Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi): Nhiều quy định cần luật hóa, cụ thể hơn

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Cần thiết bổ sung quy định nguyên tắc tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động dầu khí; luật hóa các chính sách tận thu mỏ dầu khí cũng như cân nhắc điều chỉnh quy định thẩm quyền phê duyệt hợp đồng dầu khí… là những nội dung nổi bật khi các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

Cân nhắc điều chỉnh thẩm quyền phê duyệt hợp đồng dầu khí

Báo cáo trước Quốc hội về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) đã được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và đã nhận được sự quan tâm thảo luận của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Giải trình về các vấn đề cụ thể, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, nhiều ý kiến đề nghị quy định những vấn đề đặc thù của Luật này để bảo đảm mục tiêu của Luật; khẳng định Luật Dầu khí là Luật chuyên ngành, nếu có Luật khác trái với Luật này thì áp dụng theo Luật này; Quy định rõ nội dung nào áp dụng Luật Dầu khí, nội dung nào áp dụng và nguyên tắc áp dụng đối với Luật Xây dựng, Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến theo hướng sẽ quy định rõ tại khoản 1 Điều 4 về các trường hợp cụ thể khi có quy định khác nhau giữa Luật Dầu khí và luật khác liên quan đến điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí thì áp dụng Luật Dầu khí; Bổ sung quy định tại khoản 2 về luật khác ban hành sau ngày Luật Dầu khí (sửa đổi) có hiệu lực thi hành nếu quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, điều kiện để thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí khác với quy định của Luật Dầu khí thì phải xác định cụ thể nội dung thực hiện hoặc không thực hiện theo quy định của Luật Dầu khí, nội dung thực hiện theo quy định của luật khác đó.

Về hợp đồng dầu khí, một số ý kiến đề nghị cân nhắc điều chỉnh quy định về thẩm quyền phê duyệt hợp đồng dầu khí. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, hợp đồng chia sản phẩm dầu khí là thoả thuận pháp lý quan trọng giữa Nhà nước và nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí (nhà đầu tư dầu khí), ràng buộc quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia thực hiện hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác tài nguyên dầu khí quốc gia, có tính chất dài hạn, có nhiều nội dung đặc thù có liên quan đến quốc phòng, an ninh, chủ quyền, mặt biển... Vì vậy, cần thiết quy định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt toàn bộ nội dung hợp đồng dầu khí, kế thừa quy định của Luật Dầu khí hiện hành.

Luật hóa chính sách tận thu mỏ dầu khí

Theo ĐBQH Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu), hoạt động dầu khí có tính chất đặc thù rủi ro cao do tại thời điểm ký kết hợp đồng chưa thể lường hết được các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm, thăm dò dầu khí, phát triển mỏ dầu khí và khai thác dầu khí. Do vậy, Đại biểu cho rằng các quy định điều chỉnh liên quan đến mỏ dầu khí tận thu và các quy định về chính sách ưu đãi trong lĩnh vực dầu khí nói chung và mỏ dầu khí khai thác tận thu thu nói riêng là một điểm quan trọng đột phá của dự thảo Luật lần này.

Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi): Nhiều quy định cần luật hóa, cụ thể hơn ảnh 1

Theo Đại biểu Hùng, thời điểm hiện nay, một số mỏ dầu khí, các lô dầu khí sản lượng đã giảm hoặc hết hạn hợp đồng hoặc nhà thầu chấm dứt hợp đồng sớm dẫn đến việc suy giảm về hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành lại chưa có quy định cụ thể về hoạt động này nên việc triển khai các dự án để tận thu nguồn tài nguyên quốc gia còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, các cơ chế ưu đãi để thu hút đầu tư không còn thực sự hấp dẫn so với các nước trong khu vực. Đại biểu Hùng cho rằng, đây chính là rào cản cho các đối tác muốn đầu tư vào hoạt động dầu khí tại Việt Nam. Do đó, để có thể tiếp tục hoạt động khai thác, tận thu mỏ dầu khí, thực sự nâng cao hiệu quả kinh tế, đóng góp vào ngân sách Nhà nước, đối với việc khai thác các mỏ này, theo Đại biểu Hùng, cần có quy định thật cụ thể để luật hóa các chính sách khai thác tận thu đặc thù, phân biệt với cơ chế phân chia sản phẩm và nguyên tắc thu hồi chi phí của hợp đồng chia sản phẩm dầu khí. Đại biểu đề nghị Chính phủ cần sớm nghiên cứu quy định chi tiết chính sách này.

Đại biểu Trần Thị Thu Phước (đoàn Kon Tum) cũng thống nhất với đề xuất về việc bổ sung vào dự thảo quy định về chính sách đặc thù đối với khai thác tận thu dầu khí theo hướng doanh nghiệp khai thác được thực hiện tính toán trực tiếp chênh lệch thu - chi trong hoạt động khai thác, không phải nộp trước thuế tài nguyên và thuế xuất khẩu dầu khí và sau khi hợp đồng này kết thúc, giao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được tiếp quản quản lý, sử dụng tài sản công là các tài sản, công trình dầu khí đã được lắp đặt, đầu tư và khai thác.

Quy định cụ thể điều tra cơ bản về dầu khí

Hoạt động dầu khí đóng góp rất quan trọng trong việc bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế đất nước, do vậy, Đại biểu Trần Thị Thu Phước (đoàn Kon Tum) nêu rõ, trong các quy định về hợp đồng lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng dầu khí, chuyển nhượng hợp đồng dầu khí, thẩm định và phê duyệt các chương trình, báo cáo, kế hoạch tìm kiếm khai thác dầu khí cần bổ sung các cơ chế kiểm soát, đánh giá thận trọng hơn đối với tác động về quốc phòng, an ninh cho thật chặt chẽ.

