Góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp

Xuất phát từ những đòi hỏi của thực tiễn, trong nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng trong các loại hình doanh nghiệp, theo sát sự chuyển đổi của từng loại hình doanh nghiệp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Phan Quang Phiệt
Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh hiện có 94 tổ chức cơ sở Đảng với 3599 đảng viên trong tổng số trên 30 nghìn lao động đang hoạt động ở nhiều loại hình doanh nghiệp. Nhiệm kỳ 2005-2010 là giai đoạn các doanh nghiệp trong khối tập trung chuyển đổi mạnh mẽ từ doanh nghiệp Nhà nước sang mô hình Cty cổ phần và loại hình doanh nghiệp tư nhân. Đến nay, trong khối có 66 đơn vị đã thực hiện chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang Cty cổ phần, chỉ còn 11 cơ sở Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước, 16 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, 1 cơ sở Đảng trong doanh nghiệp có vốn liên doanh với nước ngoài, 1 cơ sở Đảng trong cơ quan hành chính sự nghiệp. Điều đó đòi hỏi công tác Đảng trong các doanh nghiệp phải có bước chuyển đổi phù hợp từ công tác chính trị tư tưởng đến công tác tổ chức, nhằm giữ vững vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo trong tình hình mới. Bên cạnh đó, thời gian qua, các doanh nghiệp trong khối gặp khó khăn do ảnh hưởng tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, lạm phát, giá cả nguyên vật liệu, lãi suất ngân hàng tăng cao, sự thu hẹp của thị trường xuất khẩu. Sự cạnh tranh quyết liệt trong xu thế hội nhập cũng đòi hỏi các doanh nghiệp phải có sự năng động, sáng tạo hơn và các tổ chức Đảng, đoàn thể cũng đổi mới phương thức hoạt động cho phù hợp.

Xưởng sản xuất khăn ăn xuất khẩu của Cty. Ảnh: Dương Đức
Xưởng sản xuất khăn ăn xuất khẩu của Cty.
Ảnh: Dương Đức

