Cải cách hành chính: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Cải cách hành chính: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Cà Mau: Rrà soát, cải cách và có cơ chế kiểm soát các khâu, các thủ tục trung gian trước khi hoàn thành bộ thủ tục hành chính nộp vào Bộ phận Một cửa (nhất là đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, lao động, thương binh và xã hội).

Tăng cường kiểm tra đột xuất đối với hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp. Qua đó, xử lý hoặc thay thể kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành nhằm bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, hiệu quả và phù hợp với quy định pháp luật, xử lý kịp thời, đúng quy định các vấn đề phát hiện qua kiểm tra, rà soát.

Cải cách hành chính: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ ảnh 1

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra CCHC năm 2021 tỉnh Cà Mau Nguyễn Đức Thánh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra CCHC năm 2021 tỉnh Cà Mau Nguyễn Đức Thánh, cho biết: “Trong những năm gần đây, hoạt động kiểm tra CCHC đã được tỉnh Cà Mau tổ chức thực hiện. Đây được xem là một trong nhiều giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động CCHC trên địa bàn. Thông qua hoạt động kiểm tra cho thấy, lãnh đạo đa số các cơ quan, đơn vị có sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên đối với công tác cải cách hành chính. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế về: Quy trình giải quyết TTHC; sắp xếp, bố trí công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm; công khai ngân sách; việc sử dụng chữ ký số, phần mềm Một cửa điện tử”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp tăng cường khai thác sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi tham gia thực hiện thủ tục hành chính; Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức rèn luyện nâng cao đạo đức công vụ, trình độ chuyên môn để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh để mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành các chủ trương, chính sách, nội dung cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước và của địa phương.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ công chức trực tiếp tham mưu nhiệm vụ cải cách hành chính; Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, trong đó cần đẩy mạnh công tác kiểm tra đột xuất để có thể đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Qua đó, xử lý nghiệm và kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong thực thi công vụ; tiêu cực, sách nhiễu người dân, doanh nghiệp.

Cải cách hành chính: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ ảnh 2

Nhân viên làm thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau.

Đặc biệt, cải cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau phát triển nhanh bền vững.

Đồng thời, cải cách hành chính phải lấy người dân làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.

Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp tham gia vào quá trình cải cách hành chính của tỉnh từ khâu ban hành văn bản đến triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát và nhận xét, đánh giá.

Phát huy những kết quả đạt được CCHC

Những kết quả CCHC đạt được trong giai đoạn 2011 – 2020, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra CCHC năm 2021 tỉnh Cà Mau Nguyễn Đức Thánh, cho rằng: Công tác CCHC tỉnh Cà Mau được triển khai thực hiện trên tất cả các ngành, lĩnh vực nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ, toàn diện, với mục tiêu trọng tâm là: “Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm tính trách nhiệm, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công”.

Đặc biệt, có được kết quả trên là nhờ có sự chỉ đạo thống nhất, quyết liệt từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau; sự giám sát, góp ý, có chính sách kịp thời của HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.

Cải cách hành chính: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ ảnh 3

Người dân đến Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh làm thủ tục hành chính vừa đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

“Phát huy những kết quả đạt được CCHC giai đoạn 2011 – 2020 sẽ là cơ sở, nền móng vững chắc cho tỉnh Cà Mau thực hiện tốt những bước đi tiếp theo, đặc biệt trong giai đoạn 2021 - 2030, các cấp, các ngành, địa phương tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện CCHC; nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức vì đây là nhân tố giữ vai trò quan trọng hàng đầu, quyết định kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của tỉnh và của từng cơ quan, đơn vị,... nâng cao nhận thức, coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về CCHC” Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân nhấn mạnh./.

Trọng Nghĩa
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Cà Mau huy động nguồn lực xã hội hóa để test nhanh COVID-19

Cà Mau huy động nguồn lực xã hội hóa để test nhanh COVID-19
(PLVN) - Nhằm nhanh chóng phát hiện, sàng lọc bóc tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng, tỉnh Cà Mau chủ trương thực hiện xét nghiệm COVID-19 trong toàn dân, kêu gọi huy động nguồn lực xã hội hóa và người dân trong việc chi trả kinh phí mua dụng cụ test nhanh.

