Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương – Giao thông được phân luồng thế nào?

(PLO) - Trong 6 ngày diễn ra Lễ hội Đền Hùng 2017, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) Công an tỉnh Phú Thọ sẽ thực hiện việc phân luồng giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông.
CSGT phân luồng giao thông cho các hương tiện đi lễ hội (Ảnh: Phòng PC67 - Công an tỉnh Phú Thọ) CSGT phân luồng giao thông cho các hương tiện đi lễ hội (Ảnh: Phòng PC67 - Công an tỉnh Phú Thọ)

Theo Phòng PC67 – Công an tỉnh Phú Thọ, đối với các xe không đi lễ hội được thực hiện theo 2 phương án gồm phương án phân luồng giao thông từ xa và phương án phân luồng nội tỉnh.

Cụ thể, đối với các phương tiện đi từ Hà Giang, Tuyên Quang về Vĩnh Phúc, Hà Nội sẽ đi theo Quốc lộ 2 đến Km123+700 thành phố Tuyên Quang, đi theo Quốc lộ 2C về Vĩnh Phúc, đến ngã 3 Tam Dương (Vĩnh Phúc) giao nhau với Quốc lộ 2 rẽ trái đi theo Quốc lộ 2 về Hà Nội và ngược lại.

Đối với các phương tiện đi từ Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương lên Hà Giang, Tuyên Quang đi theo Quốc lộ 2 đến ngã 3 Tam Dương - Vĩnh Phúc (Km36 Quốc lộ 2) rẽ phải vào đường Quốc lộ 2C đi Tuyên Quang, Hà Giang và ngược lại.

Các phương tiện đi từ Hà Nội lên Yên Bái, Lào Cai đi theo đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và ngược lại.

Các phương tiện đi theo Quốc lộ 2 qua cầu Hạc Trì (Km 53+200 Quốc lộ 2) rẽ trái đi theo đường Quốc lộ 32C (đoạn tránh thành phố Việt Trì) đến ngã ba Chợ Nú rẽ trái vào Đường tỉnh 324, 320 lên thị xã Phú Thọ, đến ngã 3 Trường Thịnh (Km 34 Đường tỉnh 320), rẽ phải theo Đường tỉnh 315B ra Quốc lộ 2 (Km 85+00), rẽ trái lên Yên Bái, Lào Cai.

Các phương tiện đi từ Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) về Hà Nội đi theo Quốc lộ 32 đến Km 78+850 giao nhau với đường Hồ Chí Minh (xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông), rẽ phải đi theo đường Hồ Chí Minh, đến Km 22+200 giao nhau với Quốc lộ 32 (xã Hương Nộn, Tam Nông), rẽ phải theo Quốc lộ 32 qua cầu Trung Hà về Hà Nội và ngược lại.

Các phương tiện đi từ Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương lên Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) đi theo Quốc lộ 2 đến Km 26+500 rẽ trái theo đường tránh thành phố Vĩnh Yên đến Km9+800 rẽ trái theo Quốc lộ 2C qua cầu Vĩnh Thịnh, rẽ phải theo Quốc lộ 32 lên Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Nghĩa lộ (tỉnh Yên Bái) và ngược lại.

Đối với các xe đi lễ hội

Các xe đi từ Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương,... đi lễ hội theo đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai rẽ ra nút IC7 (Km 49), đi theo đường Phù Đổng, rẽ phải theo đường Trường Chinh, đến ngã tư giao nhau Quốc lộ 2 rẽ phải theo Quốc lộ 2 đến cây xăng Quân khu 2 (Km67+300 Quốc lộ 2) rẽ trái vào Quốc lộ 32C đi vào bãi gửi xe Trung tâm tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (bãi xe Trung tâm). Nếu rẽ ra nút IC8 (Km54), đi theo Quốc lộ 2 đến cây xăng Quân khu 2 (Km67+300 Quốc lộ 2) rẽ phải vào Quốc lộ 32C đi vào bãi gửi xe Trung tâm.

Các xe ô tô đi tuyến Quốc lộ 2 đến cây xăng Quân khu 2 (Km67+300 Quốc lộ 2) rẽ trái vào Quốc lộ 32C đi vào bãi gửi xe Trung Tâm; trường hợp bãi gửi xe Trung tâm đã đầy, hướng dẫn cho xe gửi vào bãi xe Mui Rùa, khi bãi xe Mui Rùa đầy thì bố trí xếp xe dọc theo đường.

