Yêu cầu công khai cơ sở bị đình chỉ hoạt động giáo dục kỹ năng sống

Ảnh minh họa: Báo Lao động
Ảnh minh họa: Báo Lao động
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị các địa phương công khai các cơ sở giáo dục, đơn vị được cấp phép và bị đình chỉ hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng mới ký ban hành văn bản gửi các Sở giáo dục về tăng cường quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tham mưu UBND trình HĐND cấp tỉnh phê duyệt và ban hành quy định về nội dung chi, định mức chi đối với dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn, đồng thời, tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan trong quản lý các hoạt động này đúng quy định.

Cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, các tổ chức, cá nhân trong quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá; từ việc cấp phép hoạt động, thanh tra, kiểm tra và đánh giá thường kỳ, đột xuất hằng năm đối với cơ sở giáo dục, đơn vị có hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo quản lý chặt chẽ các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa về địa điểm tổ chức, chất lượng giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên. Đồng thời, bảo đảm tổ chức giảng dạy đúng giáo trình, tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Các nhà trường tăng cường giảng dạy bổ trợ, nâng cao cho học sinh những kỹ năng đã được quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chú trọng giảng dạy lý thuyết gắn với thực hành, rèn luyện kỹ năng sống.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương công khai các cơ sở giáo dục, đơn vị được cấp phép và bị đình chỉ hoạt động giá dục ngoài giờ chính khoá trên cổng thông tin điện tử của sở giáo dục và đào tạo và trên các phương tiện thông tin khác theo quy định.

Bộ cũng lưu ý các địa phương khi thanh tra, kiểm tra cần lưu ý về sự phù hợp, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người học ở địa phương trong nội dung giáo dục; không vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm; người học tham gia trên tinh thần tự nguyện, không bị ép buộc; bố trí thời gian học không xen giữa các tiết học trong chương trình chính khóa.

Đọc thêm