Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Lào Cai

(PLVN) - Phổ biến, giáo dục pháp luật là quá trình hoạt động thường xuyên, liên tục và lâu dài của chủ thể tuyên truyền lên đối tượng, là cầu nối để chuyển tải pháp luật vào cuộc sống. Trong công tác quản lý nhà nước, phổ biến, giáo dục pháp luật được hiểu theo nghĩa rộng và được xác định là một công việc trọng tâm và thường xuyên của các cơ quan nhà nước, các cấp, các ngành.
Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Lào Cai

Phổ biến, giáo dục pháp luật là nhằm hình thành ý thức pháp luật trong mỗi công dân. Kết quả cuối cùng của phổ biến, giáo dục pháp luật phải được thể hiện ở hành vi xử sự phù hợp pháp luật của các công dân. Giáo dục tri thức pháp luật, bồi dưỡng niềm tin pháp luật là tiền đề để giáo dục ý thức nhân cách rèn luyện thói quen, hành vi tuân thủ pháp luật hình thành động cơ và hành vi tích cực pháp luật.

Để giúp người dân nâng cao nhận thức pháp luật, tỉnh Lào Cai đã triển khai giải pháp đẩy  mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL, đặc biệt đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai (Hội đồng PBGDPL tỉnh).

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Lào Cai ảnh 1
  Tỉnh Lào Cai tổ chức tổng kết, đánh giá hoạt động của Hội đồng PBGDPL tỉnh năm 2020 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Hội đồng PBGDPL tỉnh Lào Cai  được thành lập từ năm 1998 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07/1/1998. Hiện nay, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai gồm 37 thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Hội đồng PHPBGDPL các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tích cực tham mưu cho UBND cùng cấp tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Hội đồng PHPBGDPL Trung ương, các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh. Công tác PBGDPL đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Ngoài ra, Hội đồng PBGDPL tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn đã căn cứ vào nội dung, đối tượng và điều kiện đảm bảo cho công tác PBGDPL (nhân lực, vật lực) để lựa chọn hình thức triển khai PBGDPL theo quy định với mục tiêu đạt hiệu quả quả, phát huy thế mạnh của cơ quan, đơn vị. 

Nội dung PBGDPL của tỉnh tập trung tuyên truyền tập trung các luật, pháp lệnh mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại các kỳ họp cuối năm 2019 và đầu năm 2020 trong đó chú trọng: Luật An ninh mạng, Luật Tiếp cận thông tin, Bộ luật Lao động, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền, địa phương; các chính sách pháp luật khác liên quan đến an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời thực hiện lồng ghép, kết hợp PBGDPL trong các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các hoạt động tuyên truyền về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Lào Cai ảnh 2
Hội nghị phổ biến pháp luật cho người dân tại xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 

Điểm nhấn của công tác PBGDPL năm qua các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, loa truyền thanh cơ sở, thông tin lưu động). Trong năm qua, phát sóng gần 352 Bản tin “Chính sách pháp luật” và 24 chuyên mục “Nhà nước và pháp luật”; 36 chuyên mục “Nhà nước và pháp luật” trên sóng phát thanh bằng tiếng dân tộc (Mông, Dao, Giáy). 

Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao của cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh ban hành các văn bản về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Lào Cai và hưởng ứng Cuộc thi "Pháp luật với mọi người" theo hình thức trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ chức. Đồng thời Sở Tư pháp phối hợp với Tỉnh đoàn Lào Cai, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tổ chức Diễn đàn hưởng ứng Ngày Pháp luật tại cấp tỉnh.

Đặc biệt, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai chủ động biên soạn, cấp phát: 5.600 cuốn tài liệu (gồm Bản tin Tư pháp, Thông tin pháp lý, Hỏi – Đáp pháp luật) cho tủ sách pháp luật của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tủ sách pháp luật của các xã, phường, thị trấn. 

