“Điểm sáng” trong xây dựng và hoàn thiện thể chế

(PLO) - Quá trình hình thành và phát triển của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm gắn liền với sự phát triển và khẳng định vị thế của Bộ Tư pháp trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.
Hoạt động nghiệp vụ tại một trung tâm giao dịch bảo đảm. Hoạt động nghiệp vụ tại một trung tâm giao dịch bảo đảm.

Không ngừng trưởng thành về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong 15 năm xây dựng và trưởng thành, Cục đã từng bước khẳng định được vị trí, vai trò là “người gác cổng” cho Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ cũng như các bộ, ngành trong xử lý các vấn đề pháp luật về giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm; là chỗ dựa vững chắc cho Bộ Tư pháp thể hiện vai trò của chiếc cầu nối khuôn khổ pháp luật về giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm với pháp luật dân sự, tín dụng, ngân hàng, đất đai, nhà ở, thi hành án, kinh doanh bất động sản…

Với các nhóm chức năng, nhiệm vụ được giao từ năm 2001, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đến nay đã khẳng định và tăng cường, làm sâu sắc thêm vai trò, vị trí và ý nghĩa của mình trong hoạt động của Bộ, của ngành Tư pháp và trong giao lưu dân sự, tín dụng, thương mại của nền kinh tế đất nước. 

Qua 15 năm xây dựng và phát triển cùng với các chức năng, nhiệm vụ mới được giao, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Bộ về công tác cán bộ. Điều này được thể hiện thông qua sự lớn mạnh của Cục với số lượng 52 cán bộ, công chức so với con số khiêm tốn 06 cán bộ đầu tiên tại thời điểm thành lập Cục.

Điểm mạnh dễ nhận thấy về cơ cấu cán bộ của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm là trẻ về tuổi đời, trong đó trên 95% công chức của Cục có trình độ học vấn trên đại học với nhiều công chức được đào tạo chính quy ở trong và nước ngoài. Ngoài ra, một số cán bộ, công chức của Cục cũng được luân chuyển, điều động đến làm việc tại các đơn vị khác trong Bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ, công chức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm khẳng định mình, phấn đấu vươn lên. 

Kể từ khi thành lập cho đến nay, tổ chức và hoạt động của Cục ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ chính trị được giao. Đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Cục đã không ngừng trưởng thành, nhận được sự tín nhiệm và đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài Bộ Tư pháp. Đặc biệt có đồng chí từng đảm nhiệm vị trí Lãnh đạo Bộ, hiện nay có các đồng chí là Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Đổi mới, đột phá vì mục tiêu xây dựng và hoàn thiện thể chế

Cùng với sự lớn mạnh về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ, công tác trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp cũng như vào quá trình cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát triển kinh tế - xã hội, đã được các đơn vị trong và ngoài Bộ cũng như đối tác nước ngoài đánh giá cao. Trong đó, thành tích nổi bật có thể kể đến là công tác xây dựng và hoàn thiện cơ bản thể chế về đăng ký giao dịch bảo đảm.

Ngay từ ngày đầu của Bộ luật Dân sự năm 1995 và các năm tiếp theo, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã quan tâm thúc đẩy mảng công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng một loạt các sự kiện nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn, nghiên cứu kinh nghiệm, thông lệ nước ngoài về pháp luật giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm và tiếp theo là sự thành lập Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm năm 2001. Sau khi Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm được thành lập, các hoạt động xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ thể chế về giao dịch bảo đảm thật sự khởi sắc. 

Như vậy, lịch sử hình thành và phát triển của khuôn khổ thể chế về giao dịch bảo đảm đã được bắt đầu từ nhiều năm trước đó nhưng với tư cách là một đơn vị cấp Cục độc lập, có chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm thì ngày 10/07/2001 là một mốc lịch sử đáng ghi nhớ và tự hào của Cục.

Trong 15 năm qua, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện được những khối lượng công việc lớn, có tính đổi mới, đột phá và có sự giao thoa của nhiều lĩnh vực pháp luật dân sự, kinh tế, hành chính, hình sự…

Nhờ vậy, đáp ứng được bước đầu về chất lượng và ngày càng bám sát các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và dài hạn của Bộ, của ngành Tư pháp, góp phần chung vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển thị trường tín dụng, thị trường bất động sản của đất nước. 

Cụ thể, trong suốt 15 năm qua, với sự nỗ lực không ngừng, Cục đã chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành 35 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 4 nghị định, 2 Chỉ thị, 17 thông tư liên tịch và 12 thông tư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. Trong đó, phải kể đến những văn bản quan trọng như Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm, Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm... 

Bên cạnh đó, Cục cũng được lãnh đạo Bộ giao chủ trì nghiên cứu, đề xuất xây dựng nhiều văn bản, đề án quan trọng như: Luật Đăng ký giao dịch bảo đảm, Luật Đăng ký bất động sản, Đề án thí điểm đăng ký tập trung các giao dịch bảo đảm, Đề án tích hợp, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm, Đề án thí điểm đăng ký trực tuyến các giao dịch bảo đảm...