Ngoài ra, Đại biểu Trần Thị Thu Phước cũng đề nghị cần bổ sung quy định nguyên tắc tổ chức, cá nhân tiến hành điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí phải tuân thủ quy định về quốc phòng, an ninh, an toàn sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, bảo tồn di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa.

Đại biểu Nguyễn Minh Đức (Đoàn TP Hồ Chí Minh) cũng cho rằng, tại khoản 1 Điều 5 của dự thảo có quy định Nhà nước có chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân của Việt Nam và nước ngoài tiến hành điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí tại Việt Nam; Kèm theo các điều kiện, quyền, nghĩa vụ của các cá nhân tham gia nhưng không có điều luật nào về quyền và nghĩa vụ của cá nhân Việt Nam và người nước ngoài khi tham gia vào điều tra cơ bản về dầu khí.

Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi): Nhiều quy định cần luật hóa, cụ thể hơn ảnh 2

Do đó, Đại biểu Nguyễn Minh Đức đề nghị cần lưu ý cá nhân Việt Nam và người nước ngoài khi điều tra cơ bản về dầu khí ở những vùng địa chính trị quan trọng thì phải có điều kiện cụ thể hơn; Đồng thời phải có quyền và nghĩa vụ, đặc biệt là quyền của người nước ngoài để đảm bảo mục tiêu vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, cũng cần quy định cụ thể về việc điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí chỉ được tiến hành khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Tin cùng chuyên mục

Dự trữ hàng hóa Tết tăng 10-12%

Dự trữ hàng hóa Tết tăng 10-12%

(PLVN) - Do năm nay Tết Dương lịch và âm lịch khá gần nhau nên lượng hàng hóa dự trữ đã được các tổ chức, đơn vị, hệ thống phân phối lên kế hoạch thực hiện từ tháng 11. Ước, dự trữ hàng hóa Tết năm nay tăng 10-12%.

Đọc thêm

Vẫn còn nhiều thách thức chờ doanh nghiệp vận tải biển

Ngành cảng biển và vận tải biển còn khó khăn phía trước. (Ảnh minh họa)
(PLVN) -  Hàng hóa qua các cảng biển Việt Nam tăng so với năm ngoái, nhất là hàng hóa nội địa. Trong hoàn cảnh đó, doanh nghiệp cảng biển có nhiều cơ hội để tích luỹ doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức với doanh nghiệp vận tải biển.

Ngành Hải quan nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh

Cán bộ Hải quan địa phương đang làm nghiệp vụ. (Ảnh minh họa)
(PLVN) -  Theo công bố mới đây của Bộ Tài chính, trong khối Tổng cục, Tổng cục Hải quan dẫn đầu với 93,7/100 điểm Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2021. Kết quả này một lần nữa cho thấy những nỗ lực trong cải cách của ngành Hải quan nhằm mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh và tạo thuận lợi thương mại.

Hợp lực đẩy mạnh phát triển công nghiệp

Quyết sách của các địa phương đóng vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp. (Ảnh minh họa)
(PLVN) -  Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 chỉ tăng 0,3% so với trước đó; đơn hàng của các ngành xuất khẩu chủ lực đang giảm dần. Bộ Công Thương cho biết đang tháo gỡ dần các vướng mắc để các ngành công nghiệp có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn.

Vĩnh Phúc thu ngân sách đạt kỷ lục

Sản xuất xe máy đóng góp lớn vào số thu ngân sách của Vĩnh Phúc.
(PLVN) - Vượt xa con số dự toán năm 33.141 tỷ đồng, vượt xa dự báo 35.700 tỷ đồng đưa ra vào cuối tháng 11, khả năng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của Vĩnh Phúc năm nay có thể đạt 37.500 tỷ đồng có dư. Đây là năm số thu ngân sách của địa phương này đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Kỳ vọng Chỉ số FTA sẽ 'như một PCI của hội nhập'

Nếu FTA Index thành công như PCI, DN sẽ hưởng lợi nhiều trong XNK hàng hóa. (Ảnh minh họa)
(PLVN) -  Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ra đời từ năm 2005 được đánh giá là có tác động rất lớn đến môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Còn Chỉ số FTA (FTA Index) có thể triển khai từ đầu năm 2023 được kỳ vọng sẽ giúp cho các địa phương tận dụng được FTA, đẩy mạnh năng lực xuất khẩu.

Ông Nguyễn Hưng có nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp làm Tổng Giám đốc TPBank

Ông Nguyễn Hưng có nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp làm Tổng Giám đốc TPBank
(PLVN) - Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố quyết định chính thức tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hưng làm Tổng Giám đốc, theo đó ông Nguyễn Hưng sẽ tiếp tục đảm đương vị trí quan trọng tại TPBank trong nhiệm kỳ thứ ba, từ năm 2022 đến 2027, sau khi đã có văn bản chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ngành dệt may còn lúng túng tận dụng ưu đãi CPTPP

Dệt may Việt Nam cần liên kết để tận dụng ưu đãi xuất xứ. (Ảnh minh họa)
(PLVN) -  Đứng thứ 2 thế giới về kim ngạch xuất khẩu, nhưng dệt may Việt Nam lại đang lúng túng trong việc tận dụng các ưu đãi để gia tăng xuất khẩu vào các nước trong khối CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương).

Đề xuất Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động

Mặc dù năng suất lao động ở Việt Nam đã được cải thiện nhưng vẫn còn ở mức thấp. (Ảnh minh họa)
(PLVN) -  Mặc dù có sự cải thiện đáng kể, song Việt Nam vẫn là nước có mức năng suất lao động thấp và khoảng cách khá xa so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương vừa đề xuất xây dựng Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động.