DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH DRT1 TỪ 18/04/2011 ĐẾN 24/04/2011

TỪ 18/04/2011 ĐẾN 24/04/2011

Thứ Hai (18.4)

- 06h00: Thời sự PT-TH

- 06h25: Thiếu nhi: Những câu chuyện về thiên nhiên - Tập 12

- 06h50: Phim truyện : Tiền - Tập 48

- 07h30: Ca nhạc

- 08h00: Chân dung các thành phố - CT15

- 08h45: Phim truyện: Lối rẽ - Tập 15

- 09h30: Phim truyện: Tây du ký - Tập 12

- 10h15: Phim truyện: Vì yêu - Tập 11

- 11h00: Chuyên mục: Cải cách hành chính (PL)

- 11h20: Thời sự PT-TH

- 11h50: Phim truyện: Kính thưa Osin - Tập 11

- 12h50: Cười vui mỗi ngày cùng DRT

- 13h20: Phim truyện: Huyền thoại Lý Tiểu Long - Tập 13

- 14h00: Ca nhạc

- 14h45: Cười vui mỗi ngày

- 15h15: Chat với sao: Bảo Thy 2008

- 16h00: Phim truyện: Thư kiếm ân thù lục - Tập 6

- 17h00: Thiếu nhi : Bạn trẻ bốn phương - Tập 138

- 17h30: Chuyên mục : An toàn giao thông

- 17h45: Phim truyện : Lối rẽ - Tập 16

- 18h30: Thời sự PT-TH

- 19h00: Chuyên mục : Góc nhìn pháp luật

- 19h15: Cười vui mỗi ngày

- 19h50: Phim truyện : Tây du ký - Tập 13

- 20h50: Phim truyện : Kim đại ban - Tập 9

- 21h40: PSTL: Cho em ngày mai

Thứ Ba (19.4)

- 06h00: Thời sự PT-TH

- 06h25: Thiếu nhi: Những câu chuyện về thiên nhiên - Tập 13

- 06h50: Phim truyện : Tiền - Tập 49

- 07h30: Ca nhạc

- 08h00: Chuyên mục: Châu Á đặc sắc - CT 9

- 08h45: Phim truyện: Lối rẽ - Tập 16

- 09h30: Phim truyện: Tây du ký - Tập 13

- 10h15: Phim truyện: Vì yêu - Tập 12

- 11h00: Chuyên mục: An toàn giao thông (PL)

- 11h20: Thời sự PT-TH

- 11h50: Phim truyện: Kính thưa Osin - Tập 12- 12h50: Cười vui mỗi ngày cùng DRT

- 13h20: Phim truyện: Huyền thoại Lý Tiểu Long - Tập 14

- 14h00: Ca nhạc

- 14h45: Cười vui mỗi ngày

- 15h15: Song ca cùng thần tượng : Hồ Ngọc Hà - Tập 2

- 16h00: Phim truyện: Kim Đại Ban - Tập 9

- 17h00: Thiếu nhi: Bạn trẻ 4 phương - Tập 139

- 17h30: Chuyên mục : Lao động – Xã hội

- 17h45: Phim truyện VN: Lối rẽ - Tập 17

- 18h30: Thời sự PT-TH

- 19h00: Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân

- 19h15: Cười vui mỗi ngày

- 19h50: Phim truyện : Tây du ký - Tập 14

- 20h50: Phim truyện : Kim Đại Ban - Tập 10

- 21h40: Phim Tài Liệu

Thứ Tư (20.4)

- 06h00: Thời sự PT-TH

- 06h25: Thiếu nhi: Những câu chuyện về thiên nhiên - Tập 14

- 06h50: Phim truyện : Tiền - Tập 50

- 07h30: Ca nhạc

- 08h00: Thiếu nhi : ABC Bakery - Tập 4

- 08h45: Phim truyện: Lối rẽ - Tập 17

- 09h30: Phim truyện: Tây du ký - Tập 14

- 10h15: Phim truyện: Vì yêu - Tập 13

- 11h00: Chuyên mục: Lao động –xã hội (PL)

- 11h20: Thời sự PT-TH

- 11h50: Phim truyện: Kính thưa Osin - Tập 13

- 12h50: Cười vui mỗi ngày cùng DRT

- 13h20: Phim truyện: Huyền thoại Lý Tiểu Long - Tập 15

- 14h00: Ca nhạc

- 14h45: Cười vui mỗi ngày

- 15h15: Bước chân khám phá : Ăng Co - Tập 3

- 15h30: Ca nhạc Quốc tế

- 16h00: Phim truyện: Kim Đại Ban - Tập 10

- 17h00: Ca nhạc Thiếu nhi

- 17h15: Trực tiếp xổ số Đà Nẵng

- 17h30: Chuyên mục : Sức khoẻ cho mọi nhà

- 17h45: Phim truyện : Lối rẽ - Tập 18

- 18h30: Thời sự PT-TH

- 19h00: Chuyên mục : Phụ nữ và phát triển

- 19h15: Cười vui mỗi ngày- 19h50: Phim truyện : Tây du ký - Tập 15

- 20h50: Phim truyện : Kim đại ban - Tập 11

- 21h40: Chat với sao : Đăng Khôi 2009

Thứ Năm (21.4)

- 06h00: Thời sự PT-TH

- 06h25: Thiếu nhi: Những câu chuyện về thiên nhiên - Tập 15

- 06h50: Phim truyện : Tiền - Tập 51

- 07h30: Ca nhạc

- 08h00: Gameshow: Tí hon tranh tài

- 08h45: Phim truyện: Lối rẽ - Tập 18

- 09h30: Phim truyện: Tây du ký - Tập 15

- 10h15: Phim truyện: Vì yêu - Tập 14

- 11h00: Chuyên mục: Sức khoẻ cho mọi nhà (PL)

- 11h20: Thời sự PT-TH

- 11h50: Phim truyện: Kính thưa Osin - Tập 14

- 12h50: Cười vui mỗi ngày cùng DRT

- 13h20: Phim truyện: Huyền thoại Lý Tiểu Long - Tập 16

- 14h05: Ca nhạc

- 14h45: Cười vui mỗi ngày

- 15h15: Hát với ngôi sao

- 16h00: Phim truyện: Kim Đại Ban - Tập 11

- 17h00: Thiếu nhi: Bạn trẻ bốn phương - Tập 140

- 17h30: Chuyên mục : Lao động – Công đoàn

- 17h45: Phim truyện VN: Lối rẽ - Tập 19

- 18h30: Thời sự PT-TH

- 19h00: Ca nhạc Thiếu nhi

- 19h15: Cười vui mỗi ngày

- 19h50: Phim truyện : Tây du ký - Tập 16

- 20h50: Phim truyện : Kim Đại Ban - Tập 12

- 22h40: Tạp chí bóng đá TG

Thứ Sáu (22.4)

- 06h00: Thời sự PT-TH

- 06h25: Thiếu nhi: Những câu chuyện về thiên nhiên - Tập 16

- 06h50: Phim truyện : Tiền - Tập 52

- 07h30: Ca nhạc

- 08h00: Tạp chí bóng đá TG

- 08h45: Phim truyện: Lối rẽ - Tập 19

- 09h30: Phim truyện: Tây du ký - Tập 16

- 10h15: Phim truyện: Vì yêu - Tập 15

- 11h00: Chuyên mục: Lao động – Công đoàn (PL)

- 11h20: Thời sự PT-TH

- 11h50: Phim truyện : Kính thưa Osin - Tập 15- 12h50: Cười vui mỗi ngày cùng DRT

- 13h20: Phim truyện: Huyền thoại Lý Tiểu Long - Tập 17

- 14h05: Ca nhạc

- 14h45: Cười vui mỗi ngày

- 15h15: Khoảnh khắc thay đổi số phận : Đàm Vĩnh Hưng - Tập

- 16h00: Phim truyện: Kim Đại Ban - Tập 12

- 17h00: Thiếu nhi: Bạn trẻ bốn phương - Tập 141

- 17h30: Chuyên mục : Hộp thư truyền hình

- 17h45: Phim truyện VN: Lối rẽ - Tập 20

- 18h30: Thời sự PT-TH

- 19h00: Chuyên mục : Tìm hiểu chính sách thuế

- 19h15: Cười vui mỗi ngày

- 19h50: Phim truyện : Tây du ký - Tập 17

- 20h50: Phim truyện : Thư kiếm ân thù lục - Tập 7

- 22h15: Tạp chí quyền anh TG

Thứ Bảy (23.4)

- 06h00: Thời sự PT-TH

- 06h25: Phim truyện VN : Mẹ Côi

- 08h00: PTL : Người giữ lửa

- 08h30: Những bước chân khám phá : Ăng co - Tập 3

- 08h45: Phim truyện VN: Lối rẽ - Tập 20

- 09h30: Phim truyện TQ: Tây du ký - Tập 17

- 10h15: Tí hon tranh tài

- 10h45: Tìm hiểu chính sách thuế

- 11h00: Chuyên mục: Hộp thư truyền hình (PL)

- 11h20: Thời sự PT-TH

- 11h50: Phim truyện HQ : Sát thủ hào hoa - Tập 5

- 13h00: Ca nhạc

- 13h20: Phim truyện : Huyền thoại Lý Tiểu Long - Tập 18

- 14h00: Phim truyện: Tuyết Kha - Tập 21,22

- 15h30: Bước chân khám phá : Ăng - Co - Tâp 3,4

- 16h00: Phim truyện: Thư kiếm ân thù lục - Tập 7

- 17h00: Ca nhạc Thiếu nhi

- 17h15: Trực tiếp xổ số ĐN

- 17h30: Chuyên mục: Góc nhìn từ cuộc sống

- 17h45: Phim truyện : Lối rẽ - Tập 21

- 18h30: Thời sự PT-TH

- 19h00: Chuyên mục: Trầm tích quê hương

- 19h15: Cười vui mỗi ngày

- 19h50: Phim truyện : Tây du ký - Tập 18

- 20h50: Phim truyện : Thư kiếm ân thù lục - Tập 8

- 21h40: Ca nhạc

Chủ Nhật (24.4)

- 06h00: Thời sự PT-TH

- 06h25: Phim truyện VN: Bài ca ra trận

- 08h00: Những ngôi sao nhỏ

- 08h30: Những bước chân khám phá : Ăng Co - Tập 4

- 08h45: Phim truyện VN: Lối rẽ - Tập 21

- 09h30: Ca nhạc quốc tế

- 10h00: Những sắc màu đám cưới - CT 19

- 10h15: Hát với ngôi sao

- 11h00: Chuyên mục: Góc nhìn từ cuộc sống

- 11h20: Thời sự PT-TH

- 11h50: Phim truyện HQ : Sát thủ hào hoa - Tập 6

- 13h00: Song ca cùng TT : Hồ Ngọc Hà - Tập 2

- 13h30: Tạp chí quyền anh TG

- 14h00: Phim truyện: Tuyết Kha - Tập 23,24

- 15h30: Ca nhạc

- 16h00: Phim truyện: Thư kiếm ân thù lục - Tập 8

- 17h00: Thiếu nhi : Bạn trẻ bốn phương - Tập 142

- 17h30: Chuyên mục: Cải cách hành chính

- 17h45: Phim truyện : Lối rẽ - Tập 22

- 18h30: Thời sự PT-TH

- 19h00: Tạp chí văn hoá

- 19h15: Cười vui mỗi ngày

- 19h50: Khoảnh khắc thay đổi số phận: Đàm Vính Hưng - Tập 3

- 20h50: Phim truyện : Thư kiếm ân thù lục - Tập 9

- 21h40: Ca nhạc quốc tế

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.