Tuyên truyền pháp luật về văn hóa đối với doanh nghiệp

Luật Di sản được tuyên truyền rộng khắp tại các địa phương, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành.
Luật Di sản được tuyên truyền rộng khắp tại các địa phương, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung tuyên truyền cho doanh nghiệp các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch như: Luật Thư viện, Luật Di sản văn hóa, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Điện ảnh, Luật Quảng cáo, Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Sau khi Luật Điện ảnh và Luật Sở hữu trí tuệ được ban hành năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL) đã tổ chức các Hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn nội dung cơ bản của các Luật, cụ thể: Hội nghị-Hội thảo triển khai Luật Điện ảnh và lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP tại khu vực phía Bắc (tháng 9/2022 tại Hà Nội) và khu vực phía Nam (tháng 9/2022 tại thành phố Hồ Chí Minh); Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và nội dung cơ bản của Hiệp ước Marrakesh (tháng 9/2022 tại Hà Nội); Hội nghị-Hội thảo hướng dẫn, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Hiệp ước về quyền tác giả của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (Hiệp ước WCT), Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (Hiệp ước WPPT) (tháng 9/2022 tại tỉnh Lâm Đồng, tháng 10/2022 tại Hà Nội); Hội nghị phổ biến các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động phát thanh, truyền hình (tháng 11/2022 tại thành phố Hồ Chí Minh)…

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Bộ VHTT&DL có kế hoạch năm từ sớm, thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao năm 2022 theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2022 ban hành theo Quyết định số 04/QĐ-HĐPH ngày 12/02/2022 và Công văn số 744/BTP-PBGDPL ngày 14/3/2022 của Bộ Tư pháp.

Trong năm 2022, Bộ đã ban hành 12 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai hoạt động PBGDPL. Tăng cường PBGDPL theo các nhóm đối tượng, trước hết với nhóm đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách, pháp luật, ưu tiên công chức, viên chức, người lao động, văn nghệ sỹ, vận động viên, huấn luyện viên thuộc phạm vi quản lý. Đặc biệt, năm 2022, Bộ đã xây dựng và ban hành Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành VHTT&DL giai đoạn 2022-2026” làm cơ sở để việc triển khai PBGDPL bài bản và đảm bảo nguồn lực thực hiện.

Cũng trong năm 2022, các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (DN) của Bộ phong phú, đa dạng và phù hợp với từng đối tượng hỗ trợ như: Tổ chức các Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đối tượng làm công tác hỗ trợ pháp lý cho DN, chủ DN và cán bộ pháp chế của DN; Tổ chức đối thoại với DN về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến khía cạnh pháp lý. Bên cạnh đó, Bộ còn biên soạn và phát hành tài liệu về công tác hỗ trợ pháp lý cho DN; khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp luật cho các DN hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ tại một số địa phương; thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác hỗ trợ pháp lý cho DN và có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

Năm qua do tác động của đại dịch COVID-19, các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN cũng được thay đổi để phù hợp với tình hình và đảm bảo hiệu quả. Hình thức hỗ trợ pháp lý cho DN chủ yếu được Bộ triển khai là xây dựng, biên soạn, đăng tải tin, bài tại mục Hỗ trợ pháp lý cho DN trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, thực hiện kết nối với Trang tin điện tử về hỗ trợ pháp lý cho DN của Bộ Tư pháp; thực hiện các hoạt động truyền thông, viết tin, bài về hỗ trợ pháp lý cho DN trên các báo, tạp chí của ngành, các báo chuyên ngành về pháp luật, về kinh doanh.

Các tin, bài chủ yếu cung cấp thông tin về các chính sách, quy định mới nhất liên quan đến DN, người lao động nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho DN.

Tuyên truyền pháp luật về văn hóa đối với doanh nghiệp ảnh 1

Ảnh minh họa

Nâng cao ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật cho DN

Bộ đã ban hành Công văn số 365/BVHTTDL-PC ngày 22/9/2022 về việc thông tin tuyên truyền việc sử dụng, khai thác Bộ pháp điển điện tử để đề nghị các cơ quan, đơn vị, các Sở tăng cường tuyên truyền, giới thiệu và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tổ chức, cá nhân đối tượng chịu sự tác động của các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện khai thác, sử dụng Bộ pháp điển điện tử tại Cổng Thông tin điện tử pháp điển và Cổng thông tin điện tử của Bộ VHTT&DL.

Về lĩnh vực du lịch, bên cạnh việc phòng, chống dịch hiệu quả, Bộ VHTT&DL đã đề xuất các phương án và kịch bản để phục hồi lại hoạt động du lịch nội địa; chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ các DN và người lao động trong ngành Du lịch vượt qua khó khăn trước mắt để chuẩn bị cơ hội phục hồi và phát triển trong tương lai; tiếp tục xây dựng chuyển đổi số cũng như phát triển hệ du lịch sinh thái thông minh; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Du lịch…

Các hình thức truyền thông, cổ động gắn với phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, cho các DN nói riêng sẽ góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của DN trong việc chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong năm 2022, Bộ VHTT&DL tiếp tục tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật, thực hiện việc nắm thông tin trong việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch qua nhiều kênh (phản ánh của các Sở, các tổ chức, cá nhân, báo chí, mạng xã hội, kết quả kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tại Chuyên mục “Tiếp nhận và trả lời ý kiến” trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ...), từ đó giúp giải đáp, tháo gỡ vướng mắc, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện pháp luật.