Gần đây nhất, Cục là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị hữu quan trong và ngoài Bộ xây dựng các quy định tại Mục 3 “Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ” của Bộ luật Dân sự năm 2015. Đây là những nội dung được đánh giá là một trong những nhóm nội dung có tính chất “động nhất của một nền kinh tế thị trường” của Bộ luật Dân sự.

* Từ thời điểm triển khai hoạt động đến nay, số lượng giao dịch được đăng ký năm sau luôn tăng so với năm trước, với tốc độ tăng được duy trì đều đặn qua các năm là từ 27,8% một năm. Từ năm 2005 đến nay, số lượng đơn yêu cầu đăng ký của các Trung tâm Đăng ký là 2.069.434 đơn. Kể từ khi Hệ thống đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm đi vào hoạt động (ngày 19/3/2012), các Trung tâm Đăng ký đã xử lý được 481.215 đơn yêu cầu đăng ký thông qua phương thức trực tuyến, chiếm tỉ lệ 38,7% trên tổng số đơn của giai đoạn này; đã có 1.874.545 lượt khách hàng tự tra cứu tìm hiểu thông tin về tài sản bảo đảm trên Hệ thống đăng ký trực tuyến, 13.148 lượt yêu cầu cung cấp thông tin được gửi qua phương thức trực tuyến. 

* Với những kết quả đạt được nêu trên, trong giai đoạn 2001-2016, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã được Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, tặng thưởng về những thành tích xuất sắc đã đạt được. Đó là: Huân chương Lao động hạng Ba (tặng thưởng giai đoạn 2001 – 2011); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1613/QĐ-TTg ngày 26/11/2007); Cờ thi đua của Chính phủ năm 2010 (Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 16/5 /2011); Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2016 (tặng thưởng thành tích đột xuất trong công tác đăng ký giao dịch bảo đảm).

PV
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Lai Châu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở năm 2022
(PLVN) -  Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" của Chính phủ, vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu đã phối hợp với UBND huyện Mường Tè tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở cho các hòa giải viên trên địa bàn huyện Mường Tè.

Đấu giá biển số xe ô tô: Mức khởi điểm từ 20 triệu đồng/biển số

Biển số xe đẹp hay không còn phụ thuộc vào quan niệm của mỗi người. (Ảnh minh họa)
(PLVN) - Trước thực tế xã hội rất nhiều người có nhu cầu sở hữu “biển số đẹp” nhưng còn vướng mắc liên quan đến một số quy định pháp luật, Chính phủ đang xây dựng để trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Sơn La: Doanh nghiệp cần chủ động hơn trong tiếp cận pháp lý

Ảnh minh họa
(PLVN) -  Theo Sở Tư pháp tỉnh Sơn La, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn đến từ việc bản thân doanh nghiệp chưa có sự phối hợp đề xuất, kiến nghị những nội dung cụ thể cần hỗ trợ gắn với đặc thù, yêu cầu, lĩnh vực kinh doanh.

Nâng cao kiến thức pháp luật cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Bạc Liêu

Nâng cao kiến thức pháp luật cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Bạc Liêu
(PLVN) -  Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, kịp thời cập nhật, nắm bắt các chế độ chính sách pháp luật hiện hành, nắm bắt đầy đủ và hiểu đúng những điểm mới, cơ bản của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và những vấn đề liên quan để phục vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời hạn chế những rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động.

Việt Nam – Hungary ký kết Chương trình hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp giai đoạn 2022 – 2023

Trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội hai nước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Bộ trưởng Tư pháp Hungary Judit Varga ký Chương trình hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp giai đoạn 2022 – 2023.
(PLVN) - Nội dung hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam – Hungary giai đoạn 2022 – 2023 tập trung vào các chủ đề mà Việt Nam đang có nhu cầu tham khảo kinh nghiệm và phía Hungary có thế mạnh như cơ chế thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi hành án dân sự; cơ chế tịch thu tài sản không thông qua thủ tục kết tội…

Thanh tra viên Nguyễn Đức Thuận, Sở Y tế Nghệ An: “Ngôi sao” trong nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật

 Thanh tra viên Nguyễn Đức Thuận.
(PLVN) - Trong công văn chọn nhân vật điển hình để tham gia chương trình “Gương sáng Pháp luật”, Sở Y tế Nghệ An giới thiệu một nhân vật rất đặc biệt, khi không phải người giữ chức vụ cao. Ông Nguyễn Đức Thuận, Thanh tra viên Sở Y tế, nổi tiếng vì là người đoạt nhiều giải thưởng các cuộc thi liên quan đến lĩnh vực pháp luật.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg
(PLVN) -  Chiều 24/6, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Quyết định 06/QĐ-TTg) dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc.