Đổi mới công tác thi đua - khen thưởng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị

(PLO) - Hôm qua (24/7), Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2014 của Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương và triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT). 
Đổi mới công tác thi đua - khen thưởng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quang Bền — Khối trưởng và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền - Khối phó đồng chủ trì Hội nghị. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã đến dự và phát biểu chào mừng Hội nghị.

Chọn được nhiều nội dung trọng tâm, trọng điểm

Báo cáo sơ kết của Khối cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2014, các Bộ, ban, ngành trong Khối đã chủ động có chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác TĐKT. Phong trào thi đua và công tác khen thưởng của từng Bộ, ngành trong Khối Nội chính có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt. Một số Bộ, ngành đã chọn một số nội dung trọng tâm, trọng điểm, xác định nội dung đột phá, tổ chức thi đua để tìm giải pháp thực hiện.  

Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc được nêu gương học tập trong cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ, được dư luận quần chúng nhân dân quan tâm, động viên. Nổi bật là qua phong trào thi đua, nhiều cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, tận tụy với Tổ quốc, với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh bảo vệ chủ quyền đất nước, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như hoạt động thi đua và công tác khen thưởng ở một số Bộ, ngành chưa thật sự đúng mức; phong trào thi đua còn mang tính hình thức, không có chiều sâu, chưa thu hút, động viên được cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên tham gia. Trong công tác khen thưởng, một số Bộ, ngành chưa quan tâm khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng sơ kết các đợt thi đua, các chuyên đề công tác… 

Vì vậy, từ nay đến cuối năm 2014, công tác thi đua của toàn Khối sẽ tập trung quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW, quán triệt thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT năm 2013, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ, khẩn trương xây dựng và hoàn thành các văn bản, thông tư hướng dẫn thực hiện tốt công tác TĐKT; tích cực nghiên cứu, đổi mới hình thức tổ chức phong trào thi đua, đẩy nhanh tiến độ thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu hoàn thành Chương trình công tác năm 2014. Đáng chú ý, Khối sẽ chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác TĐKT, phối hợp kiểm tra chéo công tác TĐKT theo kế hoạch chung của Khối…

Phải gắn kết thi đua với khen thưởng

Tâm đắc với nội dung kiểm tra chéo công tác TĐKT trong số các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Khối, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào cho rằng, đây chính là một giải pháp nhằm tiếp tục triển khai Chỉ thị 34-CT/TW. Ngoài ra, ông Hào đề xuất Khối cần có thêm các giải pháp là xây dựng kế hoạch, chương trình hành động chung trong toàn Khối, trong đó mỗi đơn vị phải xây dựng kế hoạch triển khai riêng của đơn vị mình, và kế hoạch chung sẽ được tổng kết vào năm 2015; kiểm tra chéo những điển hình tiên tiến trong ngành của các đơn vị, qua đó tìm ra những nhân tố tích cực, những điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng. 

Còn theo Vụ trưởng Vụ TĐKT (Bộ Tư pháp) Nguyễn Bá Yên, ngành Tư pháp sẽ chú trọng đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của các cấp ủy, tổ chức Đảng cũng như đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua. 

Với đặc thù của ngành được giao chức năng tham mưu xây dựng pháp luật, Bộ cũng sẽ xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản pháp luật hướng dẫn công tác TĐKT trong ngành để thể chế hóa và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về TĐKT, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, điều kiện cụ thể của ngành. 

Đặc biệt, để gắn kết phong trào thi đua với công  tác khen thưởng, Bộ sẽ “lấy kết quả, thành tích đạt được trong phong trào thi đua để đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xét nâng lương trước thời hạn, nâng lương thường xuyên, phân phối tiền thưởng và các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động” – ông Yên nhấn mạnh. 

Đại diện các Bộ, ban, ngành trong Khối kiến nghị Ban TĐKT Trung ương hệ thống hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác TĐKT của Trung ương, phát hành rộng rãi phục vụ cho việc nghiên cứu, ứng dụng trong công tác TĐKT; hơn nữa, cần thống nhất với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước về trình tự, thủ tục khen thưởng và tiếp tục nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính trong xét duyệt khen thưởng…

Trong lời khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Hà Hùng Cường chỉ ra vị trí hết sức quan trọng của các Bộ, ngành Khối Nội chính Trung ương trong bộ máy của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, các Bộ, ngành đã ra sức thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên cũng như nhiệm vụ đột xuất đặt ra trong 6 tháng đầu năm, trong đó công tác TĐKT đạt nhiều kết quả tích cực mặc dù phải đối diện với những khó khăn, thách thức lớn. 

Trước nhiệm vụ chính trị đặt ra ngày càng lớn, nhất là nhiệm vụ triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và tiến tới việc chuẩn bị cho  Đại hội Thi đua các cấp năm 2015, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Bộ trưởng nhấn mạnh, Hội nghị này là diễn đàn quan trọng để các Bộ, ngành chia sẻ kết quả đã đạt được và cùng nhau trao đổi, học hỏi, rút kinh nghiệm để công tác TĐKT tiếp tục phát triển, đồng thời triển khai Chỉ thị 34-CT/TW thực chất hơn, góp phần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Khối năm 2014 và những năm tiếp theo được tốt hơn, đóng góp cho sự nghiệp chung của đất nước. 

Hoàng Thư
Cùng chuyên mục
Ra mắt Diễn đàn "Luật học và Phát triển".

Đại học Luật Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong Tuần lễ nghiên cứu Khoa học năm 2021

(PLVN) - Ngày 15/6, Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Tuần nghiên cứu khoa học năm 2021 và ra mắt Diễn đàn “Luật học và Phát triển”. Cùng ngày, Trường tổ chức Hội thảo “Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Đọc thêm

Trường Đại học Luật Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và diễn đàn luật học và phát triển 2021

Trường Đại học Luật Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và diễn đàn luật học và phát triển 2021
(PLVN) -Từ ngày 14 đến ngày 18/6/2021, tại Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ diễn ra Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2021 gồm nhiều hoạt động khoa học, trọng tâm là các hội thảo, toạ đàm về các vấn đề khoa học pháp lý và liên ngành, hướng tới nhiều đối tượng cán bộ, giảng viên, sinh viên…

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án
(PLVN) -Thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án là một chế định khá đặc thù trong hoạt động thi hành án dân sự (THADS), không do cơ quan THADS trực tiếp thực hiện mà do các đơn vị, Tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá thực hiện độc lập. Đây là một khâu quan trọng, ảnh hưởng toàn bộ quá trình thi hành một bản án.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp: Lãnh đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn

Các đại biểu điểm cầu Bộ Tư pháp tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
(PLVN) -Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn hằng năm và cả nhiệm kỳ 2021 – 2026 là một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng được xác định trong chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp được ban hành mới đây.

Ngời sáng những tấm lòng giữa “bão” dịch

Ngời sáng những tấm lòng giữa “bão” dịch
(PLVN) - Sáng 8/6, Báo Pháp luật Việt Nam lại lên đường mang những món quà tình nghĩa của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tiếp sức nhân dân hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang chống “giặc” COVID-19…

Hà Giang triển khai phần mềm thống kê tư pháp

Hà Giang triển khai phần mềm thống kê tư pháp
(PLVN) - Thực hiện Văn bản về việc triển khai phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành, tỉnh Hà giang đã thực hiện ứng dụng hệ thống phần mềm thống kê tư pháp trên địa bàn toàn tỉnh.