Trong năm 2020, tỉnh Lào Cai đã tổ chức 02 Hội nghị PBGDPL theo đợt nhằm tuyên truyền các Luật mới được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 8,9 thông qua cho hơn 460 đại biểu là đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; thành viên của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh và Tổ Thư ký của Hội đồng; Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL các huyện, thành phố, thị xã và báo cáo viên pháp luật cấp huyện. Sau Hội nghị cấp tỉnh, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 20.272 buổi tuyên truyền pháp luật cho 1.459.119 lượt người là cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Các hoạt động PBGDPL được triển khai từng bước đã tạo sức lan tỏa và chiều sâu, giúp cho đối tượng được phổ biến tìm hiểu, nắm bắt được các quy định của pháp luật qua đó nâng cao ý thức chủ động tìm hiểu pháp luật, hiểu và biết pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Tạo sự đồng thuận trong việc tuân thủ và chấp hành pháp luật của các đối tượng. 

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Lào Cai ảnh 3
Buổi tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyến thống tại trường Trung học phổ thông số 3 Mường Khương, huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai). 

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác PBGDPL tại tỉnh Lào Cai cũng gặp những khó khăn nhất định. Việc tổ chức các phiên họp của Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện chưa được triển khai thường xuyên. Công tác phối hợp giữa các thành viên Hội đồng PHPBGDPL còn hạn chế, chưa thường xuyên, tính chủ động chưa cao, chưa gắn kết được trách nhiệm của thành viên Hội đồng với việc tư vấn, tham mưu cho cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả công tác PBGDPL, các nhiệm vụ chủ yếu do cơ quan thường trực đề xuất và tổ chức thực hiện.

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục tồn tại, tỉnh Lào Cai triển khai nhiệm vụ nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Hội đồng PHPBGPL và từng thành viên Hội đồng trong triển khai công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt phát huy vai trò tham mưu của cơ quan thường trực (Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp) trong đầu mối xây dựng, theo dõi tiến độ thực hiện các nội dung và kinh phí triển khai triển khai Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL.

Để xây dựng chính quyền vững mạnh, xã hội văn minh thì việc thượng tôn pháp luật phải được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được xem là một trong những biện pháp quan trọng để xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển toàn diện, bền vững. Trong đó, việc đổi mới nội dung, nhiều mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là ý thức tuân thủ pháp luật. Nhân dân sẽ ra sức cùng với Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lào Cai xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đô Lương -Khánh Linh
Cùng chuyên mục
Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học

(PLVN) - Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022, từ ngày 18/5/2022 đến ngày 31/5/2022, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Diễn đàn Luật học và Phát triển với chủ đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS. Tô Văn Hòa – Phó Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về sự kiện khoa học này.

Đọc thêm

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa: “Trường Sa có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế trên biển”

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa: “Trường Sa có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế trên biển”
(PLVN) - Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 khẳng định: “Tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ dân sự, du lịch biển, đảo, phát triển ngư nghiệp để xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước”. Chung quanh vấn đề này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tưởng- Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa, người đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu vấn đề kinh tế biển dưới góc nhìn của doanh nhân và trong chuyến thăm Trường Sa mới đây, đã được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo”

Dương Thị Liên: Nữ Phó Viện trưởng VKSND Nghệ An bản lĩnh, tâm huyết với ngành Kiểm sát

Hơn 31 năm khoác trên mình màu áo thiên thanh Phó Viện trưởng VKSND Nghệ An Dương Thị Liên luôn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.
(PLVN) -Bằng bản lĩnh và sự tận tụy với nghề kiểm sát, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An – bà Dương Thị Liên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và là người lãnh đạo gương mẫu. Nhiều sáng kiến, giải pháp trong công tác của bà đã được các cấp ghi nhận, vinh dự được Bộ Tư pháp tặng Giấy khen vì sự nghiệp Tư pháp.

