Hà Nội phải xứng đáng là lá cờ đầu

Thứ Sáu, 16/12/2016 07:44 GMT+7
(PLO) - Ngày 15/12, Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Hoàng Sỹ Thành, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã tham dự hội nghị.
Hà Nội phải xứng đáng là lá cờ đầu
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đã ghi nhận và biểu dương các thành tích, kết quả của Thi hành án dân sự (THADS) trong năm 2016. Thứ trưởng Trần Tiến Dũng nhấn mạnh: “Trong thành tựu chung của cả hệ thống có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan THADS Hà Nội”.

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế, Thứ trưởng yêu cầu các cơ quan THADS trên địa bàn TP cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân để tìm giải pháp khắc phục.

Năm 2017, trước yêu cầu xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính và phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc, với vị thế Thủ đô, Thứ trưởng nhắn nhủ: “THADS Hà Nội phải làm sao cho xứng đáng là lá cờ đầu, xứng đáng với niềm tin của nhân dân”. Thứ trưởng yêu cầu các cơ quan THADS trên địa bàn thành phố bám sát chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng và chương trình công tác trọng tâm THADS năm của Bộ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu được Quốc hội, Bộ Tư pháp giao; nâng cao chất lượng, tính chính xác trong phân loại án; tập trung, quyết liệt chủ động thi hành án các vụ án tham nhũng; nâng cao hiệu quả thi hành án đối với những vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

Đặc biệt, Thứ trưởng yêu cầu Hà Nội siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong đơn vị, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực trình độ, thái độ phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp về công chức THADS. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt là cấp Chi cục. Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Cục THADS theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, sâu sát, quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các Chi cục trước các vấn đề phát sinh trong thực tiễn tổ chức thi hành án. Nâng cao vai trò của lực lượng thẩm tra viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ giai đoạn kê biên vì đây là giai đoạn thường xảy ra sai phạm; cần linh hoạt trong việc lựa chọn các tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản có uy tín, năng lực.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục trưởng, Chi cục trưởng phải trực tiếp tiếp công dân định kỳ; chú trọng công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS; triển khai đầy đủ cơ chế một cửa, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến; các cơ quan THADS tăng cường minh bạch hóa thông tin qua việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; quan tâm, phối hợp để Thừa phát lại triển khai có hiệu quả. Tiếp tục phát huy tốt hơn nữa công tác phối hợp và tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo THADS; tích cực tham mưu để cấp ủy ban hành Nghị quyết đưa công tác THADS thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, có sự tham gia thiết thực của các tổ chức đoàn thể tại địa bàn.

Trước đó, báo cáo tổng kết công tác THADS 2016 của Hà Nội, Phó Cục trưởng Dương Minh Công cho biết: Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 22.656 việc, đạt tỷ lệ 76%, tăng 1.300 việc so với năm 2015 (so với chỉ tiêu được giao năm 2016, vượt 6%). Về tiền, đã thi hành xong  2.639.632.843.000 đồng; đã giải quyết được 19.057 việc, thu được số tiền là  153.725.655.000 đồng cho ngân sách nhà nước... Cục THADS thành phố thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân; công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm, kiện toàn, đã thực hiện luân chuyển 10 trường hợp, điều động 22 trường hợp, biệt phái 9 trường hợp...

Trong điều kiện số lượng án phải thi hành ngày càng tăng cao, chỉ tiêu thi hành án các năm tăng dần, trong khi chỉ tiêu chấp hành viên giảm. Tuy nhiên, Lãnh đạo Cục đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm khắc phục, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trực thuộc; tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, vì vậy, công tác THADS năm 2016 đã có chuyển biến; công tác chỉ đạo, điều hành đã có bước đổi mới, bám sát cơ sở để chỉ đạo, tạo điều kiện tối đa. Công tác tổ chức cán bộ đã điều hòa, tăng cường biên chế cho các đơn vị có vụ việc thi hành án, giá trị phải thi hành tăng đột biến lớn. Công tác rà soát, phân loại án có điều kiện, chưa có điều kiện được đảm bảo, việc ra quyết định đối với các vụ việc chưa có điều kiện thi hành và thông báo công khai đúng quy định. Số việc thi hành xong cao hơn cùng kỳ năm 2015. Công tác triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS được rộng khắp các đơn vị, đúng kế hoạch đặt ra. Năm 2016, toàn thành phố có 27/30 đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu thi hành xong về việc trong đó một số đơn vị đạt kết quả cao.

Tuy nhiên, Cục THADS cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như kết quả THADS của các cơ quan THADS trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 mới đạt chỉ tiêu thi hành xong về việc (76%); chỉ tiêu thi hành xong về tiền chỉ đạt 25%, trong khi chỉ tiêu được giao là 30%; số việc, tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau còn tăng cao; tỷ lệ thi hành án tín dụng ngân hàng thấp, nhiều vụ việc chậm đôn đốc tổ chức thi hành, chậm tổ chức kê biên xử lý tài sản hoặc sai sót trong quá trình tổ chức thi hành, dẫn đến có vụ việc tổ chức bán đấu giá nhưng không giao được tài sản hoặc phải hủy kết quả bán đấu giá...

Tin liên quan

Các tin khác