Việt Nam luôn đi đầu thực hiện UNCLOS năm 1982

Phiên họp thứ 3 của Hội nghị Luật Biển lần thứ 3 của Liên Hợp quốc (LHQ) khai mạc ngày 18/3/1975. Ảnh: LHQ
(PLVN) - Là một quốc gia ven biển, Việt Nam luôn đi đầu và không ngừng nỗ lực trong việc thực hiện Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, kể từ khi chấp nhận sự ràng buộc và trở thành một quốc gia thành viên của Công ước 25 năm trước.