Bộ Tư pháp học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

(PLO) - Hôm qua (21/12), Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại trụ sở cơ quan Bộ. 6 đơn vị gồm Cục Công tác phía Nam và 5 Trường Trung cấp Luật cũng được bố trí học tập trực tuyến. Đến chỉ đạo và phổ biến, quán triệt tại Hội nghị là đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.
Bộ trưởng Lê Thành Long trực tiếp quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Bộ trưởng Lê Thành Long trực tiếp quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Kim Tinh cho biết, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thành công tốt đẹp và ban hành 3 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện Kế hoạch số 04-KHTW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 30-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Hội nghị của Bộ Tư pháp tập trung phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04-NQTW, những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ quản lý của Bộ, ngành Tư pháp. 

“Việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; thuyết phục, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch” — Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp nhấn mạnh.

Trực tiếp phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW, Bộ trưởng Lê Thành Long đề cập đến sự cần thiết ban hành Nghị quyết này. Theo đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là đòi hỏi khách quan và nhiệm vụ thường xuyên để củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền; tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa đang diễn ra nghiêm trọng, đe dọa tới sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Hơn nữa, hiện nay yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước ta hết sức khó khăn và nặng nề, đòi hỏi Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu nhiều hơn nữa cũng như phải củng cố, tăng cường niềm tin của người dân đối với Đảng và ngăn chặn sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch đối với Đảng trong bối cảnh tình hình thế giới vẫn còn nhiều biến động.

Nhận thức về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp, kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ, Nghị quyết số 04- NQ/TW đã cụ thể hóa thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội XII; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 13/5/2016.

Bộ trưởng cũng cho biết Nghị quyết số 04-NQ/TW đã nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ đánh giá đúng sự thật, kết hợp giữa xây và chống, thể hiện sự kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn…

Bên cạnh các ưu điểm, Nghị quyết số 04- NQ/TW nêu lên 7 hạn chế, đáng chú ý là công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa đáp ứng yêu cầu; công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ, đảng viên còn yếu kém; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng chưa đủ sức răn đe; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng; nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức…

Theo Bộ trưởng, trong giải pháp thực hiện có một số điểm mới như học tập nâng cao nhận thức lý luận, xây dựng Đảng về đạo đức; quản lý hoạt động báo chí, xuất bản; thực hiện kiểm tra việc thực thi quyền lực, xóa bỏ cơ chế xin - cho, duyệt — cấp; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên; tinh giản biên chế, cải cách chế độ công vụ; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, công khai kết quả kiểm tra... 

Liên quan trực tiếp đến Bộ, ngành Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị một số vấn đề cần lưu tâm là phải học tập thường xuyên, đầy đủ Nghị quyết; xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ. Đặc biệt là không bảo thủ, không duy ý chí, trì ép người khác làm theo ý mình trong quá trình xây dựng, thẩm định văn bản, lắng nghe các ý kiến góp ý có lý trong xây dựng văn bản. Ngoài ra, trong quá trình hợp tác quốc tế về pháp luật, Bộ trưởng động viên cán bộ học hỏi, cầu thị học hỏi những kinh nghiệm tốt của nước ngoài.

Với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát huy trí tuệ, học tập, nghiên cứu, đóng góp ý kiến, thảo luận để hoàn thành tốt chương trình của Hội nghị, viết bản thu hoạch theo đúng yêu cầu. Hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất về chương trình hành động của Đảng ủy Bộ Tư pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04-NQTW.

Hoàng Thư
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án
(PLVN) -Thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án là một chế định khá đặc thù trong hoạt động thi hành án dân sự (THADS), không do cơ quan THADS trực tiếp thực hiện mà do các đơn vị, Tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá thực hiện độc lập. Đây là một khâu quan trọng, ảnh hưởng toàn bộ quá trình thi hành một bản án.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp: Lãnh đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn

Các đại biểu điểm cầu Bộ Tư pháp tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
(PLVN) -Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn hằng năm và cả nhiệm kỳ 2021 – 2026 là một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng được xác định trong chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp được ban hành mới đây.

Ngời sáng những tấm lòng giữa “bão” dịch

Ngời sáng những tấm lòng giữa “bão” dịch
(PLVN) - Sáng 8/6, Báo Pháp luật Việt Nam lại lên đường mang những món quà tình nghĩa của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tiếp sức nhân dân hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang chống “giặc” COVID-19…

Hà Giang triển khai phần mềm thống kê tư pháp

Hà Giang triển khai phần mềm thống kê tư pháp
(PLVN) - Thực hiện Văn bản về việc triển khai phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành, tỉnh Hà giang đã thực hiện ứng dụng hệ thống phần mềm thống kê tư pháp trên địa bàn toàn tỉnh.

Bổ sung các nguồn tiếp nhận đơn thư trong Thi hành án dân sự

Bổ sung các nguồn tiếp nhận đơn thư trong Thi hành án dân sự
(PLVN) -Đáp ứng theo nhu cầu mở rộng việc giải quyết kiến nghị, phản ánh của người dân, đơn vị, tổ chức, Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp do Tổng cục THADS chủ trì soạn thảo đã bổ sung thêm các nguồn tiếp nhận đơn thư trong công tác này.