Bệnh học đường: Tưởng cũ nhưng vẫn mới

Cận thị ở trẻ em là một trong những bệnh học đường đang gia tăng nhanh.
(PLO) - Bệnh học đường là những bệnh liên quan đến lứa tuổi học sinh và chỉ xuất hiện trong thời gian học tập. Do tác động bởi yếu tố môi trường, vấn đề vệ sinh trường học, cơ sở vật chất, điều kiện học tập,...  nhiều loại bệnh học đường như cận thị, cong vẹo cột sống,... đang tăng nhanh.