Cải cách hành chính: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Cải cách hành chính: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Cà Mau: Rrà soát, cải cách và có cơ chế kiểm soát các khâu, các thủ tục trung gian trước khi hoàn thành bộ thủ tục hành chính nộp vào Bộ phận Một cửa (nhất là đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, lao động, thương binh và xã hội).

Tăng cường kiểm tra đột xuất đối với hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp. Qua đó, xử lý hoặc thay thể kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành nhằm bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, hiệu quả và phù hợp với quy định pháp luật, xử lý kịp thời, đúng quy định các vấn đề phát hiện qua kiểm tra, rà soát.

Cải cách hành chính: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ ảnh 1

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra CCHC năm 2021 tỉnh Cà Mau Nguyễn Đức Thánh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra CCHC năm 2021 tỉnh Cà Mau Nguyễn Đức Thánh, cho biết: “Trong những năm gần đây, hoạt động kiểm tra CCHC đã được tỉnh Cà Mau tổ chức thực hiện. Đây được xem là một trong nhiều giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động CCHC trên địa bàn. Thông qua hoạt động kiểm tra cho thấy, lãnh đạo đa số các cơ quan, đơn vị có sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên đối với công tác cải cách hành chính. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế về: Quy trình giải quyết TTHC; sắp xếp, bố trí công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm; công khai ngân sách; việc sử dụng chữ ký số, phần mềm Một cửa điện tử”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp tăng cường khai thác sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi tham gia thực hiện thủ tục hành chính; Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức rèn luyện nâng cao đạo đức công vụ, trình độ chuyên môn để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh để mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành các chủ trương, chính sách, nội dung cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước và của địa phương.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ công chức trực tiếp tham mưu nhiệm vụ cải cách hành chính; Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, trong đó cần đẩy mạnh công tác kiểm tra đột xuất để có thể đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Qua đó, xử lý nghiệm và kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong thực thi công vụ; tiêu cực, sách nhiễu người dân, doanh nghiệp.

Cải cách hành chính: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ ảnh 2

Nhân viên làm thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau.

Đặc biệt, cải cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau phát triển nhanh bền vững.

Đồng thời, cải cách hành chính phải lấy người dân làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.

Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp tham gia vào quá trình cải cách hành chính của tỉnh từ khâu ban hành văn bản đến triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát và nhận xét, đánh giá.

Phát huy những kết quả đạt được CCHC

Những kết quả CCHC đạt được trong giai đoạn 2011 – 2020, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra CCHC năm 2021 tỉnh Cà Mau Nguyễn Đức Thánh, cho rằng: Công tác CCHC tỉnh Cà Mau được triển khai thực hiện trên tất cả các ngành, lĩnh vực nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ, toàn diện, với mục tiêu trọng tâm là: “Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm tính trách nhiệm, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công”.

Đặc biệt, có được kết quả trên là nhờ có sự chỉ đạo thống nhất, quyết liệt từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau; sự giám sát, góp ý, có chính sách kịp thời của HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.

Cải cách hành chính: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ ảnh 3

Người dân đến Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh làm thủ tục hành chính vừa đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

“Phát huy những kết quả đạt được CCHC giai đoạn 2011 – 2020 sẽ là cơ sở, nền móng vững chắc cho tỉnh Cà Mau thực hiện tốt những bước đi tiếp theo, đặc biệt trong giai đoạn 2021 - 2030, các cấp, các ngành, địa phương tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện CCHC; nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức vì đây là nhân tố giữ vai trò quan trọng hàng đầu, quyết định kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của tỉnh và của từng cơ quan, đơn vị,... nâng cao nhận thức, coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về CCHC” Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân nhấn mạnh./.

Trọng Nghĩa
Cùng chuyên mục
Âu tàu Song Tử Tây - Điểm tựa bình yên giữa trùng khơi

Âu tàu Song Tử Tây - Điểm tựa bình yên giữa trùng khơi

(PLVN) - Sau hơn 10 năm hoạt động, Âu tàu Song Tử Tây đã giúp đỡ hàng nghìn lượt tàu cá, hàng chục nghìn lượt ngư dân. Dù thực hiện dịch vụ hậu cần nhưng nhiệm vụ chủ yếu của Âu tàu là giúp đỡ và góp phần khuyến khích ngư dân bám biển. Còn anh em Hải đoàn 128 quản lý Âu tàu xác định “cứu giúp ngư dân chính là mệnh lệnh từ trái trái tim”.

Đọc thêm

Dấu ấn đậm nét của Đoàn chi viện Công an Bắc Giang để lại với Công an các tỉnh miền Nam

Đoàn Công tác Công an tỉnh Bắc Giang trao tặng kinh phí, hàng hóa cho Công an tỉnh Đồng Tháp.
(PLVN) - Chuyến hành trình “thần tốc” của đoàn chi viện Công an tỉnh Bắc Giang đã có mặt tại TP HCM vào lúc 2h30 phút rạng sáng ngày 31/07, với công việc trao nhận thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cùng tiền mặt cho các đơn vị diễn ra nhanh chóng, thời gian ngắn gọn. Cùng ngày, đoàn công tác đã chia thành 2 tổ chi viện cho Công an các tỉnh Đồng Tháp, Long An và Tây Ninh.

Tạo điều kiện tốt nhất cho người dân về quê tránh dịch

Tạo điều kiện tốt nhất cho người dân về quê tránh dịch
(PLVN) - Đó là ý kiến chỉ đạo đưa ra tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì, với thành viên Ban Chỉ đạo (Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổ Phân tích thông tin) về công tác phòng, chống dịch COVID-19, chiều 31/7, tại Trụ sở Chính phủ.

Trưng dụng thêm các trường học tại Huế làm khu cách ly công dân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình khảo sát, kiểm tra các vị trí trường học trên địa bàn tỉnh.
(PLVN) -  Ngày 31/7, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã đi kiểm tra cơ sở vật chất một số trường học tại thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang và huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) để sẵn sàng kích hoạt thêm các khu cách ly tuyến huyện, tuyến xã.