Cà Mau: Phát huy truyền thống của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai để tiếp tục phát triển bền vững

(PLVN) - “Chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Cà Mau về chính trị, tư tưởng và tổ chức để lãnh đạo quần chúng đấu tranh cách mạng mà còn có ý nghĩa sâu sắc là lần đầu tiên ta dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng và giành thắng lợi" là khẳng định Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải về chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai, nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau 13/12/1940 - 13/12/2020.

Mốc son chói lọi

Theo đó, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên đấu tranh cách mạng, quyết tâm đánh đuổi thực dân Pháp, giành lấy tự do, độc lập cho dân tộc. Từ khi có Đảng lãnh đạo, phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ khắp cả Bắc - Trung - Nam. 

Với khí thế cách mạng sục sôi đó, năm 1940, nhân dân Nam Bộ đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc khởi nghĩa Nam kỳ. Chấp hành lệnh khởi nghĩa của Thường vụ Xứ ủy Nam kỳ, Tỉnh ủy Cà Mau đã chỉ đạo tiến hành khởi nghĩa, quyết định chọn Hòn Khoai làm điểm đột phá mở đầu cuộc khởi nghĩa của tỉnh. 

Đêm 13/12/1940, từ vùng đất cực Nam của Tổ quốc, cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai đã nổ ra theo đúng kế hoạch. Các chiến sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai đã chủ động tranh thủ mọi thời gian, mọi điều kiện để xây dựng lực lượng khởi nghĩa; bám chặt mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch khởi nghĩa; dựa vào sức mạnh tại chỗ; đánh địch ở khâu yếu nhất, then chốt nhất, tạo nên thế trận bất ngờ để tiêu diệt địch, giành thắng lợi nhanh chóng.

Sau chiến thắng, đoàn quân khởi nghĩa Hòn Khoai dựng lá cờ đỏ búa liềm và trương tấm băng mang dòng chữ: “Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế muôn năm”, đông đảo bà con nhân dân Rạch Gốc kéo đến reo hò, vui mừng đón đoàn quân trở về.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
 Đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Từ những bài học quý báu được đúc kết trong cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai, đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, khẳng định: Cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai tuy nổ ra sau cùng của cuộc khởi nghĩa Nam kỳ và tuy sau đó bị thực dân Pháp đàn áp dã man, các chiến sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai đã anh dũng hy sinh, nhưng đã để lại những bài học quí báu cho Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà. Đó là, nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết của Đảng. Đó là, người chiến sĩ phải giữ vững ý chí và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, biết dựa vào quần chúng để phát huy sức mạnh, đảm bảo giành thắng lợi cuối cùng. 

Đặc biệt, chiến công ấy gắn liền với tên tuổi của các chiến sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai, đứng đầu là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Ngọc Hiển. Với  ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai, tại Đại hội lần thứ VI của Đảng bộ tỉnh Minh Hải (nay là hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu) vào năm 1981, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quyết định chọn ngày 13/12 hằng năm làm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau.

Với tinh thần anh dũng, kiên cường của chiến sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai, Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà chung sức, đồng lòng cùng cả nước tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đập tan ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau đóng góp sức người, sức của cùng cả nước đánh bại các cuộc chiến tranh của thực dân, đế quốc xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Nối tiếp truyền thống, khắc phục khó khăn, phát triển bền vững

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, cho rằng: Bên cạnh những thành tựu và tiến bộ đạt được, tỉnh Cà Mau vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế - xã hội phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; quy mô kinh tế còn nhỏ; chất lượng tăng trưởng, môi trường kinh doanh và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu; chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động còn thấp, là tỉnh xuất phát điểm thấp, xa trung tâm kinh tế lớn của đất nước, giao thông còn nhiều khó khăn, đã và đang chịu tác động rất nặng nề của biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng gia tăng cả về tần suất và cường độ, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của tỉnh... 

Cùng với đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,87%. Nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả cụ thể. Cải cách tư pháp, cải cách hành chính có chuyển biến tích cực hơn. 

Đền thờ 10 Anh hùng Liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai (TP Cà Mau).
 Đền thờ 10 Anh hùng Liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai (TP Cà Mau).

Từ thực tế trên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa tổ chức thành công tốt đẹp và đề ra mục tiêu với quyết tâm phấn đấu cao. Đó là “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy đoàn kết, dân chủ, đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển.

Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế biển; thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh. Đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững”.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân, dân tỉnh Cà Mau là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà ôn lại truyền thống hào hùng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Càng tự hào về đất nước, về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại. Tự hào về tỉnh Cà Mau anh hùng, tự hào về Ðảng bộ tỉnh luôn trung thành với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức; tự hào về nhân dân tỉnh nhà kiên cường, bất khuất trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, chúng ta càng ý thức cao hơn về trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng.

Tượng đài Khởi nghĩa Hòn Khoai – Nơi đây ghi dấu chiến công giành chính quyền, đánh dấu sự trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Cà Mau trong quá trình xây dựng và phát triển.
Tượng đài Khởi nghĩa Hòn Khoai – Nơi đây ghi dấu chiến công giành chính quyền, đánh dấu sự trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Cà Mau trong quá trình xây dựng và phát triển. 

Đặc biệt, kết quả đã đạt được chặng đường 80 năm qua, cùng với truyền thống đầy tự hào và những kinh nghiệm mà chúng ta tích luỹ được trong suốt quá trình đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của đại đoàn kết, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng: Tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải kêu gọi toàn Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động, sản xuất, thực hành tiết kiệm. Đặc biệt là triển khai thực hiện tạo chuyển biến thực chất, toàn diện 5 nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá chiến lược Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra./.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.