Cà Mau: Phát huy truyền thống của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai để tiếp tục phát triển bền vững

(PLVN) - “Chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Cà Mau về chính trị, tư tưởng và tổ chức để lãnh đạo quần chúng đấu tranh cách mạng mà còn có ý nghĩa sâu sắc là lần đầu tiên ta dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng và giành thắng lợi" là khẳng định Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải về chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai, nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau 13/12/1940 - 13/12/2020.

Mốc son chói lọi

Theo đó, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên đấu tranh cách mạng, quyết tâm đánh đuổi thực dân Pháp, giành lấy tự do, độc lập cho dân tộc. Từ khi có Đảng lãnh đạo, phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ khắp cả Bắc - Trung - Nam. 

Với khí thế cách mạng sục sôi đó, năm 1940, nhân dân Nam Bộ đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc khởi nghĩa Nam kỳ. Chấp hành lệnh khởi nghĩa của Thường vụ Xứ ủy Nam kỳ, Tỉnh ủy Cà Mau đã chỉ đạo tiến hành khởi nghĩa, quyết định chọn Hòn Khoai làm điểm đột phá mở đầu cuộc khởi nghĩa của tỉnh. 

Đêm 13/12/1940, từ vùng đất cực Nam của Tổ quốc, cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai đã nổ ra theo đúng kế hoạch. Các chiến sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai đã chủ động tranh thủ mọi thời gian, mọi điều kiện để xây dựng lực lượng khởi nghĩa; bám chặt mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch khởi nghĩa; dựa vào sức mạnh tại chỗ; đánh địch ở khâu yếu nhất, then chốt nhất, tạo nên thế trận bất ngờ để tiêu diệt địch, giành thắng lợi nhanh chóng.

Sau chiến thắng, đoàn quân khởi nghĩa Hòn Khoai dựng lá cờ đỏ búa liềm và trương tấm băng mang dòng chữ: “Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế muôn năm”, đông đảo bà con nhân dân Rạch Gốc kéo đến reo hò, vui mừng đón đoàn quân trở về.

Cà Mau: Phát huy truyền thống của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai để tiếp tục phát triển bền vững ảnh 1
 Đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Từ những bài học quý báu được đúc kết trong cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai, đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, khẳng định: Cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai tuy nổ ra sau cùng của cuộc khởi nghĩa Nam kỳ và tuy sau đó bị thực dân Pháp đàn áp dã man, các chiến sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai đã anh dũng hy sinh, nhưng đã để lại những bài học quí báu cho Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà. Đó là, nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết của Đảng. Đó là, người chiến sĩ phải giữ vững ý chí và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, biết dựa vào quần chúng để phát huy sức mạnh, đảm bảo giành thắng lợi cuối cùng. 

Đặc biệt, chiến công ấy gắn liền với tên tuổi của các chiến sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai, đứng đầu là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Ngọc Hiển. Với  ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai, tại Đại hội lần thứ VI của Đảng bộ tỉnh Minh Hải (nay là hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu) vào năm 1981, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quyết định chọn ngày 13/12 hằng năm làm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau.

Với tinh thần anh dũng, kiên cường của chiến sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai, Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà chung sức, đồng lòng cùng cả nước tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đập tan ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau đóng góp sức người, sức của cùng cả nước đánh bại các cuộc chiến tranh của thực dân, đế quốc xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Nối tiếp truyền thống, khắc phục khó khăn, phát triển bền vững

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, cho rằng: Bên cạnh những thành tựu và tiến bộ đạt được, tỉnh Cà Mau vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế - xã hội phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; quy mô kinh tế còn nhỏ; chất lượng tăng trưởng, môi trường kinh doanh và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu; chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động còn thấp, là tỉnh xuất phát điểm thấp, xa trung tâm kinh tế lớn của đất nước, giao thông còn nhiều khó khăn, đã và đang chịu tác động rất nặng nề của biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng gia tăng cả về tần suất và cường độ, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của tỉnh... 

Cùng với đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,87%. Nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả cụ thể. Cải cách tư pháp, cải cách hành chính có chuyển biến tích cực hơn. 

Cà Mau: Phát huy truyền thống của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai để tiếp tục phát triển bền vững ảnh 2
 Đền thờ 10 Anh hùng Liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai (TP Cà Mau).

Từ thực tế trên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa tổ chức thành công tốt đẹp và đề ra mục tiêu với quyết tâm phấn đấu cao. Đó là “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy đoàn kết, dân chủ, đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển.

Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế biển; thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh. Đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững”.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân, dân tỉnh Cà Mau là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà ôn lại truyền thống hào hùng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Càng tự hào về đất nước, về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại. Tự hào về tỉnh Cà Mau anh hùng, tự hào về Ðảng bộ tỉnh luôn trung thành với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức; tự hào về nhân dân tỉnh nhà kiên cường, bất khuất trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, chúng ta càng ý thức cao hơn về trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng.

Cà Mau: Phát huy truyền thống của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai để tiếp tục phát triển bền vững ảnh 3
Tượng đài Khởi nghĩa Hòn Khoai – Nơi đây ghi dấu chiến công giành chính quyền, đánh dấu sự trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Cà Mau trong quá trình xây dựng và phát triển. 