Nhiều học sinh có nguy cơ phải nghỉ học vì xã đạt chuẩn Nông thôn mới

Nhiều học sinh có nguy cơ phải nghỉ học vì xã đạt chuẩn Nông thôn mới
(PLVN) - Niềm vui một số xã tại huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai đạt chuẩn Nông thôn mới chưa lâu thì kéo theo một hệ lụy là hàng trăm học sinh có nguy cơ phải bỏ học vì không còn được hưởng trợ cấp theo Nghị định 116. Con đường đến trường của các em học sinh này đã khó khăn này lại đầy rẫy những gian truân

200.000 liều vaccine COVID-19 chưa thể tiêm vì thiếu giấy xuất xưởng

Khám sàng lọc trước khi tiêm.
(PLVN) -  Tối 24/9, Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tỉnh Quảng Trị xác nhận lô vaccine 200.000 liều được Bộ Y tế đã cấp về đến kho tại Quảng Trị 2 ngày qua. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại lô vaccine này vẫn chưa thể tiêm cho các đối tượng tuyến đầu vì thiếu giấy xuất xưởng.

Bộ đội xả thân chống dịch, giúp dân

Lực lượng quân y chi viện cho TP Hồ Chí Minh.
(PLVN) - Không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng xả thân chống dịch, giúp dân, những ngày qua, Quân đội luôn đi đầu trong phòng, chống đại dịch COVID-19.

'Ngày Việt Nam tại Thụy Sỹ năm 2021' tổ chức trực tuyến vào ngày 9/10/2021

'Ngày Việt Nam tại Thụy Sỹ năm 2021' tổ chức trực tuyến vào ngày 9/10/2021
(PLVN) - Chiều 24/9, họp báo trước thềm chương trình Ngày Việt Nam tại Thụy Sỹ năm 2021 diễn ra với sự tham dự của ông Trần Quốc Khánh -  Phó vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO thuộc Bộ Ngoại giao; bà Nguyễn Phương Liên - Phó Trưởng Ban Truyền hình Đối ngoại VTV4, Đài Truyền hình Việt Nam; ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch LeBros.

Yên Bái nỗ lực trên chặng đường phát triển 30 năm

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy phát biểu tại Hội thảo “Yên Bái – 30 năm một chặng đường phát triển”. Ảnh: Xuân Hồng
(PLVN) - Qua 30 năm kể từ khi tái lập tỉnh, Yên Bái đã vươn lên phát triển là tỉnh có cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và đạt được những thành tựu vượt bậc như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận “chưa bao giờ Yên Bái có cơ đồ như hôm nay”.

Hơn 100 thai phụ ở Hải Dương được tiêm vaccine phòng COVID-19

Hơn 100 thai phụ ở Hải Dương được tiêm vaccine phòng COVID-19.
(PLVN) - Trong ngày 24/9, Bệnh viện Phụ sản Hải Dương đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 100 thai phụ mang thai từ 13 tuần trở lên. Được biết đây là một trong những bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên của phía Bắc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho thai phụ.

Người cựu chiến binh tâm huyết trọn đời “sống chết với rừng”

Người cựu chiến binh tâm huyết trọn đời “sống chết với rừng” Nguyễn Thế Yên.
(PLVN) -  Với diện tích hơn 200ha rừng nghèo kiệt được nhà nước bàn giao quản lý từ năm 2014, đến nay khu rừng do gia đình cựu chiến binh Nguyễn Thế Yên- thôn Sơn Mãn, xã Vạn Hòa, TP Lào Cai quản lý đã "thay da đổi thịt". Để có được một phần thành quả này, mồ hôi, nước mắt và cả máu của người lính già đã phải đổ xuống.

Xử lý 5 "quái xế nhí" lạng lách đánh võng

Lập biên bản xử lý "quái xế nhí".
(PLVN) - Không đội mũ bảo hiểm, xe không gương chiếu hậu, vượt đèn đỏ, 9 học sinh ngồi trên 5 xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng quanh thành phố Yên Bái, gây mất an toàn giao thông.

Các đoàn cán bộ y tế tiếp tục chi viện miền Nam chống dịch COVID-19

Lãnh đạo Sở Y tế tặng hoa cho đoàn công tác
(PLVN) -  Ngày 24/9, Sở Y tế tổ chức gặp mặt đoàn cán bộ Y tế tỉnh gồm 52 bác sĩ, kĩ thuật viên của các Bệnh viện, Trung tâm Y tế các huyện, thành, thị, tỉnh lên đường hỗ trợ công tác chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương. Đây là đoàn công tác thứ 9 của các chiến sỹ áo trắng Đất Tổ hỗ trợ các tỉnh phòng chống dịch.