Bộ VHTT&DL đã thành lập các đoàn kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật: đoàn kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật kết hợp với công tác kiểm tra văn bản QPPL tại các tỉnh Hưng Yên (tháng 5/2022), Điện Biên, Lai Châu (tháng 6, 7/2022), Khánh Hòa (tháng 9/2022) nhằm thu thập, nắm bắt thông tin về tình hình thi hành pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ đã tổ chức các đoàn kiểm tra việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ như: kiểm tra công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại các tỉnh Long An (tháng 4/2022), Bình Định (tháng 5/2022), Nghệ An (tháng 8/2022); kiểm tra việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022 tại tỉnh Hà Tĩnh (tháng 5/2022); kiểm tra công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, bảo tàng trên địa bàn các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Hải Phòng, Thái Bình, An Giang, Kon Tum, Đắk Lắk, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh,…

Trong năm 2022, Bộ đã ban hành 12 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai hoạt động PBGDPL. Tăng cường PBGDPL theo các nhóm đối tượng, trước hết với nhóm đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách, pháp luật, ưu tiên công chức, viên chức, người lao động, văn nghệ sỹ, vận động viên, huấn luyện viên thuộc phạm vi quản lý. Đặc biệt, năm 2022, Bộ đã xây dựng và ban hành Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022-2026” làm cơ sở để việc triển khai PBGDPL bài bản và đảm bảo nguồn lực thực hiện.

Hiện nay, Bộ VHTT&DL đang triển khai xây dựng các văn bản quy định chi tiết Luật Điện ảnh, nội dung quyền tác giả, quyền liên quan trong Luật Sở hữu trí tuệ theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 về ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3. Bên cạnh đó, Bộ VHTT&DL đang phối hợp với Bộ Tư pháp lập danh mục văn bản quy định chi tiết Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Tin cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động văn hoá truyền thống đặc sắc tại Tuần văn hóa, thể thao và du lịch Quỳnh Nhai.

Rực rỡ sắc màu văn hoá bên sông Đà

(PLVN) - Nhiều hoạt động văn hoá như lễ hội truyền thống, chương trình nghệ thuật, trò chơi dân gian… mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc được tái hiện trong Tuần văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến thăm quan, trải nghiệm.

Đọc thêm

Tết tại Thiền Tôn Phật Quan

Nghi thức lễ Phật – tụng kinh trong thời khắc giao thừa
(PLVN) -Tết là dịp mà ai cũng mong được trở về nhà bên người thân yêu. Tuy nhiên, nhiều người đã dành trọn vẹn thời gian quý giá nhất này để về với “ngôi nhà tâm linh” đón Tết từ mùng 1 đến mùng 6 tháng Giêng tại Thiền Tôn Phật Quang (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Múa sư tử Mèo: Di sản văn hoá của người xứ Lạng

Múa sư tử là hoạt động thể hiện khát vọng của con người về cuộc sống tốt đẹp hơn
(PLVN) -  Trong tiếng Nùng, sư tử mèo là “kỳ lằn”, tức kỳ lân - một trong Tứ linh: long, lân, quy, phụng. Vào dịp Tết Nguyên đán, đội múa sư tử mèo đi từng nhà trong bản để cầu cho gia chủ sức khỏe, năm mới ăn nên làm ra.

AFC ngợi ca HLV Park Hang-seo

AFC ngợi ca HLV Park Hang-seo
(PLVN) -Trang chủ AFC đánh giá ông Park đã trở thành huyền thoại tại Đông Nam Á sau khi mang đến một “thế hệ vàng” đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới.

Hội Lim Xuân Quý Mão 2023 năm nay có gì đặc biệt?

Hát quan họ tại Hội Lim (Ảnh minh họa)
(PLVN) -  Lễ hội vùng Lim tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, hát quan họ, các trò chơi dân gian nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhân dân, cổ vũ động viên nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động, sản xuất, thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023...

Lễ hội cướp cù nổi tiếng vùng bắc sông Gianh

Theo quan niệm của người dân nơi đây, ai cướp được cù và tung được cù vào rọ là năm mới cả đội gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt.
(PLVN) - Lễ hội cướp cù và hội vật là cơ hội để các vận động viên không chuyên tham gia vui chơi giải trí dịp đầu Xuân, rèn luyện sức khỏe, đồng thời là dịp để tìm kiếm những tài năng bổ sung cho đội tuyển thể thao...

Hà Tĩnh: Độc đáo lễ rước báu vật vua Hàm Nghi

Hàng ngàn người dân địa phương tham gia lễ rước báu vật vua Hàm Nghi.
(PLVN) - Cứ vào ngày mùng 7 Tết hàng năm, chính quyền huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) và hàng ngàn người dân xã Phú Gia long trọng tổ chức lễ hội truyền thống rước sắc phong vua Hàm Nghi hay còn gọi là lễ hội Hàm Nghi - Sơn Phòng.

Khen thưởng người tạo hình 'hoa hậu mèo' ở Quảng Trị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho anh Đinh Văn Tâm.
(PLVN) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức khen thưởng cho anh Đinh Văn Tâm (32 tuổi, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong) - người đã tạo ra “hoa hậu mèo” đốn tim" giới trẻ đặt tại quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong dịp Tết Quý Mão 2023.