Xuất phát từ những đòi hỏi của thực tiễn, trong nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng trong các loại hình doanh nghiệp, theo sát sự chuyển đổi của từng loại hình doanh nghiệp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Các tổ chức Đảng đã cùng với lãnh đạo doanh nghiệp nghiên cứu, vận dụng đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước vào công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp một cách linh hoạt, sáng tạo và đã đạt được những kết quả quan trọng. Trước hết, khi chuyển đổi mô hình doanh nghiệp, các cấp uỷ Đảng và lãnh đạo các doanh nghiệp trong khối đã quan tâm đến diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động, kịp thời động viên, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng, hành động hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đảng uỷ Khối đã tổ chức quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đến các tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp như Quy định 100 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về "Chức năng nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong Cty TNHH, Cty cổ phần, Cty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân", Quy định số 287-QĐ/TW về "Chức năng nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các doanh nghiệp Nhà nước", Quy định số 288-QĐ/TW quy định "Về chức năng nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Cty cổ phần, Cty TNHH trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống"; Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, Cty TNHH, Cty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài"… Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã tổ chức nhiều buổi toạ đàm, mời các chủ doanh nghiệp tham dự để nắm bắt tình hình đồng thời hướng dẫn các cơ sở xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp uỷ với ban giám đốc, HĐQT, quy định rõ chức năng, quyền hạn của người đứng đầu cấp uỷ nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp… Đối với các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Đảng uỷ Khối đã xây dựng chỉ tiêu cụ thể hàng năm về phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân; phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp, LĐLĐ tỉnh khảo sát, nắm chắc tình hình số lượng đảng viên tại 52 doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP Nam Định, tiếp cận với các doanh nghiệp có đủ số lượng đảng viên, hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, vận động các đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng từ nơi cư trú về nơi làm việc, tuyên truyền, thuyết phục các chủ doanh nghiệp thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Từ năm 2006 đến nay, đã thành lập được 10 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, nâng tổng số tổ chức cơ sở Đảng trong loại hình doanh nghiệp tư nhân lên 16 đơn vị với tổng số 150 đảng viên, trong đó có 7 cơ sở chủ doanh nghiệp chưa phải là đảng viên. Nhìn chung, các tổ chức Đảng hoạt động trong các doanh nghiệp tư nhân sau khi thành lập và đi vào hoạt động đã từng bước thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị, tham gia lãnh đạo đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp, tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực, hướng các hoạt động về cơ sở, gắn công tác xây dựng Đảng với xu hướng vận động phát triển của từng loại hình doanh nghiệp nên trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu do nghị quyết đại hội nhiệm kỳ đề ra, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt cao như công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân... Trong  nhiệm kỳ, toàn khối đã kết nạp được 1009 đảng viên, đạt 112% so với chỉ tiêu đại hội đề ra; số cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tăng từ 75,5% (năm 2005) lên 80,1% (năm 2009), không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (loại I) tăng 90,5% đầu nhiệm kỳ lên 92,3%. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiều giải pháp tích cực như: tìm kiếm mở rộng thị trường, đầu tư đổi mới trang thiết bị, đẩy nhanh việc đổi mới sắp xếp doanh nghiệp… các doanh nghiệp trong khối đã đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của toàn tỉnh; nhiều doanh nghiệp đã vươn lên phát triển bền vững, xây dựng được thương hiệu, đứng vững trên thị trường. Hàng năm có trên 75% doanh nghiệp có tăng trưởng khá (đạt 100% chỉ tiêu đại hội). Kim ngạch xuất khẩu của cả khối hàng năm tăng trên 15%; gần 50% doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO, SA, HACCP; trên 80% doanh nghiệp làm ăn có lãi; trên 65% số doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ. Sự phát triển ổn định bền vững của các doanh nghiệp trong khối đã giải quyết việc làm, nâng cao đời sống một bộ phận người lao động, góp phần ổn định nền kinh tế địa phương.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế có tác động không nhỏ đến các doanh nghiệp trong khối, Đảng uỷ Khối đã xây dựng mục tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ là "Công tác lãnh đạo sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là nhiệm vụ trung tâm, công tác xây dựng Đảng là then chốt. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao vai trò lãnh đạo, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, tập trung lãnh đạo các doanh nghiệp trong khối duy trì ổn định bền vững, đủ sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập nền kinh tế quốc tế". Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, Đảng bộ Khối phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu: Phấn đấu đến năm 2015 toàn khối có từ 85% trở lên số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi; trên 75% doanh nghiệp có đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ; trên 50% doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO, SA, HACCP...; tăng trưởng bình quân của các doanh nghiệp trong khối đạt cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Cụ thể, các doanh nghiệp dệt may tăng 12-15%, chế biến tăng 10-15%, cơ khí tăng 15-20%, các doanh nghiệp xây dựng - giao thông tăng trên 20%, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ tăng trên 10%. 100% doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động. Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đổi mới  mạnh mẽ phương thức hoạt động của tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp, tăng cường công tác xây dựng Đảng và đoàn thể quần chúng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Phấn đấu đến năm 2015, đảng bộ có trên 80% số cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, không còn cơ sở Đảng yếu kém, hàng năm có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp từ 1000 đảng viên mới trở lên, thành lập thêm 15 tổ chức cơ sở Đảng tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Hàng năm có trên 90% đoàn thể quần chúng được công nhận là đoàn thể vững mạnh. Với những giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của doanh nghiệp cùng sự đồng lòng nhất trí của toàn thể cán bộ đảng viên, CNV lao động trong khối, chắc chắn, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đảm bảo cho sự tăng trưởng ổn định, bền vững cho các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển./.

Cty cổ phần dệt may Sơn Nam thường xuyên tạo việc làm, thu nhập cho 1000 lao động tại Cty và 2000 lao động ở các làng nghề./.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.