Từ khóa: #Văn hóa dòng họ

Văn hóa dòng họ - cội nguồn không thể thiếu của văn hóa dân tộc

Cội nguồn văn hóa dân tộc, hệ giá trị cốt lõi của con người Việt Nam được trân trọng đã trở thành nguồn lực giúp đất nước vượt lên khó khăn, phát triển quốc gia. (Nguồn: Internet)
(PLVN) -Ý thức cội nguồn “chim có tổ, người có tông” là điểm mạnh trong văn hóa dòng họ và cũng là điểm nhấn quan trọng trong nền văn hiến Việt Nam. Thế nên, không sai khi nói rằng văn hóa dòng họ là mạch nguồn để hình thành nên văn hóa dân tộc, khơi dậy giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam.