Thiếu thời gian đóng BHXH bắt buộc: Có thể đóng bảo hiểm tự nguyện một lần để hưởng lương hưu

(PLVN) - BHXH Việt Nam cho biết, người tham gia BHXH bắt buộc đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.
Thiếu thời gian đóng BHXH bắt buộc: Có thể đóng bảo hiểm tự nguyện một lần để hưởng lương hưu Người dân có thể đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu.

Bạn đọc có địa chỉ email detvlax@gmail.com hỏi: Tôi sinh năm 1965, là nhân viên hợp đồng ngắn hạn của một trường học tại Đà Nẵng. Từ 4/2003 cho đến 10/2020, tôi tham gia BHXH bắt buộc được 16 năm 6 tháng. Đến 11/2020 cơ quan chấm dứt hợp đồng vì lý do tôi đến tuổi nghỉ hưu (55 tuổi) nhưng tôi chưa đủ thời gian để hưởng chế độ hưu trí. Vậy tôi có thể tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng chế độ hưu trí không? Nếu được thì có thể đóng thêm bao nhiêu năm để được chế độ hưu trí?

Để được hưởng lương hưu cao hơn, tôi có thể được đóng BHXH tự nguyện với mức lương 10 triệu đồng/tháng không? Và có thể đóng đủ 10 năm không? Nếu được tổng số tiền đóng là bao nhiêu?

Có thể đóng BHXH tự nguyện để được hưởng hưu trí

Giải đáp về vấn đề trên, BHXH Việt Nam cho biết, theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật BHXH năm 2014 thì người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Đối chiếu quy định trên, trường hợp tháng 11/2020 bà chấm dứt hợp đồng với trường học thì bà được tham gia BHXH tự nguyện theo quy định.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Như vậy, bà đã đóng BHXH được 16 năm 06 tháng thì bà có thể lựa chọn đóng thêm BHXH tự nguyện một lần cho 03 năm 06 tháng còn thiếu cho đủ 20 năm đóng BHXH để hưởng lương hưu.

Về phương thức đóng, người tham BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau: đóng hằng tháng; 03 tháng một lần; 06 tháng một lần; 12 tháng một lần; đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần; đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

 Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn, mức đóng một lần cho nhiều năm về sau được tính bằng tổng mức đóng của các tháng đóng trước, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

Đối chiếu các quy định trên thì bà có thể đóng BHXH tự nguyện với mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng là 10.000.000 đồng/tháng, được lựa chọn 1 trong các phương thức nêu trên để đóng.

Mức đóng BHXH tự nguyện

Cụ thể, trường hợp đóng hàng tháng: Nếu bà thuộc hộ nghèo thì hàng tháng bà phải đóng số tiền bằng mức đóng hàng tháng trừ ( - ) mức hỗ trợ tiền đóng hàng tháng (2.200.000 – 46.200 = 2.153.800 đồng);

Nếu bà thuộc hộ cận nghèo thì hàng tháng bà phải đóng số tiền bằng mức đóng hàng tháng trừ (-) mức hỗ trợ tiền đóng hàng tháng (2.200.000 – 38.500 = 2.161.500 đồng);

Nếu bà thuộc đối tượng còn lại thì hàng tháng bà phải đóng số tiền bằng mức đóng hàng tháng trừ (-) mức hỗ trợ tiền đóng hàng tháng (2.200.000 –15.400 = 2.184.600 đồng);

Bên cạnh đó, bà có thể tiếp tục đóng BHXH tự nguyện thêm 10 năm nữa với mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng là 10.000.000 đồng (tổng thời gian đóng BHXH của bà là 26 năm 6 tháng):

Nếu bà thuộc hộ nghèo, đóng BHXH tự nguyện theo các phương thức: Hằng tháng; 03 tháng một lần; 06 tháng một lần; 12 tháng một lần và đóng thêm 10 năm nữa thì số tiền bà phải đóng cho 10 năm là: 264.000.000 - 5.544.000 = 258.456.000 đồng. Còn nếu bà thuộc hộ nghèo, đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho 5 năm về sau, sau 5 năm đóng tiếp 1 lần cho 5 năm về sau (tổng thời gian đóng là 10 năm) thì số tiền bà phải đóng cho 10 năm là khoảng 224.252.000 đồng.

