Hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

(PLVN) -Mới đây, Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành giữa 4 cơ quan: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong công tác THADS; ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục THADS tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Quang Tiến, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh

Chuyển biến tích cực

Sau 5 năm thực hiện, công tác phối hợp liên ngành giữa Cục THADS, Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được các ngành quan tâm chú trọng và duy trì thực hiện có hiệu quả. Các ngành thường xuyên phối hợp, trao đổi, thống nhất phương án giải quyết, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác THADS trên địa bàn. Việc thực hiện tốt Quy chế phối hợp đã tạo ra những chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Việc tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành không chỉ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự mà còn giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của Tòa án, công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát, công tác Điều tra, trại giam, hỗ trợ tư pháp của Công an.... là cơ sở để mỗi ngành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và của ngành. Cụ thể:

Bốn ngành đã tập trung chỉ đạo thường xuyên giữ mối quan hệ phối hợp tốt và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, chiến sỹ nắm vững và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của các ngành đối với công tác THADS. Mặt khác làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự để đương sự, công dân, cơ quan, tổ chức hiểu và thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo cho công tác thi hành án dân sự trên địa bàn đạt hiệu quả cao, góp phần giữ vững tình hình an ninh, chính trị ở địa phương.

 Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang, Trưởng Ban chỉ đạo THADS trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích

Việc Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong việc áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế đối với các trường hợp chây ì, trốn tránh việc thi hành án, chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật THADS để cán bộ và nhân thân tự giác chấp hành trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ về  thi hành án dân sự.

Kết quả sau 5 năm thực hiện Quy chế, các cơ quan THADS trên địa bàn tình đã phối hợp với Công an, Việ kiểm sát, và các ngành liên quan tổ chức cưỡng chế thành công đối với 28 vụ và vận động các bên tự thỏa thuận để không phải cưỡng chế trên 10 vụ; Các việc cưỡng chế thành công đều đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, công tác bảo vệ cưỡng chế đảm bảo an toàn, không gây bức xúc trong dự luận nhân dân, không phát sinh việc khiếu nại trong quá trình tổ chức cưỡng chế thi hành án

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đã tiến hành kiểm sát trực tiếp 100 cuộc kiểm sát trực tiếp đối với 10 cơ quan THADS hai cấp. Các cuộc kiểm sát trực tiếp VKS đều có văn bản (Quyết định trực tiếp kiểm sát, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát) thông báo cho Cơ quan THADS theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp, sau mỗi đợt kiểm sát Viện kiểm sát đều thực hiện gửi các kết luận kiểm sát trực tiếp, bản kiến nghị cho cơ quan THADS theo đúng Quy chế liên ngành. Cơ quan THADS kịp thời có biện pháp chỉ đạo và khắc phục, sửa chữa những vi phạm tồn tại đã được VKS phát hiện kiến nghị.  

Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành đã ký kết, 5 năm qua, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 19.670 bản án, quyết định của TAND các cấp để tổ chức thi hành; phối hợp để công tác xét, miễn giảm được đảm bảo chặt chẽ đúng đối tượng, đúng thời gian và đúng theo quy định của pháp luật đối với 332 việc = 2.193103.000đ; đặc biệt là Tòa án nhân dân 2 cấp đã phối hợp với các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh vận động, thuyết phục bị cáo, gia đình các bị cáo tự nguyện nộp các khoản tiền án phí, bồi thường ngay tại phiên tòa và hướng dẫn gia đình bị cáo đến cơ quan Thi hành án tự nguyện nộp tiền bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra được 1.159 việc = 2.885.241.000đ.

Có thể khẳng định: Sau 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 14 trong công tác THADS, Công tác THADS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có những kết quả vượt bậc, cụ thể: Năm 2018 toàn tỉnh đạt 88% về việc và 35% về tiền có điều kiện, (vượt  16% về việc, 2,5% về tiền so với Chỉ tiêu Tổng Cục giao; Năm 2019, toàn tỉnh đạt tỷ lệ 85.9% về việc và 44% về tiền có điều kiện (vượt 13% về việc và vượt 10,1% về tiền so với chỉ tiêu tổng cục giao; So với toàn quốc đứng thứ 13/63 tỉnh thành đối với kết quả thi hành xong về việc và thứ 21/63 tỉnh thành đối kết quả thi hành án xong về tiền có điều kiện thi hành); 6 tháng đầu năm 2020, Thi hành án Vĩnh Phúc đạt 68,7% về việc và 25,3% về tiền là một trong những đơn vị đạt kết quả trong tốp đầu của hệ thống THADS toàn Quốc; nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp được phối hợp giải quyết dứt điểm và nhiều năm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không còn vụ việc nào trong danh sách những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài của toàn Hệ thống THADS.

