Thanh Hóa: Tư pháp 6 tháng đầu năm được triển khai toàn diện, có trọng tâm

Chủ Nhật, 29/7/2018 06:34 GMT+7
(PLO) -Sở Tư pháp Thanh Hóa vừa triển khai Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm. Theo Báo cáo, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các chương trình, kế hoạch công tác và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các nhiệm vụ của ngành Tư pháp ngày càng đảm bảo chất lượng, tiến độ so với chương trình, kế hoạch đã đề ra. 
Thanh Hóa: Tư pháp 6 tháng đầu năm được triển khai toàn diện, có trọng tâm
Toàn cảnh hội nghị

Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tham gia thẩm định 100% văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND, UBND tỉnh ban hành; tham gia ý kiến 12 dự thảo văn bản của Trung ương; thẩm định 133 dự thảo văn bản; trực tiếp hoặc phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh giải quyết, xử lý 73 vụ việc (tăng 49 việc so với cùng kỳ năm 2017); nhập vào Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật quốc gia 64 văn bản.

Sở cũng phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra 905 văn bản; kiểm tra theo thẩm quyền 69 văn bản quy phạm pháp luật của các huyện, thị xã, thành phố. Công tác quản lý Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và hòa giải cơ sở được đẩy mạnh. Các tổ hòa giải đã tiếp nhận 2.901 vụ việc, hòa giải thành công 2.407 vụ việc (giảm 695 vụ việc so với cùng kỳ năm 2017), đạt tỉ lệ 83%. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và các chi nhánh của Trung tâm đã  thực hiện hoàn thành 279 vụ việc (tăng 100 vụ việc hoàn thành so với cùng kỳ năm 2017)...

6 tháng cuối năm, ngành Tư pháp tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện chương trình công tác; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành có liên quan thực hiện đúng quy trình, nội dung, yêu cầu trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng kiểm tra, rà soát văn bản; tham mưu cho UBND tỉnh triển khai kịp thời các luật mới được Quốc hội thông qua đến cán bộ chủ chốt các cấp.

Bên cạnh đó, Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL, Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021, các đề án, kế hoạch về PBGDPL đã được ban hành; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, con nuôi, lý lịch tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý...


Đức Thọ

Tin liên quan

Các tin khác