Sơn La chấn chỉnh công tác tuyển dụng công chức

Các văn bản báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế và kết luận thanh tra
(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La mới đây đã ban hành Công văn số 1360/UBND-NC nhằm kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyển dụng công chức tại địa phương trong thời gian qua.