Đặc biệt, kết quả đã đạt được chặng đường 80 năm qua, cùng với truyền thống đầy tự hào và những kinh nghiệm mà chúng ta tích luỹ được trong suốt quá trình đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của đại đoàn kết, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng: Tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải kêu gọi toàn Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động, sản xuất, thực hành tiết kiệm. Đặc biệt là triển khai thực hiện tạo chuyển biến thực chất, toàn diện 5 nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá chiến lược Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra./.

Trọng Nghĩa
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung công khai số điện thoại cá nhân

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối thoại công nhân tại Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
(PLO)  "Số điện thoại của tôi là 0903407319, bất cứ nội dung bức xúc gì, công nhân có thể nhắn tin cho tôi qua số này để tôi có chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan liên quan giải đáp thỏa đáng", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết tại Hội nghị tiếp xúc công nhân lao động KCN&CX TP Hà Nội, sáng nay.

Không được giữ 'ghế' Trưởng phòng, giám đốc DN Nhà nước quá 10 năm

Công tác tổ chức cán bộ ở tỉnh Quảng Bình đạt nhiều bước tiến mới sau Đại hội Đảng bộ tỉnh này lần thứ XVI. Ảnh: T.N.Phong
(PLO) - Mục đích của việc cơ cấu nhân sự này hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp (DN) Nhà nước và tạo bước tiến mới của chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở tỉnh Quảng Bình.

Ngày mai, TP HCM dự kiến công bố kết quả bầu cử

Toàn cảnh buổi họp đánh giá sơ bộ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sáng 26/5
(PLO) - TP HCM hôm nay đối chiếu lần cuối các biên bản, số liệu để chốt danh sách và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu các bước tiếp theo đã hoàn tất, dự kiến ngày mai, 27/5, Ủy ban bầu cử TP công bố chính thức kết quả bầu cử.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời phỏng vấn báo chí Nhật

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời phỏng vấn báo chí Nhật
(PLO) - Trả lời phỏng vấn báo chí Nhật, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam sẽ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo và phát triển, gắn bó và phục vụ nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (DN)...

'Vũ khí' chống luận điệu xuyên tạc

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn.
(PLO) - "Xây" dẫn chứng để chống luận điệu xuyên tạc là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn tại hội nghị “Cung cấp thông tin về công tác nhân quyền cho báo chí” do Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ tổ chức hôm qua (25/5).

'Bật mí' cuốn sổ gối đầu giường của người lính

Cán bộ, chiến sỹ Đại đội 2, Tiểu đoàn 16 phòng không, Sư đoàn 324 đang tìm hiểu cuốn Sổ tay “Cẩm nang quân nhân”
(PLO) - Thời gian qua Sư đoàn 324 (Quân khu 4) biên soạn và phát hành Sổ tay “Cẩm nang quân nhân”, nhằm hệ thống hóa và cung cấp cho cán bộ, chiến sỹ những kiến thức cơ bản trên các lĩnh vực đời sống xã hội và trong Quân đội, bảo đảm tốt hơn đời sống văn hoá, tinh thần cho bộ đội.

Sản phẩm của sự buông lỏng giám sát, bất tuân pháp luật

Sản phẩm của sự buông lỏng giám sát, bất tuân pháp luật
(PLO) - Trong bài phát biểu của mình với giới trí thức trẻ Việt Nam, ông B.Obama cho rằng: “Nền kinh tế sẽ phát triển, đặc biệt ở các nước có pháp quyền và có hành lang pháp lý đúng đắn. Nền kinh tế tri thức sẽ đổ vào các quốc gia ưu tiên cho giáo dục”.

Những người lính “luyện voi”

Các khẩu đội pháo tích cực luyện tập
(PLO) - Đầu giờ sáng, trên thao trường huấn luyện của Đại đội 2, Tiểu đoàn 10, Lữ đoàn Pháo binh 368 (Quân khu 5) khí thế rất sôi động, khẩn trương. Sau khẩu lệnh “Các Trung đội bắt đầu tập”, các khẩu đội nhanh chóng triển khai đội hình luyện tập. Những khẩu lệnh ngắn gọn, chính xác vang vọng cả một góc đồi.

Chi phí thuê luật sư cũng được tính bồi thường?

Chi phí thuê luật sư trong suốt hành trình đi tìm công lý của người bị oan sẽ được bồi thường.
(PLO) - Thiệt hại được bồi thường là một trong những vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm đối với các trường hợp bị oan sai. Tuy nhiên, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước hiện hành lại chưa dự liệu hết các khoản thiệt hại được bồi thường có khả năng phát sinh trên thực tế mà người bị thiệt hại phải gánh chịu. 

Việt Nam - Mỹ ra tuyên bố chung

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Barack Obama đồng chủ trì họp báo quốc tế thông báo về kết quả hội đàm giữa hai bên - Ảnh: VGP
(PLO) - Hai bên tái khẳng định cam kết trong việc tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước. Hai bên nhất trí trong thời gian tới sẽ tích cực phối hợp để tăng cường quan hệ Đối tác Toàn diện...