (từ năm 2014 đến tháng 9/2019) trong đó đã chỉ ra nhiều sai sót, vi phạm trong việc chấp hành pháp luật về đấu thầu thuốc chữa bệnh, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của Ninh Bình tăng 7 bậc, xếp thứ 12 toàn quốc

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của Ninh Bình tăng 7 bậc, xếp thứ 12 toàn quốc
(PLVN) - Năm 2021, tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, hay còn gọi là chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh Ninh Bình đạt 89,36%, cao hơn chỉ số trung bình chung (87,16%) của cả nước, tăng 7 bậc so với năm 2020 và xếp vị trí 12/63 tỉnh/thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tiếp đón Đoàn đại biểu quốc tế

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tiếp đón Đoàn đại biểu quốc tế.
(PLVN) - Ngày 27/5, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã tiếp xã giao ngài Giorgio Aliberti, Đại sứ Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam; ngài Nicolas Warnery, Đại sứ Pháp tại Việt Nam và Ông Hervé Conan, Giám đốc của Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam.

Tiền Giang tăng cường kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm

Tiền Giang tăng cường kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm
(PLVN) -  Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tiền Giang cho biết, trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (từ 15/4 – 15/5/2022) đơn vị đã đồng loạt kiểm tra nhiều tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Qua đó phát hiện 9/13 mẫu vi phạm, 20 mẫu đang chờ kết quả kiểm nghiệm.

Truyền hình trực tiếp Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV trên sóng Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV được truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh sóng truyền hình.
(PLVN) - Bên cạnh lịch truyền hình trực tiếp như đã dự kiến từ đầu Kỳ họp, trên cơ sở đánh giá sự quan tâm của đông đảo cử tri và khán giả truyền hình cả nước, được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp các Phiên họp và thảo luận tại Hội trường trên sóng của Truyền hình Quốc hội Việt Nam.