TS.BS Hoàng Thanh Tuấn: Người “đổi đời” cho hàng ngàn số phận

BS Hoàng Thanh Tuấn
(PLVN) -Với chữ duyên, tình yêu và niềm đam mê, BS Hoàng Thanh Tuấn đã bén duyên với lĩnh vực phẫu thuật tạo hình (PTTH) thẩm mỹ. Bằng tình thương và trách nhiệm với xã hội, anh đã giúp thay đổi diện mạo, cuộc đời cho hàng ngàn con người. Và hơn hết, trái tim bao la và nồng ấm của vị thầy thuốc trẻ luôn hướng về cộng đồng…

Ông Nguyễn Văn Phụng và dấu ấn quản lý thuế doanh nghiệp lớn

Ông Nguyễn Văn Phụng và dấu ấn quản lý thuế doanh nghiệp lớn
(PLVN) - Đêm trước hôm ra mắt Cổng thông tin điện tử dành cho người cung cấp nước ngoài, ông Nguyễn Văn Phụng, Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) nhắn tin: “Đây là chiến dịch cuối cùng trước khi anh nghỉ!”. Gần 40 năm “bén duyên” với thuế, tên của ông gắn với nhiều “chiến dịch” mà dấu ấn rõ nét nhất là quản lý thuế (QLT) doanh nghiệp lớn (DNL)…

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong tình hình mới

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong tình hình mới
(PLVN) - Ngày 13/5, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo quốc gia “ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong điều kiện Việt Nam thực hiện CPTPP và EVFTA ” . Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh , thành viên Hội đồng trường - tới dự và phát biểu.

Người cán bộ biên phòng xứng đáng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Người cán bộ biên phòng xứng đáng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
(PLVN) - Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sáng tạo, gương mẫu, nói đi đôi với làm, Đại úy Lèng Văn Trai, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng (ĐBP) Mường Khương, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lào Cai đã có nhiều cách làm sáng tạo trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Thiếu tá Trần Anh Tuấn – Cán bộ Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: “Chiến sĩ Công an đẹp hơn trong mắt người dân!”

Thiếu tá Trần Anh Tuấn dạy đàn cho trẻ em khiếm thị
(PLVN) -Hình ảnh chiến sĩ công an điển trai, đôn hậu với bộ quân phục xanh lá mạ ôm đàn ngồi giữa các em học sinh khiếm thị Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, anh cảnh sát giao thông bất đắc dĩ hiên ngang đứng phân luồng giao thông giờ tan tầm trên đường Thanh Bình (Hà Đông), hay chàng shipper lam lũ, cần mẫn chở chổi đi giao đã quá đỗi thân thương và hằn sâu trong lòng mỗi người dân Hà Nội. Và lý do khiến anh làm những công việc lặng thầm, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này càng khiến chúng ta trân trọng hơn!

Bát Xát, Lào Cai: Đẩy mạnh truyền thông về Trợ giúp pháp lý

Các bạn học sinh Trường bán trú xã Trung Lèng Hồ giao lưu trả lời câu hỏi
(PLVN) -  Từ ngày 18 đến ngày 27/4/2022, Chi nhánh TGPL số 6, huyện Bát Xát đã tổ chức 06 đợt truyền thông về TGPL tại 03 thôn nghèo gồm: Ná Rin xã Mường Vi, thôn Ngải Trồ xã Dền Sáng, thôn Cán Tỷ xã Bản Xèo và 03 xã nghèo là xã Trung Lèng Hồ, xã Sàng Ma Sáo, xã Dền Thàng.

Chuyện kể sau những chiến công

Đại úy Vũ Ngọc Quỳnh, Phó Đội trưởng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hải Phòng
(PLVN) - Đại úy Vũ Ngọc Quỳnh, Phó Đội trưởng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hải Phòng, người được biết đến như một “khắc tinh” tội phạm công nghệ cao không chỉ của lực lượng Công an đất Cảng. Là một cán bộ trẻ, anh đã có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp “ Vì nhân dân phục vụ” của mình…

Trung tá Lê Minh Hải: Khắc tinh của tội phạm

Trung tá Lê Minh Hải - Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án (Công an TP Hà Nội).
(PLVN) -Vững vàng chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy trong công việc, với kinh nghiệm, lòng nhiệt huyết, Trung tá Lê Minh Hải - Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án (Công an TP Hà Nội) đã không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách để đấu tranh, khám phá các vụ trọng án, đặc biệt nghiêm trọng được các cấp lãnh đạo và nhân dân Thủ đô ghi nhận, tin yêu.