Đối với các xe mô tô, đi tuyến Quốc lộ 2 đến cây xăng Quân khu 2 (Km67+300 QL2) rẽ trái theo đường Quốc lộ 32C vào gửi xe bãi số 2 (bãi xe Gò Đốt), hoặc đi tiếp đến (Km 67+700 Quốc lộ 2) rẽ trái vào đường khu vực Đền Hùng và gửi xe tại bãi xe số 1 (bãi xe Lâm Viên).

Các xe đi từ Lào Cai, Yên Bái đi lễ hội đi đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai rẽ ra nút IC8 (Km54), rẽ trái đi theo Quốc lộ 2 đến cây xăng Quân khu 2 (Km67+300 Quốc lộ 2) rẽ phải vào Quốc lộ 32C đi vào bãi gửi xe Trung tâm. Các xe rẽ ra nút IC7 (Km 49) đi theo đường Phù Đổng, đến ngã tư giao nhau với đường Trường Chinh rẽ phải theo đường Trường Chinh, rẽ theo Quốc lộ 2 đến cây xăng Quân khu 2 (Km67+300 Quốc lộ 2) rẽ trái vào Quốc lộ 32C đi vào bãi gửi xe Trung tâm.

Các xe ô tô từ Tuyên Quang, Hà Giang…. đi lễ hội đi theo Quốc lộ 2 đến ngã 3 Phù Lỗ (Km74+800 Quốc lộ 2) rẽ phải đi theo Đường tỉnh 325 đến ngã 3 Tiên Kiên rẽ trái theo Quốc lộ 32C, vào bãi gửi xe ô tô Trung tâm. Trường hợp bãi xe ô tô Trung tâm đầy thì xếp dọc xe theo đường nhựa đi từ đầu bãi xe Trung tâm sang Trung đoàn 625 - Quân khu 2. Xe mô tô theo Quốc lộ 2 đến cổng Khu công nghiệp Đồng Lạng (Km69+350 QL2) rẽ phải vào gửi tại bãi số 5 (bãi gửi xe Đồi Thông), hoặc theo Quốc lộ 2 vào bãi xe số 2 (bãi xe Gò Đốt).

Các xe ô tô từ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) đi lễ hội đi Quốc lộ 32 qua cầu Phong Châu rẽ phải đi theo đường Quốc lộ 32C vào bãi gửi xe ô tô Trung tâm. Xe mô tô đi Quốc lộ 32 qua cầu Phong Châu đi theo Quốc lộ 32C đến Km4+500 rẽ trái vào đường khu vực Đền Hùng gửi xe vào bãi xe gần Uỷ ban nhân dân xã Hy Cương (bãi xe số 3) và bãi xe gần Chùa Tổ hoặc đi tiếp đến cổng Trung tâm lễ hội gửi xe vào bãi xe cổng Trung tâm.

Xe ô tô từ các huyện Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn... đi lễ hội theo hướng cầu Phong Châu về Đền Hùng, qua cầu Phong Châu đi theo Quốc lộ 32C vào bãi gửi xe ô tô Trung tâm. Xe mô tô đi Quốc lộ 32 qua cầu Phong Châu đi theo Quốc lộ 32C đến Km4+500 rẽ trái vào đường khu vực Đền Hùng gửi xe vào bãi xe gần Uỷ ban nhân dân xã Hy Cương (bãi xe số 3) và bãi xe gần Chùa Tổ hoặc đi tiếp đến cổng Trung tâm lễ hội gửi xe vào bãi xe cổng Trung tâm.

Đối với các xe nội tỉnh không đi lễ hội

Các phương tiện đi từ huyện Đoan Hùng về Hà Nội đi theo Quốc lộ 2 đến (Km85+00) ngã 3 Phú Hộ (thị xã Phú Thọ) rẽ phải theo Đường tỉnh 315B đến ngã ba giao nhau với đường Hồ Chí Minh rẽ trái đi theo đường Hồ Chí Minh, qua cầu Ngọc Tháp đến ngã ba Hương Nộn (Km 22+200) rẽ phải theo Quốc lộ 32, qua cầu Trung Hà về Hà Nội và ngược lại.

