Luật Quản lý nợ công

Thứ Hai, 7/6/2010 08:20 GMT+7

LUẬT

QUẢN LÝ NỢ CÔNG

CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 5
SỐ 29/2009/QH12 NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2009

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2009.

Mời bạn Nhấp chuột vào đây để download toàn bộ văn bản.

Tin liên quan

Các tin khác