Đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu do phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:
Đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Tên cơ quan: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình;

2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu 2, Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: 

3.1. Giá trị quyền sử dụng đất:

-  Diện tích đất đường phố loại 1, vị trí 1 (Chi Cục thuế Mai Châu (cũ): 717,97 m2

- Diện tích đất đường phố loại 1, vị trí 2 (Chi Cục thuế Mai Châu (cũ): 109,46 m2;

- Diện tích đất đường phố loại 1, vị trí 1 (Đội thuế số 4 Mai Châu (cũ): 295,88 m2;

- Diện tích đất đường phố loại 1, vị trí 2 (Đội thuế số 4 Mai Châu (cũ): 71,40 m2;

+ Vị trí các cơ sở nhà, đất: Thửa đất nằm xen kẽ trong khu dân cư ở trung tâm Thị trấn Mai Châu.

+ Mục đích sử dụng đất: Mục đích sử dụng mới của các khu đất theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu là đất ở đô thị.

3.2. Tài sản gắn liền với đất:

- Nhà làm việc Trụ sở Đội thuế số 4 (cũ): Số lượng 01 nhà; Năm đưa vào sử dụng: 2004; Tổng diện tích sàn: 180 m2; Mô tả cơ bản: Căn nhà 02 tầng, tường chịu lực, tường xây 220, lăn sơn, cửa gỗ nhóm III, nền lát gạch liên doanh, điện nước đồng bộ, không có khu vệ sinh khép kín, chiều cao <=3,6 m;

- Nhà làm việc Trụ sở Chi cục thuế (cũ): Số lượng 01 nhà; Năm đưa vào sử dụng: 2004; Tổng diện tích sàn: 886 m2;

- Nhà bếp: Số lượng 01 nhà; Năm đưa vào sử dụng: 2004; Tổng diện tích sàn 30 m2; Mô tả cơ bản: Nhà bếp là một phần tầng 1 của căn nhà 02 tầng, tường chịu lực, tường xây 220, lăn sơn, cửa gỗ nhóm III, nền lát gạch liên doanh, điện nước đồng bộ, vệ sinh khép kín, chiều cao <=3,6 m;

- Nhà đa năng: Số lượng 01 nhà; Năm đưa vào sử dụng: 2004; Tổng diện tích sàn 171 m2; Mô tả cơ bản: Nhà 01 tầng khẩu độ 12 m, cao <= 9 m, khung cột thép, tường bao che tôn, mái bằng tôn, nền đổ bê tông, 01 tường tận dụng tường Trụ sở làm việc Chi cục thuế.

4. Tổng giá khởi điểm giá trị quyền sử dụng đất: 43.799.478.000 đồng bao gồm.

-  Đất đường phố loại 1, vị trí 1 (Chi Cục thuế Mai Châu (cũ): 28.718.800.000 đồng;

- Đất đường phố loại 1, vị trí 2 (Chi Cục thuế Mai Châu (cũ):  2.003.118.000 đồng;

- Đất đường phố loại 1, vị trí 1 (Đội thuế số 4 Mai Châu (cũ):  11.835.200.000 đồng;

- Đất đường phố loại 1, vị trí 2 (Đội thuế số 4 Mai Châu (cũ):  1.242.360.000 đồng;

5. Tổng giá khởi điểm giá trị tài sản gắn liền với đất: 2.205.432.944 đồng bao gồm.

- Đội thuế số 4 (cũ):              355.465.944 đồng.

- Trụ sở Chi cục thuế (cũ): 1.749.682.617 đồng.

- Nhà bếp:                               59.244.332 đồng.

- Nhà đa năng:                        41.040.000 đồng.

6. Tổng giá khởi điểm (4 + 5) (làm tròn): 46.004.910.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi sáu tỷ, không trăm linh bốn triệu, chín trăm mười nghìn đồng chẵn). 