Các phương tiện đi từ huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ đi Hà Nội, Vĩnh Phúc đi theo Đường tỉnh 320 hoặc 314 về thị xã Phú Thọ, đi theo đường Hùng Vương (đường 35m) vào nút IC9 lên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai về Vĩnh Phúc, Hà Nội và ngược lại.

Các phương tiện đi từ thành phố Việt Trì (nội thành) đi Tam Nông, Thanh Sơn đo theo Đường tỉnh 324, 320 qua cầu Phong Châu sang Tam Nông, Thanh Sơn và ngược lại.

Đối với các phương tiện chở hàng hóa vào khu công nghiệp Thụy Vân (thành phố Việt Trì) sẽ đi Quốc lộ 2 qua cầu Hạc Trì rẽ vào Quốc lộ 32C, đến ngã ba Chợ Nú đi theo Quốc lộ 32C đến Km 10+800 rẽ phải theo đường Trường Chinh vào khu công nghiệp và ngược lại.

Các xe đi trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai rẽ ra nút IC7 (Km 49) đi theo đường Phù Đổng, đến ngã tư giao nhau với đường Trường Chinh, đi theo Quốc lộ 2 đến Km 64+500 (Công ty xăng dầu Phú Thọ) rẽ phải theo đường Lê Đồng vào khu công nghiệp Thụy Vân và ngược lại.

Trong trường hợp các xe rẽ ra nút IC8 (Km 54) đi theo Quốc lộ 2 đến ngã 3 Phù Lỗ (Km74+800), đi theo Đường tỉnh 325 đến ngã 3 Tiên Kiên rẽ phải theo Quốc lộ 32C, đến ngã ba giao nhau với đường tỉnh 320 rẽ trái theo đường tỉnh 320, 324 đến ngã ba Chợ Nú rẽ trái theo Quốc lộ 32C (đoạn tránh thành phố Việt Trì) đến Km 10+800 rẽ phải theo đường Trường Chinh vào khu công nghiệp.

Khi ra đi đường Trường Chinh đến ngã ba giao nhau với Quốc lộ 32C (đoạn tránh thành phố Việt Trì) rẽ phải theo Quốc lộ 32C, đến ngã 5 giao nhau, rẽ phải theo Quốc lộ 32C cũ đến ngã ba Tiên Kiên rẽ trái theo đường tỉnh 325 rồi đi theo Quốc lộ 2 đến Km71 rẽ trái vào nút IC8 lê đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Nguyên Vũ
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Gỡ khó cho hoạt động vận tải sau dịch

Doanh nghiệp mong muốn có cơ chế thống nhất đối với vận tải liên tỉnh.
(PLVN) - Do áp dụng các Chỉ thị phòng chống dịch, hoạt động vận tải không tránh khỏi những khó khăn, bất cập. Khi dịch bệnh nhiều nơi đã được kiểm soát tốt hơn, các doanh nghiệp vận tải mong muốn nhanh chóng có phương án đồng bộ giúp khơi thông đi lại giữa các địa phương.

Đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông

Đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông
Các chuyên gia giao thông đề nghị ngoài việc tăng mức phạt vi phạm giao thông lên gấp nhiều lần, cần truy trách nhiệm của các lực lượng liên quan đến quản lý, bảo vệ hạ tầng giao thông và kiểm tra, xử lý vi phạm

Vị trí 55 chốt kiểm soát ra vào thành phố Hà Nội

Hình ảnh minh hoạ
(PLVN) - Thông tin từ Công an TP Hà Nội, từ ngày 21/9, trên địa bàn TP có 55 chốt kiểm soát, trong đó có 22 chốt kiểm soát ra vào cửa ngõ Thủ đô và 33 chốt kiểm soát tại 12 huyện đi các tỉnh giáp ranh tỉnh lân cận.

Hạn cuối cho chủ phương tiện sang tên đổi chủ

Hạn cuối cho chủ phương tiện sang tên đổi chủ
Bộ Công an cho phép người dân sang tên xe qua nhiều đời chủ, kể cả khi không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu (mua bán, cho tặng…) đến ngày 31/12/2021. Hết thời gian này, các chủ phương tiện chưa thực hiện sẽ bị xử phạt nghiêm để răn đe.