Nếu bà thuộc hộ cận nghèo, đóng BHXH tự nguyện theo các phương thức: hằng tháng; 03 tháng một lần; 06 tháng một lần; 12 tháng một lần, đóng 1 lần cho 5 năm về sau và đóng thêm 10 năm nữa thì số tiền bà phải đóng cho 10 năm là: 264.000.000 - 4.620.000 = 259.380.000 đồng. Còn nếu bà thuộc hộ cận nghèo, đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho 5 năm về sau, sau 5 năm đóng tiếp 1 lần cho 5 năm về sau (tổng thời gian đóng là 10 năm) thì số tiền bà phải đóng cho 10 năm là khoảng 225.176.000 đồng.

Nếu bà thuộc đối tượng còn lại, đóng BHXH tự nguyện theo các phương thức: hằng tháng; 03 tháng một lần; 06 tháng một lần; 12 tháng một lần thì số tiền. bà phải đóng cho 10 năm là: 264.000.000 - 1.848.000 = 262.152.000 đồng. Còn nếu bà thuộc đối tượng còn lại, đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho 5 năm về sau, sau 5 năm đóng tiếp 1 lần cho 5 năm về sau (tổng thời gian đóng là 10 năm) thì số tiền bà phải đóng cho 10 năm là khoảng 227.948.000 đồng. Hiện nay, việc tính toán số tiền thu, số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được phần mềm nghiệp vụ của Ngành BHXH hỗ trợ tính toán theo quy định. Đề nghị bà liên hệ với cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể về mức đóng BHXH tự nguyện của mình.

Theo quy định nêu ở trên, bà có thể đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho nhiều năm về sau nhưng tối đa không quá 5 năm một lần, bà không thể đóng 1 lần cho 10 năm về sau được; tuy nhiên, bà có thể lựa chọn đóng BHXH tự nguyện theo các phương thức: hằng tháng; 03 tháng một lần; 06 tháng một lần; 12 tháng một lần, đóng 1 lần cho 5 năm về sau và đóng thêm 10 năm nữa (tổng thời gian đóng BHXH của bà sẽ là 26 năm 06 tháng). 

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 74 Luật BHXH năm 2014 thì từ ngày 01/01/2018 trở đi, mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với số năm đóng BHXH là 15 năm, sau đó cứ thêm mỗi năm, được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Như vậy, trường hợp bà nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi thì bà phải đóng 30 năm BHXH thì mới được hưởng mức lương hưu hằng tháng bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Hiện nay, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cụ thể: bằng 30% đối với người thuộc hộ nghèo (tương ứng với số tiền 46.200 đồng/tháng); bằng 25% đối với người thuộc hộ cận nghèo (tương ứng với số tiền 38.500 đồng/tháng); bằng 10% đối với các đối tượng khác (tương ứng với số tiền 15.400 đồng/tháng).
Tuệ An
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Nhận Bảo hiểm xã hội một lần: Người lao động chịu thiệt thòi như thế nào?

Nhận Bảo hiểm xã hội một lần: Người lao động chịu thiệt thòi như thế nào?

(PLVN) - Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nhiều lao động nghỉ việc, mất việc nên đã lựa chọn nhận Bảo hiểm xã hội một lần (BHXH một lần). Điều đó đồng nghĩa với việc, những người lao động (NLĐ) này khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ không có thu nhập hằng tháng từ lương hưu để đảm bảo cuộc sống hằng ngày và không được cấp thẻ BHYT miễn phí để chăm sóc sức khỏe khi về già - độ tuổi thường gặp nhiều bất trắc về sức khỏe.

Đọc thêm

Ninh Bình tăng cường xử lý xe vi phạm quá khổ, quá tải

Ninh Bình tăng cường xử lý xe vi phạm quá khổ, quá tải
(PLVN) - Để ngăn chặn tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến đường, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT ), Công an tỉnh Ninh Bình đã tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng.

Xốn xang phượng tím Đà Lạt chào hè

Xốn xang phượng tím Đà Lạt chào hè
(PLVN) - Mỗi độ tháng tư, những con phố của cao nguyên Lâm Viên được khoác lên mình màu tím thẳm của loài hoa đặc biệt - hoa phượng tím. Cũng vì vậy mà những người yêu Đà Lạt gọi tháng tư của xứ sở ngàn hoa là mùa phượng tím về.
Một Ngũ Cung rất khác khi “Yêu”

Một Ngũ Cung rất khác khi “Yêu”

(PLVN) - Ca khúc “Yêu” được nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường chắp bút cùng với Trần Thắng – guitarist kiêm sáng tác chính của ban nhạc Ngũ Cung có ca từ ngọt ngào trên nền giai điệu mạnh mẽ, nói về những hoài niệm đã qua. 

Trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt cho ngôi chùa có kiến trúc gỗ cổ nhất Việt Nam

Trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt cho ngôi chùa có kiến trúc gỗ cổ nhất Việt Nam
(PLVN) - Ngày 17/4, tại xã Lạc Hồng (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Trần Đình Thành đã trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Thái Lạc cho đại diện huyện Văn Lâm (Hưng Yên).

Việt Nam lên tiếng về việc ra khỏi danh sách thao túng tiền tệ

Việt Nam lên tiếng về việc ra khỏi danh sách thao túng tiền tệ
(PLVN) - Ngày 17/4, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về Báo cáo công bố ngày 16/4 của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại chính của Hoa Kỳ.” 

Lâm Đồng đình chỉ hàng loạt cán bộ quản lý rừng phòng hộ

Lâm Đồng đình chỉ hàng loạt cán bộ quản lý rừng phòng hộ
(PLVN) - Tạm đình chỉ 4 trưởng ban quản lý (BQL) bảo vệ rừng phòng hộ, yêu cầu xử lý kỷ luật đối với hạt trưởng các hạt kiểm lâm cùng các cá nhân liên quan theo qui định… - đó là những chỉ đạo mới nhất, quyết liệt nhất của UBND tỉnh Lâm Đồng liên quan tới vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng.
Regal Pavillon – giá trị bền vững của dự án mang tầm quốc tế

Regal Pavillon – giá trị bền vững của dự án mang tầm quốc tế

(PLVN) - Thấu hiểu nhu cầu của nhóm khách hàng có thu nhập cao cũng như cộng đồng cư dân thịnh vượng, Đất Xanh Miền Trung tiên phong áp dụng những tiêu chuẩn thiết kế, công nghệ xây dựng và bảng vật liệu nhập khẩu cho dự án shophouse 5 sao Regal Pavillon, mang đến cho cư dân tương lai những trải nghiệm sống đẳng cấp, trường tồn theo năm tháng.

“Ngôi nhà chung” Hải Hưng khởi sắc sau một năm tái hợp

“Ngôi nhà chung” Hải Hưng khởi sắc sau một năm tái hợp
(PLVN) - Sau một năm kể từ ngày hai xã Hải Xuân và Hải Vĩnh (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) về cùng ngôi nhà mang tên xã Hải Hưng, tình cảm của bà con trở nên thân mật, khăng khít, văn hóa, giáo dục và kinh tế phát triển vượt trội. Bộ máy hành chính ổn định và phát huy hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tiếp tục ghi nhận 2 trường hợp ngộ độc sau khi sử dụng tinh dầu đuổi muỗi

Tiếp tục ghi nhận 2 trường hợp ngộ độc sau khi sử dụng tinh dầu đuổi muỗi
(PLVN) - TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai - cho biết ngày 12/4, Trung tâm có tiếp nhận 2 bệnh nhân là vợ chồng trong gia đình (33 tuổi và 36 tuổi, ở Hòa Bình), nhập viện với biểu hiện đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, giảm khứu giác sau khi sử dụng tinh dầu đuổi muỗi dạng xông hơi trong gia đình.

Thủ tướng Chính phủ gửi công điện chỉ đạo ứng phó mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ gửi công điện chỉ đạo ứng phó mưa lũ
(PLVN) - Trước tình hình mưa lớn xảy ra tại khu vực miền núi phía Bắc, gây lũ quét trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, làm 03 người chết, hư hại nhiều nhà dân trong khu vực, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về việc khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ.

Năm 2020: BIC tăng trưởng lợi nhuận gần 40% so với 2019

Năm 2020: BIC tăng trưởng lợi nhuận gần 40% so với 2019
(PLVN) - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) tổ chức cuối tuần qua đã thông  qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021, trong đó lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 của BIC và của Công ty mẹ BIC đều tăng trưởng gần 40% so với năm ngoái…
Cầm cố xe của anh vợ để lấy tiền đánh bạc

Cầm cố xe của anh vợ để lấy tiền đánh bạc

(PLVN) - Sáng ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngươn Em, sinh năm 1989, trú tại ấp Vĩnh Hòa A, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, để tiếp tục điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376