Đảng bộ Thị trấn Ngô Đồng tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém

Một trong những bài học quan trọng đại hội Đảng bộ Thị trấn Ngô Đồng (Giao Thuỷ) lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2010-2015) rút ra là muốn nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết Đảng bộ phải thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; cán bộ, đảng viên phải nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm với Đảng, với nhân dân

Một trong những bài học quan trọng đại hội Đảng bộ Thị trấn Ngô Đồng (Giao Thuỷ) lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2010-2015) rút ra là muốn nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết Đảng bộ phải thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; cán bộ, đảng viên phải nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm với Đảng, với nhân dân, phải luôn gương mẫu, giữ vững phẩm chất, đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên; không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng bộ, trước hết là BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ phải thực sự đoàn kết, thống nhất, đảm bảo và luôn thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ; lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Biết vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trên cơ sở giữ vững nguyên tắc, không tuỳ tiện, giản đơn trong công việc. Cán bộ, đảng viên phải sâu sát cơ sở để nắm bắt, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh… 

Một góc Thị trấn Ngô Đồng (Giao Thủy). Ảnh: Xuân Thu
Một góc Thị trấn Ngô Đồng (Giao Thủy).
Ảnh: Xuân Thu

Còn nhớ, trong nhiệm kỳ 2005-2010, do không thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, tự phê bình và phê bình, nội bộ BCH mất đoàn kết, một số đồng chí trong cấp uỷ thiếu gương mẫu, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hạn chế dẫn đến tập thể BCH và một số đồng chí cán bộ chủ chốt của Đảng bộ phải nhận các hình thức kỷ luật. Trong đó, tháng 4-2009, tập thể BCH Đảng bộ thị trấn gồm 13 đồng chí bị kỷ luật khiển trách do buông lỏng vai trò lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của HĐND, UBND về công tác quản lý, sử dụng đất đai, ngân sách. Một đồng chí cấp uỷ viên, tổ trưởng tổ dân phố bị kỷ luật cách chức đảng uỷ viên do sinh con thứ ba, vi phạm chính sách dân số… Trên cơ sở những bài học rút ra, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, quyết tâm xây dựng, củng cố lại tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, từng bước củng cố lại uy tín trong nhân dân, đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã xác định: Tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. BCH khoá mới ngoài 16 đồng chí do Đại hội bầu ra, Thị trấn được Huyện uỷ tăng cường một đồng chí trong Ban TVHU đảm nhận chức danh Bí thư Đảng bộ. Nhận thức rõ được trách nhiệm trước Đảng bộ, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, ngay sau đại hội tín nhiệm, BCH khoá mới đã khẩn trương xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động toàn khoá; trong đó đề cao nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Hằng tuần Thường trực Đảng uỷ, UBND, Thường trực Uỷ ban MTTQ họp giao ban để thống nhất, triển khai nhiệm vụ. Hằng tháng, Đảng uỷ ban hành nghị quyết chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính của địa phương. Trước khi nghị quyết được ban hành đều có thảo luận trong thường vụ. Khi nghị quyết được ban hành, Đảng uỷ tiến hành họp bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận để triển khai thực hiện tới từng chi bộ, tổ dân phố. Cùng với việc xây dựng, ban hành nghị quyết chỉ đạo, Đảng uỷ Thị trấn chú trọng thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý, uốn nắn kịp thời những lệch lạc, khó khăn, vướng mắc; coi trọng công tác nắm bắt dư luận, tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để kịp thời xử lý, điều chỉnh các chủ trương, biện pháp cho phù hợp. Tuy mới trải qua 9 tháng hoạt động nhưng đến nay, với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung, dân chủ, Đảng uỷ Thị trấn Ngô Đồng đã bước đầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả một số chủ trương, nhiệm vụ chính trị quan trọng đại hội Đảng bộ Thị trấn lần thứ VIII đề ra. Trong đó đã chỉ đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 14, HĐND Thị trấn nhiệm kỳ 2006-2011 để bầu, kiện toàn lại chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thị trấn. Bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, tuyển dụng mới, cử cán bộ đi học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, đảm bảo thực hiện đúng quy định trong Nghị định 92 của Chính phủ về đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo HTX NN thị trấn tổ chức thành công đại hội xã viên, hoàn thành việc chuyển đổi hoạt động của HTX sang đảm nhiệm chức năng kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật HTX. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng uỷ Thị trấn đã tập trung chỉ đạo từng bước giải quyết những vấn đề đã được cơ quan kiểm tra, thanh tra cấp trên kết luận. Trong đó tập trung chỉ đạo từng bước khắc phục hậu quả việc không thực hiện đúng trình tự cho thuê đất theo quy định của pháp luật trước đây dẫn tới tình trạng khiếu nại, tố cáo bằng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích để người dân nắm rõ quy định của pháp luật về đất đai. Tăng cường chỉ đạo giải quyết các vụ tranh chấp đất đai trên địa bàn và lập phương án xử lý đối với những trường hợp diện tích đất tăng, chuyển nhượng không hợp pháp, lấn chiếm đất công. Chỉ đạo từng bước giải quyết, khắc phục hậu quả việc thu, nộp các khoản đóng góp tự nguyện và tiền ủng hộ của các tập thể, cá nhân không đúng quy định trước đây và những sai phạm trong thu, chi của nhà máy nước thị trấn vốn là những vấn đề gây bức xúc trong dư luận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Được huyện Giao Thuỷ chọn là một trong những địa phương thực hiện thí điểm chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Đảng uỷ Thị trấn cũng đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai một số công việc, trong đó đã thực hiện hoàn thành việc quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch sản xuất…

Đồng chí Vũ Thanh Tình, Bí thư Đảng uỷ Thị trấn cho biết, cùng với việc tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị từ thị trấn đến cơ sở; chỉ đạo giải quyết dứt điểm, hiệu quả những vấn đề đã được Huyện uỷ, UBKT, Thanh tra huyện kết luận, Đảng uỷ Thị trấn tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh do đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ VIII đề ra. Trước mắt tập trung chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo của Đề án xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo tăng cường các hoạt động sản xuất, gieo trồng trên diện tích đất hoang hoá hiện còn khá nhiều. Xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp về đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị trấn, qua đó tạo việc làm cho lao động địa phương, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ giá trị sản xuất CN-TTCN-DV đạt 80% trong cơ cấu kinh tế. Về xã hội, chú trọng chỉ đạo đấu tranh, bài trừ tệ nạn xã hội, nhất là hoạt động buôn bán, sử dụng ma tuý trên địa bàn. Trong công tác xây dựng Đảng, quan tâm chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới ở các chi bộ, phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 8-10 đảng viên. Với những kết quả đã đạt được, năm 2010, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thị trấn khoá VIII, nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khoá XXIV, 11/11 chi bộ của Đảng bộ được xếp loại trong sạch vững mạnh, Đảng bộ Thị trấn Ngô Đồng được cấp uỷ cấp trên xếp loại tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây là những kết quả có tính tiền đề để Đảng bộ Thị trấn vươn lên khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra./.  

Trần Duy Hưng

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.