Quận 9: Ủi sập nhà dân mới biết ký sai thẩm quyền?!

Thứ Năm, 2/2/2012 12:39 GMT+7

Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh thì việc cưỡng chế thu hồi đất hộ bà Hoa của Ủy ban Nhân dân Quận 9 là chưa đúng quy định của pháp luật về đất đai và do đó xâm phạm đến quyền lợi của bà Hoa.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh thì việc cưỡng chế thu hồi đất hộ bà Hoa của Ủy ban Nhân dân Quận 9 là chưa đúng quy định của pháp luật về đất đai, do đó xâm phạm đến quyền lợi của bà Hoa.

Thu hồi đất năm 2009, đền bù giá đất năm 1998

Căn nhà số 36/7 Chân Phúc Cẩm, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM có tổng diện tích 658m2  do bà Đặng Thị Hoa làm chủ sở hữu. Năm 2002, thực hiện chủ trương xây dựng khu công nghệ cao theo qui họach do Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt và theo quyết định 2666/QĐ-UB ngày 27/6/2002 của UBND TP.HCM, UBND Quận 9 đã thu hồi 276 m2 đất của bà Hoa nhưng không có quyết định thu hồi.

 Ngày 05/8/2005, UBND Quận 9 ban hành QĐ số 1623/QĐ-UBND-BBT về việc công bố giá trị bồi thường 276m2 đất nói trên với tổng số tiền là 65.850.000 đồng. Đến ngày 28/12/2009, UBND Quận 9 lại ban hành quyết định 1469/QĐ-UBND-BBT về việc thu hồi, hủy bỏ quyết định 1623/QĐ-UBND-BBT, với lý do sai sót trong quá trình kiểm kê.

Đồng thời, UBND Quận 9 ban hành quyết định số 3146/QĐ-UBND-BBT ngày 28/12/2009 về việc công bố giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của bà Đặng Thị Hoa. Theo đó bà Hoa được bồi thường tổng số tiền là 494,735 triệu đồng và 01 suất tái định cư căn hộ chung cư. Sau khi nhận được QĐ này, bà Hoa đã nhiều lần làm đơn khiếu nại nhưng UBND Quận 9 không trả lời.

UBND quận 9 TP Hồ Chí Minh ủi sập nhà dân mới biết ký sai thẩm quyền
UBND quận 9 TP Hồ Chí Minh ủi sập nhà dân mới biết ký sai thẩm quyền

Đến ngày 22/4/2011, UBND quận 9 lại ban hành QĐ số 34/QĐ-UBND về việc cưỡng chế hành chính. Theo đó giao cho thanh tra xây dựng tổ chức thực hiện việc cưỡng chế, thu hồi giải phóng mặt bằng 658m2 đất của bà Đặng Thị Hoa và giao cho BQL Khu Công nghệ cao thành phố quản lý.

Ngày 11/7/2011, bà Hoa lại gửi đơn yêu cầu tạm ngưng cưỡng chế, đồng thời đề nghị UBND Quận 9 làm rõ những vấn đề về thu hồi đất và giá bồi thường. Ngày 13/7/2011, UBND Quận 9 có công văn số 1004/UBND-BBT về việc trả đơn yêu cầu tạm ngưng cưỡng chế của bà Đặng Thị Hoa.

Theo đó UBND Quận 9 cho rằng trước đây do việc cắm ranh mốc của dự án chưa chính xác nên UBND Quận 9 chỉ thu hồi 276m2 đất vườn gò. Sau khi Sở Tài nguyên - Môi trường cắm lại ranh mốc giải tỏa tại khu vực phường Long Thạnh Mỹ thì toàn bộ phần đất bà Hoa đang sử dụng nằm trong dự án này theo quyết định 2666/QĐ-UBND ngày 27/6/2002 của UBND TP.HCM và được xác định bởi bản đồ số 18426/GĐ-TNMT ngày 254/4/2004 do Sở Tài nguyên – Môi trường lập.

Cũng theo công văn này về việc chi trả bồi thường, UBND Quận 9 cho rằng thời điểm ban hành QĐ bồi thường cho bà Hoa, trên địa bàn TP.HCM các dự án mới đang thực hiện theo QĐ 17/2008/QĐ-UBND, Nghị định 197/NĐ-CP.

Tại khoản 1 điều 2 QĐ 17/2008/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.HCM có nêu: “Đối với những dự án, hạng mục đã thực hiện xong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, những dự án hạng mục đang thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư do UBND TP.HCM ban hành trước khi QĐ này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo chính sách hoặc phương án đã được phê duyệt, không áp dụng theo quy định của QĐ này.” Do vậy, việc UBND Quận 9 đền bù cho bà Hoa 494.735.000 đồng và một suất tái định cư căn hộ chung cư là đúng chính sách quy định.

Sau khi trả lời đơn khiếu nại của bà Hoa bằng văn bản mà không phải là QĐ giải quyết khiếu nại theo quy định pháp luật, UBND Quận 9 đã rầm rộ đem trên 100 quân xuống phần đất nói trên cho xe kéo ủi sập nhà bà Hoa với lý do bà Hoa không chấp hành QĐ 2666/QĐ-UB của UBND TPHCM mặc dù trong Quyết định điều chỉnh, di dời các hộ dân nằm trong khu công nghệ cao đó không hề có tên gia đình bà.

