Cục THADS Hà Nội: Đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp

Thứ Hai, 20/3/2017 06:45 GMT+7
(PLO) - Thời gian qua, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã chú trọng triển khai đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin ở nhiều khâu tạo chuyển biến tích cực trong công tác thi hành án dân sự trên toàn thành phố. 
Cục THADS Hà Nội:  Đẩy mạnh cải cách hành chính,  phục vụ người dân và doanh nghiệp

Năm 2017, cùng với các cấp, các ngành Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã chọn cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá trong nhiệm vụ công tác.

Để cải cách hành chính đạt hiệu quả, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã chú trọng phổ biến, quán triệt kịp thời, truyền tải đầy đủ tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các văn bản chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ cải cách hành chính. Năm 2017, thực hiện Quyết định số 160/QĐ-TCTHADS ngày 24/01/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Cục. Đồng thời, căn cứ Quyết định số 359/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, Cục đã xây dựng Kế hoạch thực hiện việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan thi hành án dân sự của thành phố Hà Nội. Thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội của UBND thành phố, đặc biệt trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, không để tình trạng công việc xử lý quá thời hạn quy định.

Việc thí điểm cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án theo chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự được thực hiện từ ngày 15/7/2016 đến 15/02/2017. Tính đến nay, sau hơn 06 tháng triển khai thực hiện tại Cục và một số đơn vị đã thực hiện tốt việc bố trí các điều kiện vật chất phục vụ việc thí điểm, công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ trực tuyến thường xuyên cập nhật kiểm tra hộp thư điện tử được cấp, tiếp nhận hồ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án kịp thời. Qua đó tiết kiệm thời gian cho đương sự, tạo sự minh bạch trong tác nghiệp của cơ quan thi hành án dân sự, tạo sự chủ động về điều kiện vật chất và con người để giải quyết công việc một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội thường xuyên chú trọng củng cố, kiện toàn bộ máy hoạt động của Thi hành án dân sự các cấp; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong từng đơn vị; chú trọng giáo dục cán bộ, công chức về ý thức tiếp công dân, về đạo đức nghề nghiệp; quan tâm giải quyết bức xúc của công dân và các dư luận do báo chí phản ánh. Bộ phận tiếp nhận làm tốt nhiệm vụ phân loại đã giúp cho đơn thư đến đúng nơi, đúng cấp có thẩm quyền để nhanh chóng được giải quyết, không để xảy ra tình trạng đơn thư tồn đọng. 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong toàn ngành, công tác kiểm tra thực sự được thực hiện quyết liệt, các đoàn kiểm tra thường xuyên và đột xuất được thành lập đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn những sai phạm trong cơ quan nhà nước. Việc thiết lập đường dây nóng, đặt hòm thư góp ý, bố trí lịch tiếp dân, phòng tiếp dân, tổ chức lắp đặt hệ thống biển chỉ dẫn, biển cơ quan, biển các phòng làm việc, biển chức danh... tại các cơ quan thi hành án dân sự thành phố đã góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp liên hệ làm việc được thuận lợi, rút ngắn thời gian và công sức.

Bên cạnh đó, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đặc biệt chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị. Với thiết bị máy tính được trang bị đầy đủ, đạt tiêu chuẩn, 100% cán bộ, công chức sử dụng thường xuyên tài khoản thư điện tử được cấp; việc ứng dụng chữ ký số và sử dụng văn bản điện tử thay thế cho các văn bản giấy, từng bước chuyển sang làm việc dựa trên văn bản điện tử và môi trường mạng góp phần tăng tốc độ gửi và nhận thông tin, làm giảm bớt những công đoạn thủ công, tiết kiệm rất nhiều chi phí có liên quan; các ứng dụng của phần mềm quản lý văn bản và điều hành, các phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ được khai thác triệt để, nâng cao hiệu quả trong việc ghi tin và giảm tải khối lượng văn bản giấy lưu trữ cồng kềnh; việc sử dụng mạng Internet để khai thác thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ được thực hiện linh hoạt, hiệu quả. 

Các hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự thành phố và các văn bản liên quan được đăng tải đầy đủ, kịp thời trên Trang thông tin Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, đảm bảo cho hoạt động thi hành án dân sự ngày càng minh bạch, tiết kiệm, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Từ đó, tạo ra phương thức làm việc mới, tiết kiệm thời gian, đồng thời là công cụ để kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả, chính xác.

 Năm 2016, trong điều kiện số việc và tiền thụ lý mới tiếp tục tăng cao so với năm 2015, tổng số việc đã thụ lý 39.614 việc, tăng 3.112 việc (9%); tổng số tiền thụ lý là: 15.050 tỉ đồng, tăng 3.373 tỉ đồng (29%), cao nhất từ trước đến nay về tiền, các cơ quan THADS thành phố đã thi hành xong số việc, tiền cao hơn so với năm 2015, cụ thể đã thi hành xong 22.656 việc, tăng 1.300 việc so với năm 2015; đã thi hành xong 2.640 tỉ đồng trong số tiền có điều kiện thi hành, tăng 919 tỉ đồng so với năm 2015; 5 tháng đầu năm 2017 đã thi hành xong là 8.730 việc, đạt tỉ lệ 44%; số tiền thi hành xong là 797.349.810.000 đồng, đạt tỉ lệ 7%.

Trong thời gian tới, ngành Thi hành án dân sự Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi hành án dân sự, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng các quy trình giải quyết công việc hợp lý, khoa học gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, tiêu cực, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan

Các tin khác