Xây dựng khung tiêu chí đánh giá hiệu quả PBGDPL bám sát thực tiễn

Vụ trưởng Vụ PBGDPL Lê Vệ Quốc và Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL Phan Hồng Nguyên chủ trì Hội thảo.
Vụ trưởng Vụ PBGDPL Lê Vệ Quốc và Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL Phan Hồng Nguyên chủ trì Hội thảo.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 2/6, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo Triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)” với sự chủ trì của TS. Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ PBGDPL và ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL.

5 nhóm tiêu chí cụ thể

Thông tin tại Hội thảo, Lãnh đạo Vụ PBGDPL cho biết: Để đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư và nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 12/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 979/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL”.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh xây dựng, ban hành Tiêu chí chung đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL vào quý III/2023. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Vụ PBGDPL đã xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Khung Tiêu chí chung đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL Phan Hồng Nguyên trình bày các nội dung chính của Khung tiêu chí. ảnh 1

Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL Phan Hồng Nguyên trình bày các nội dung chính của Khung tiêu chí.

Theo đó, tiêu chí chung được chia thành 02 nhóm bao gồm: Nhóm Tiêu chí áp dụng cho các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc phạm vi thí điểm; Nhóm Tiêu chí áp dụng cho các địa phương thuộc phạm vi thí điểm.

Tiêu chí chung được phân thành 5 nhóm Tiêu chí, trong đó có các chỉ tiêu, chỉ số đánh giá cụ thể với tổng điểm tối đa là 100. Cụ thể: Nhóm Tiêu chí 1: Bao gồm các chỉ tiêu bảo đảm chất lượng công tác xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động PBGDPL trong năm đánh giá. Điểm số tối đa là 10 điểm.

Nhóm Tiêu chí 2: Bao gồm các chỉ tiêu bảo đảm chất lượng quản lý, sử dụng đội ngũ tham mưu công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Điểm số tối đa là 10 điểm.

Nhóm Tiêu chí 3: Bao gồm các chỉ tiêu bảo đảm kinh phí cho hoạt động PBGDPL và các điều kiện cho chuyển đổi số trong công tác PBGDPL. Điểm số tối đa là 10 điểm.

Nhóm Tiêu chí 4: Bao gồm các chỉ tiêu bảo đảm công tác tổ chức, thực hiện các hoạt động PBGDPL theo đúng kế hoạch. Điểm số tối đa là 10 điểm.

Nhóm Tiêu chí 5: Bao gồm các chỉ tiêu đánh giá tác động của công tác PBGDPL đối với chuyển biến về nhận thức, hành vi tuân theo pháp luật của đối tượng được PBGDPL. Điểm số tối đa là 60 điểm.

Vụ PBGDPL xác định Tiêu chí hiệu quả đầu ra của hoạt động PBGDPL là nhóm tiêu chí mang tính định hướng và tạo cơ sở để các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương thuộc phạm vi thí điểm cụ thể hóa thành các tiêu chí riêng phù hợp với đặc điểm của từng hoạt động và tình hình thực tiễn tại các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương thí điểm.

Cần quan tâm bố trí kinh phí, nhân lực

Để tổ chức triển khai Đề án đảm bảo mục tiêu và thời gian thực hiện, đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ Tư pháp sớm ban hành Tiêu chí chung trong Khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL để các cơ quan được giao thí điểm xây dựng và triển khai Khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL phù hợp với phạm vi quản lý của mình. Đề nghị Bộ Tài chính bố trí kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện công tác PBGDPL; xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL. Đồng thời đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm, định mức biên chế của công chức, viên chức làm công tác PBGDPL.

Đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu. ảnh 2

Đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu.

Từ góc độ của cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết VCCI đã tiến hành một số điều tra, khảo sát doanh nghiệp đánh giá các hoạt động của cơ quan nhà nước, ví dụ điển hình là Chỉ số hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các bộ (MEI)-đánh giá cơ quan cấp trung ương và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)-đánh giá cơ quan cấp địa phương. Đại diện VCCI cho rằng Bộ Tư pháp cần mô tả khoa học hơn về Bộ tiêu chí thông qua sơ đồ hóa; tham khảo kinh nghiệm từ việc xây dựng các Bộ chỉ số trước đó đồng thời làm rõ hơn các tiêu chí về đo lường. Ngoài ra, vị đại diện này cũng chia sẻ kinh nghiệm về các bước để tiến hành một cuộc khảo sát, điều tra mà cơ quan này đã thực hiện.

Đại diện VCCI chia sẻ một số kinh nghiệm tại Hội thảo. ảnh 3

Đại diện VCCI chia sẻ một số kinh nghiệm tại Hội thảo.

Cơ bản nhất trí về nội dung, bố cục và sự cần thiết ban hành Khung tiêu chí, đại diện Sở Tư pháp Quảng Ninh đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, xem xét tiêu chí “Từ 50% - 100% các kế hoạch trước khi xây dựng có tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin pháp luật và hình thức PBGDPL phù hợp với từng đối tượng thụ hưởng" để phù hợp tình hình thực tế công tác PBGDPL hiện nay.

Đối với các kế hoạch tổ chức hoạt động PBGDPL có lượng hóa các mục tiêu dự kiến đạt được sau khi kết thúc hoạt động PBGDPL, dự thảo có đề ra yêu cầu phải dự kiến cụ thể 2 yếu tố: Mức độ thay đổi trong kiến thức pháp luật của người được PBGDPL trước và sau hoạt động PBGDPL; Sự thay đổi trong việc tuân thủ, chấp hành pháp luật trước và sau hoạt động PBGDPL. Sở Tư pháp Quảng Ninh cho rằng, để đánh giá mức độ thay đổi về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đối tượng thụ hưởng là một quá trình. Do vậy, yêu cầu lượng hóa trong một kế hoạch hoặc một hoạt động PBGDPL cụ thể là rất khó để đánh giá chính xác trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đại diện Sở Tư pháp Quảng Ninh đóng góp nhiều ý kiến sát thực tế. ảnh 4

Đại diện Sở Tư pháp Quảng Ninh đóng góp nhiều ý kiến sát thực tế.

Thông qua các ý kiến tại Hội thảo, Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Khung tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL đồng thời nắm bắt tình hình và định hướng việc triển khai thực hiện Đề án tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương thuộc phạm vi thí điểm.

Một số hình ảnh đại biểu trao đổi, góp ý tại Hội thảo:

Đại diện Sở Tư pháp Thanh Hóa. ảnh 5

Đại diện Sở Tư pháp Thanh Hóa.

Đại diện Sở Tư pháp Hà Nội. ảnh 6

Đại diện Sở Tư pháp Hà Nội.

Luật sư Nguyễn Duy Lãm, nguyên Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp. ảnh 7

Luật sư Nguyễn Duy Lãm, nguyên Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp.

TS.Dương Thị Thanh Mai, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý. ảnh 8

TS.Dương Thị Thanh Mai, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý.

Đọc thêm

Thanh Hóa đạt giải Nhất của Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh trao giải Nhất cho Đội thi tỉnh Thanh Hóa.
(PLVN) - Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã thành công tốt đẹp. 4 đội thi đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, Đắk Lắk đã xuất sắc giành vé tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV tổ chức tại Hà Nội, dự kiến vào tuần đầu tháng 11/2023.

Đảm bảo tiến độ rà soát văn bản phục vụ triển khai Đề án 06

Toàn cảnh Hội thảo.
(PLVN) - Ngày 22/9, Bộ Tư pháp – Cơ quan thường trực của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo kết quả rà soát VBQPPL phục vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Thanh Hóa: Đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật

Thanh Hóa: Đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật
(PLVN) - Nhằm bám sát nội dung, định hướng tuyên truyền phù hợp đến từng đối tượng, các cơ quan thành viên hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ và Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Quảng Ninh hiện có 1.787 hòa giải viên là người dân tộc thiểu số

Hòa giải viên người dân tộc Dao (xã Húc Động, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) Trần Thị Sửu, thường xuyên tìm hiểu kiến thức pháp luật qua sách báo.
(PLVN) -Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 1.453 tổ hòa giải với tổng số 8.983 hòa giải viên, trong đó có 1.787 hòa giải viên là người dân tộc thiểu số (DTTS). Các hòa giải viên cơ sở đa phần là cán bộ hưu trí đã nghỉ hưu, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, khu phố và các tổ chức đoàn thể tại địa phương, người có uy tín trong cộng đồng.

Khai mạc Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Khai mạc Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc khu vực miền Trung - Tây Nguyên
(PLVN) - Sáng 21/9, Lễ khai mạc Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã diễn ra trang trọng tại tỉnh Khánh Hòa. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV dự và chỉ đạo khai mạc.

Mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp với Cộng hòa Nam Phi

Mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp với Cộng hòa Nam Phi
(PLVN) - Tiếp theo chương trình thăm và làm việc tại An-giê-ry, từ ngày 18-20/9/2023, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc dẫn đầu đã thăm và làm việc với các cơ quan tư pháp và pháp luật của Cộng hòa Nam Phi. Mục đích của chuyến thăm là tìm hiểu hệ thống pháp luật và tư pháp của Nam Phi; trao Bản Ghi nhớ cấp Chính phủ về hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước; trao đổi nhằm mở ra cơ hội hợp tác giữa hai Bên trong lĩnh vực này.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
(PLVN) -Sáng 20/9/2023, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước tại Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Hội nghị sơ kết 03 năm thi hành Nghị định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Quang cảnh Hội nghị.
(PLVN) -Ngày 20/9/2023, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, Bộ Tư pháp tổ chức “Hội nghị sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”. Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Bộ tư pháp) Nguyễn Quốc Hoàn chủ trì Hội nghị.

Họp Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Bộ Tư pháp

Toàn cảnh buổi họp.
(PLVN) -Sáng 19/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030.

Bình Định hoàn tất công tác chuẩn bị tham dự Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV

Bình Định hoàn tất công tác chuẩn bị tham dự Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV
(PLVN) - Các thành viên tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2023 của tỉnh Bình Định chính là các hòa giải viên xuất sắc, tiêu biểu và được lựa chọn từ Cuộc thi Hòa giải viên do UBND tỉnh tổ chức trước đó vào ngày 25/5. Hiện đội thi đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng tham dự Cuộc thi Hòa giải viên giỏi Vòng thi Khu vực Miền Trung Tây nguyên sắp được diễn ra trong thời gian tới.

Thanh Hóa sẵn sàng cho cuộc thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Thanh Hóa nỗ lực tập luyện sẵn sàng thể hiện tài năng trên sân khấu
(PLVN) - Để chuẩn bị cho vòng thi khu vực miền Trung – Tây Nguyên diễn ra tại TP Nha Trang, liên tục trong thời gian qua, đội được lựa chọn đại diện cho tỉnh Thanh Hóa tham dự Hội thi đã khẩn trương luyện tập, hoàn thiện phần tiểu phẩm cũng như nghiên cứu quy định pháp luật để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, tình huống.