Hải Phòng đẩy mạnh chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Qua 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, TP Hải Phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.
Một Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng. (ảnh: baohaiphong.com) Một Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng. (ảnh: baohaiphong.com)

Công khai, minh bạch để dân tin

Thời gian qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tại Hải Phòng đã từng bước đi vào nền nếp, trình độ nhận thức và khả năng thực thi dân chủ của người dân được nâng lên. Nhân dân đã ngày càng quan tâm đến sự nghiệp đổi mới và phát triển TP; tích cực, chủ động tham gia vào quá trình xây dựng cơ chế, chính sách, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, giám sát việc thực thi chính sách pháp luật...

Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền TP Hải Phòng xác định công khai, minh bạch là chìa khóa thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Ngoài tập trung công khai về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của cấp ủy, HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương còn thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các thủ tục hành chính, quyết toán ngân sách, các dự án, công trình đầu tư xây dựng, phương án đền bù khi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, các chủ trương, kế hoạch vay vốn phát triển sản xuất, việc bình xét hộ nghèo, thực hiện trợ cấp xã hội, quản lý và sử dụng các loại quỹ, đồ án, đề án xây dựng nông thôn mới…

Việc công khai được thực hiện thông qua các hình thức như niêm yết, thông báo qua hệ thống truyền thanh, thông qua các cuộc họp nhân dân ở thôn, tổ dân phố; nhân dân được tiếp cận thông tin, được bàn và quyết định trực tiếp các vấn đề liên quan đến lợi ích cộng đồng dân cư. Các vấn đề được nhân dân bàn và quyết định trực tiếp đã tạo sự đồng thuận và đạt hiệu quả cao trong quá trình tổ chức thực hiện.

Việc thực hiện dân chủ trong giải phóng mặt bằng cũng được các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Nhiều mô hình mới, cách làm hay được hình thành từ cơ sở như: Mô hình “3 nhà, 4 biết” của quận Hải An, mô hình 5 “rõ”, mô hình “một điểm, một cửa” của quận Hồng Bàng… Chính từ việc nhân dân tin tưởng, đồng thuận, chấp hành… đã góp phần tích cực vào việc đẩy nhanh tiến độ thi công nhiều công trình, dự án trọng điểm của TP.

Việc thực hiện dân chủ gắn với xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được cấp ủy các địa phương coi trọng chỉ đạo thực hiện. Trong công tác quản lý xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị, việc mở rộng và phát huy dân chủ gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” đạt được kết quả tích cực.

Hải Phòng đẩy mạnh chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ảnh 1

Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND quận Ngô Quyền.

Tăng cường lắng nghe, đối thoại với dân

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn TP còn tồn tại hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị còn lúng túng, thiếu chủ động trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện QCDC; việc cụ thể hóa các nội dung xây dựng và thực hiện QCDC trên một số lĩnh vực còn chậm, hình thức, chưa thực sự gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ở một số địa phương, nội dung, cách thức thực hiện dân chủ khi triển khai chủ trương xây dựng nông thôn mới như: Dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, huy động sự đóng góp của nhân dân… chưa phù hợp dẫn đến phát sinh một số vụ việc phức tạp, kéo dài, khó giải quyết. Hiệu quả tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội sau giám sát còn hạn chế...

Để việc thực hiện QCDC ở cơ sở thực chất và hiệu quả, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến cho rằng, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội TP cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện QCDC các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, tạo kết quả đồng đều ở các loại hình…

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Phát huy vai trò của của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở. Quan tâm chỉ đạo thực hiện dân chủ ở một số lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp.

Thời gian qua, UBND TP Hải Phòng đã thực hiện đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, chú trọng thực hiện QCDC gắn với “Năm Dân vận chính quyền”, “Năm Dân vận khéo” theo phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.

Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo hướng dân chủ hơn, mở rộng đối tượng lấy ý kiến thông qua đăng tải các dự thảo Quyết định của UBND TP trên Cổng thông tin điện tử TP để nhân dân tham gia trước khi ban hành.

Song song với đó, UBND TP ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ”, đảm bảo 4 xin “xin chào, xin lỗi, xin phép, xin cảm ơn”; Quy định về cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Nguyên An
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an Bạc Liêu - Điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an Bạc Liêu - Điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác
(PLVN) -  Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành hoạt động tự giác, thường xuyên của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó có Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh, đơn vị vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyên dương có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

Tiếp tục "sứ mệnh" phát triển du lịch khoáng nóng Thanh Thuỷ

Thanh Thuỷ là địa phương có lợi thế về phát triển du lịch, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.
(PLVN) -  Thanh Thuỷ (tỉnh Phú Thọ) là địa phương có lợi thế về phát triển du lịch, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Bởi lẽ đó, nhiều nhà đầu tư khát khao xây dựng, phát triển du lịch, thúc đẩy những tiềm năng sẵn có mà vùng đất này mang lại để phát triển kinh tế.

Quyết tâm bảo đảm tốt an ninh, an toàn cho SEA Games 31

Quyết tâm bảo đảm tốt an ninh, an toàn cho SEA Games 31
(PLVN) -  SEA Games 31, Đại hội thể thao Đông Nam Á, có sự tham gia của khoảng 10.000 vận động viên, huấn luyện viên, quan khách đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á đã chính thức diễn ra từ ngày 12/5/2022. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT tại SEA Games 31, lực lượng Công an nói chung và Công an tỉnh Bạc Liêu nói riêng đã chủ động, quyết liệt trong công tác bảo đảm ANTT trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 31.

Gặp gỡ, giao lưu Gia Lai – Nhật Bản năm 2022: Đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp công nghệ cao

Gặp gỡ, giao lưu Gia Lai – Nhật Bản năm 2022: Đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp công nghệ cao
(PLVN) - Ngày 22/5, tại hội trường Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Diễn ra sự kiện " Gặp gỡ Gia Lai - Nhật Bản 2022" do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chủ trì và phối hợp cùng với Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội nghị quốc tế (FSC) và Trung tâm giao lưu Nhật- Việt tổ chức, nằm trong chuỗi các sự kiện tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư giữa Gia Lai với các địa phương của Nhật Bản.

Nguy hiểm rình rập khi công nhân nhà máy Pou Chen leo qua dải phân cách

Ngang nhiên leo qua dải phân cách mặc dù có sự xuất hiện của lực lượng CSGT
(PLVN) - Từ nhiều năm nay, vào các khung giờ giao ca, tan ca như 7h sáng hoặc 17h chiều, khu vực đường đường Nguyễn Ái Quốc, phường Hóa An, Thành phố Biên Hòa, đoạn Công ty TNHH Pou Chen VN lại xuất hiện cảnh tượng công nhân đi bộ băng qua đường không đúng nơi quy định, thậm chí vượt dải phân cách, leo rào chắn, luồn lách qua dòng xe,... Hành động này diễn ra khá thường xuyên, bất chấp các quy định về an toàn giao thông, làm tăng nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Ngày đầu tiên đăng ký, nhận biển số ôtô, xe máy ở công an cấp huyện, xã ở Quảng Bình: Thuận tiện cho người dân

Lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh kiểm tra công tác đăng ký, cấp biển số xe ô tô, mô tô của công an cấp huyện, cấp xã trên địa bàn.
(PLVN) - Ngày đầu tiên thực hiện Thông tư 15 của Bộ Công an, tại Quảng Bình có 31 đơn vị công an cấp xã và 7 huyện, thị xã đủ điều kiện đăng ký phương tiện xe mô tô, xe máy và xe ô tô. Việc phân cấp này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và giảm áp lực cho lực lượng Công an cấp trên.