7. Tiền đặt trước tham gia đấu giá (làm tròn): 9.200.000.000 đồng (Chín tỷ, hai trăm triệu đồng).

7.1. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình;

7.2. Tên tài khoản: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình;

7.3. Số tài khoản 3004201001465 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.

8.  Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá  Hợp danh Hòa Bình Xanh.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10.  Tổ chức xem tài sản: 

10.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày thông báo đến ngày 28/01/2021  (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu và Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

10.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 27/01/2021 đến ngày  28/01/2021 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại khu đất đấu giá, Tiểu khu 3, Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

11. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá

Tại Phòng Tài chính – Kế hoạch  huyện Mai Châu và Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh: Từ ngày thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày  29/01/2021.

12. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước và nhận phiếu trả giá

12.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ). Hạn cuối đến 16 giờ 30 phút ngày 29/01/2021. Người tham gia đấu giá vì lý do khách quan hoặc chủ quan có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định sau khi đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải hiện trong tài khoản ngân hàng trước 16 giờ 30 phút ngày 29/01/2021

- Người tham gia đấu giá chỉ được coi là đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá khi đã nộp tiền đặt trước đến tài khoản của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu nhận được thông báo bằng văn tin nhắn của Ngân hàng thông báo tiền đặt trước của người tham gia đấu giá đã được chuyển vào tài khoản của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu đúng thời gian quy định.

        - Nội dung nộp tiền: Tên người tham gia đấu giá. Nộp tiền đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu.

12.2. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá

Công ty và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu nhận Phong bì thư có chứa phiếu trả giá của khách hàng qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu; Địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Từ 07 giờ 30 phút ngày 28/01/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 29/01/2021.

13. Thời gian, địa điểm công bố kết quả trả giá

13.1. Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 03/02/2021.

13.2. Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện  Mai Châu.

(Khách hàng có mặt trước 30 phút làm thủ tục vào phòng đấu giá).

14. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607- 0985410246.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình: Tiểu khu 2, Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 02183 867226.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thông báo cho các quý khách hàng đã mua hồ sơ và các khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản kê biên của Chi cục thi hành án dân sự quận Hồng Bàng:

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thông báo cho các quý khách hàng đã mua hồ sơ và các khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản kê biên của Chi cục thi hành án dân sự quận Hồng Bàng:

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm bưu điện (Tầng 8 toà nhà Harec, số 4A Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội). Mời gói thầu: Xây dựng công trình Công ty bảo hiểm bưu điện Thừa Thiên Huế.

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản
Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo đấu giá tài sản: 25 Chiếc xe máy là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo Quyết định số 01/QĐ-TTTVPT(CSGT-TT) ngày 27/8/2020.

Trường THPT Lê Lợi (Hà Đông) thông báo tuyển sinh năm học 2021 – 2022

Trường THPT Lê Lợi (Hà Đông) thông báo tuyển sinh năm học 2021 – 2022
Là ngôi trường có nhiêu thành tích trong công tác dạy và học, những năm qua, Trường THPT Lê Lợi luôn chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục, đặc biệt là phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”. Năm học 2021-2022, Trường THPT Lê Lợi, quận Hà Đông vừa công bố 2 phương thức tuyển sinh vào lớp 10.

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản
Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo đấu giá tài sản: 25 Chiếc xe máy là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo Quyết định số 01/QĐ-TTTVPT(CSGT-TT) ngày 27/8/2020.

Thông báo Rơi giấy tờ

Thông báo Rơi giấy tờ
Ngày 10/03/2021, trên đường từ Trung tâm kiểm định xe cơ giới 2903V, số 2 Cầu Giấy, phường Láng Thượng, Quận Cầu  Giấy về 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân  Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, tôi có làm rơi 1 túi hồ sơ bên trong có giấy tờ đăng ký xe Mercedes S400, biển kiểm soát 30E - 29669, chủ phương tiện là Đỗ Khôi Nguyên, sinh ngày 16/04/1992.