Sau khi ủi sập nhà dân, ngày 20/6/2011, UBND Quận 9 ban hành QĐ số 1172/QĐ-UBND về việc điều chỉnh QĐ số 34/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của Chủ tịch UBND Quận 9. Theo đó, điều chỉnh thể thức, thẩm quyền ký ban hành QĐ số 34/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của Chủ tịch UBND Quận 9 về cưỡng chế hộ bà Đặng Thị Hoa từ “Chủ tịch UBND Quận 9” thành “UBND Quận 9”, từ quyền hạn chức vụ người ký là “Chủ tịch” sang “T.M UBND Quận 9” .

Quá bức xúc về việc cưỡng chế sai pháp luật này, bà Hoa đã khởi kiện ra Tòa hành chính.

Bị kiện mới biết ký sai thẩm quyền?

Trở lại từ đầu vụ việc, chúng tôi nhận thấy việc thu hồi và cưỡng chế đất hộ bà Đặng Thị Hoa có nhiều khuất tất. Cụ thể như thu hồi đất nhưng không có QĐ thu hồi, Việc UBND Quận 9 căn cứ vào bản đồ số 18426 do Sở Tài nguyên Môi trường lập để thu hồi đất hộ bà Hoa là không có cơ sở pháp lý.

Qua xác minh tại cơ quan chức năng, chúng tôi được biết bản đồ 18426/GĐ-TNMT nói trên chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu Công Nghệ Cao 1/2000 đã được phê duyệt thì phần đất 658m2 thuộc một phần các thửa 949, 968, 975 tờ bản đồ số 7 của gia đình bà Đặng Thị Hoa chỉ nằm sát ranh quy hoạch Khu Công Nghệ Cao và nằm trọn trong đường vành đai dự kiến.

a
Phần đất của bà Hoa không nằm trong dự án vẫn bị cưỡng chế thu hồi

Như vậy, phần đất của hộ Đặng Thị Hoa hoàn toàn không nằm trong dự án trên nhưng vẫn bị UBND Quận 9 cưỡng chế mà không có Quyết định thu hồi, chỉ có Quyết định cưỡng chế mà Quyết định này lại ký sai thẩm quyền.

Ngòai ra, trong quá trình giải quyết khiếu nại. Cụ thể như ban hành Quyết định số 1623/QĐ-UBND-BBT về công bố đơn giá bồi thường, sau đó lại ban hành QĐ số 370/QĐ-UBND-BBT về việc điều chỉnh và hủy bỏ một phần căn cứ của QĐ số 1623/QĐ-UBND-BBT, với lý do “sai sót trong quá trình đánh máy và nhầm lẫn trong quá trình áp dụng văn bản”.

Sau đó, ban hành QĐ 3146/QD0-UBND-BBT về đơn giá đền bù rồi sau đó cũng chính UBND Quận 9 ban hành QĐ số 586/QĐ-UBND-BBT ngày 28/12/2010 về việc hủy bỏ một phần căn cứ pháp lý và điều chỉnh thời hiệu khiếu nại trong QĐ số 3146/QĐ-UBND-BBT ngày 28/12/2009 của Chủ tịch UBND Quận 9 với lý do “nhầm lẫn trong quá trình viện dẫn căn cứ pháp lý”?!.

Đến ngày 31/5/2011, UBND Quận 9 lại ban hành QĐ số 137/QĐ-UBND-BBT về việc thu hồi hủy bỏ QĐ số 586/QĐ-UBND-BBT với lý do “chưa đúng hình thức văn bản”.

Ngày 22/4/2011 ban hành QĐ 34/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất hộ bà Hoa, đem quân ủi sập nhà dân đẩy họ ra đường rồi sau đó lại ký ban hành QĐ 1172/QĐ-UBND điều chỉnh QĐ 34 vì “ký sai thẩm quyền” ???!! Điều đáng nói là, tất cả những văn bản nói trên đều do Phó Chủ tịch UBND Quận 9 Nguyễn Văn Thành ký.

Được biết dự án Khu công nghệ cao là một dự án lớn, là môt mô hình được Nhà nước chú trọng nhằm phát triển kinh tế trong những năm gần đây. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các cơ quan chức năng của Quận đã làm sai pháp luật mà không bị xử lý.

Hầu hết những vụ việc liên quan đến đền bù giải tỏa Khu công nghệ cao được người dân kiện ra Tòa đều bị TAND Quận xử thua trong khi lên phúc thẩm thì chuyển thành thắng?

Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh thì việc cưỡng chế thu hồi đất hộ bà Hoa của Ủy ban Nhân dân Quận 9 là chưa đúng quy định của pháp luật về đất đai và do đó xâm phạm đến quyền lợi của bà Hoa.

Một quyết định cưỡng chế không những phải phù hợp về mặt nội dung mà còn phải phù hợp về mặt trình tự thủ tục, nếu không sẽ rất dễ vi phạm đến lợi ích của nhân dân. Do đó theo tôi Ủy ban Nhân dân TPHCM cần xem xét lại Quyết định cưỡng chế này đồng thời cần lập đòan thanh tra giám sát việc thực thi pháp luật về đất đai tại Quận 9.  

Hải An

  

 

  
 

Tin liên quan

Các tin khác