Phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo: Cơ chế nào thu hút nhà đầu tư?

Khuyến khích phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo phải bằng cơ chế phù hợp
(PLVN) - Bộ Công Thương đang có chủ trương khuyến khích phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo để vừa kịp bổ sung nguồn điện cho những dự báo thiếu điện trong vài năm tới, vừa đảm bảo vấn đề về môi trường. Nhưng khuyến khích bằng cơ chế như thế nào để đảm bảo mục đích đủ điện cho phát triển kinh tế và thu hút nhà đầu tư tham gia?