Từ khóa: #bê tông Phương Nam

San gạt hàng ngàn m2 đất rừng để xây dựng trạm trộn bê tông không phép

Bê tông Phương Nam xây dựng không phép trên đất rừng, xả thải ô nhiễm trực tiếp ra môi trường.
(PLVN) - Mặc dù chưa được các cơ quan chức năng cấp phép xây dựng, nhưng ông Hoàng Mạnh Tưởng đã ngang nhiên san gạt hàng ngàn m2 đất rừng, để xây dựng trạm trộn bê tông thương phẩm, xả thải trực tiếp ra môi trường, tiềm ẩn mất an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tại khu Hưng Hòa, phường Cộng Hòa, Thị Xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.