Phối hợp để đảy nhanh thi hành các vụ án tín dụng, ngân hàng

Để phát huy hiệu quả của việc ký quy chế Phối hợp liên ngành trong công tác THADS trong thời gian tới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; ngoài việc tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành với Công an, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành ký quy chế phối hợp với Ngân hàng nhà nước chi nhánh Vĩnh Phúc

Việc ký quy chế phối hợp giữi Cục THADS và ngân hàng nhà nước trong công tác THADS với 3 chương, 14 điều, quy định về những nguyên tắc, nội dung và phương thức phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc trong quá trình chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng sẽ nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan thi hành án dân sự và các Ngân hàng trong công tác thi hành án dân sự; góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cả 2 ngành trong điều kiện số vụ việc phải tổ chức thi hành cho các tổ chức tín dụng ngày càng nhiều, các vụ việc khó khăn, phức tạp liên quan đến án tín dụng ngân hàng ngày càng tăng; vấn đề hợp đồng tín dụng, tài sản bảo lãnh còn nhiều vướng mắc khi xử lý; cơ chế phối hợp trong xác minh tài khoản, phong tỏa, kê biên tài sản do ngân hàng đang quản lý có việc, có lúc chưa kịp thời, dễ gây thất thoát, tẩu tán tài sản dẫn đến vấn đề bồi thường nhà nước trong thi hành công vụ.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong việc thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành; trong thời gian tới, sau khi Quy chế phối hợp liên ngành với Ngân hàng nhà nước được ký kết và thực hiện, tin tưởng rằng, hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục có nhiều khởi sắc và chinh phục được nhiều thành công mới./. 

Đỗ Quế
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
100% cử tri nơi cư trú giới thiệu Bộ trưởng Bộ Tư pháp ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

100% cử tri nơi cư trú giới thiệu Bộ trưởng Bộ Tư pháp ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(PLVN) -Tối 9/4, tại Tổ dân phố số 6, phường Giảng Võ, quận Ba Đình (TP Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV, ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó có đồng chí Lê Thành Long, Uỷ viên BCHTrung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp - người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV.

Đọc thêm

Du lịch giáo dục: Thầy cô và học trò cùng nhau trải nghiệm

Du lịch giáo dục: Thầy cô và học trò cùng nhau trải nghiệm
(PLVN) - Du lịch giáo dục trở thành hình thức phổ biến trong hoạt động giảng dạy của nhà trường hiện nay. Nhiều cơ sở du lịch, địa thắng, di tích cũng kết hợp với đội ngũ giáo viên xây dựng những chương trình giáo dục cân đối, phù hợp với từng lứa tuổi học sinh. Qua đó, học sinh vừa được trải nghiệm cảm giác vui chơi du lịch, vừa học thêm nhiều kiến thức và kỹ năng thực hành trong cuộc sống. 

Mộc miên “thắp lửa” bên mái chùa cổ kính

Mộc miên “thắp lửa” bên mái chùa cổ kính
(PLVN) - Những ngày này, miếu – chùa Trung Hành (TP Hải Phòng) hàng trăm năm tuổi với bao thăng trầm của lịch sử, bỗng vừa trầm mặc, vừa lộng lẫy bên  những cây mộc miên (hoa gạo), vượt qua cái lạnh giá của mùa đông, của thời gian để "thắp lửa" đỏ rực tháng Ba…

Tuổi teen đáng giá bao nhiêu?

Tuổi teen đáng giá bao nhiêu?
(PLVN) - Cuốn sách “Tuổi teen đáng giá bao nhiêu” có thể được coi là một ngọn hải đăng chỉ dẫn bạn đọc đi qua đại dương tuổi teen vô cùng nhiều cám dỗ, nhiều diễn biến phức tạp. Xuyên suốt cuốn sách, tác giả nói về những bài học về cách đối nhân xử thế, về tình yêu thương cha mẹ, con cái, bạn bè, thầy cô, về những hoạch định tương lai đầy rộng mở.
Nước mắt của cô giáo trẻ

Nước mắt của cô giáo trẻ

(PLVN) - Cô gái ấy ngồi bên hiên nhà, đôi bờ vai khẽ run lên nức nở. Cô đang khóc, nhưng âm thanh nghẹn ngào không thoát ra khỏi cổ họng. Cô định bụng ngồi đấy một lát, nước mắt rơi hết cho khuây khỏa, rồi cô sẽ lau nước mắt và bước vào nhà, như chưa hề có chuyện buồn nào xảy ra.

[Truyện ngắn] Thời thanh xuân

[Truyện ngắn] Thời thanh xuân
Anh đến đều đặn, tuần một lần, điều đó thành cái lệ. Bộ quần áo giản dị nhưng chỉnh tề tôn thêm vẻ chân thành của anh. Một chàng trai làng Đông. Nhận xét một cách khách quan thì anh thật hiền, thật cần mẫn. Lúc nào cũng nhẹ nhàng, không vồ vập, chẳng cuồng si. Anh luôn ở tư thế dò xét chờ đợi. Anh nói chuyện thỏ thẻ như con gái. Chuyện diễn ra êm đềm dễ đến một năm trời, nhưng tôi chưa một lần rung động trước anh. Chỉ thấy anh thật đáng thương vì có lẽ anh đã ít nhiều đặt hy vọng ở tôi...

Điều tra vụ thuyền viên gây án mạng trên biển

Điều tra vụ thuyền viên gây án mạng trên biển
(PLVN) - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra làm rõ hành vi "Giết người" của đối tượng Huỳnh Minh Tôn (SN 1997), thuyền viên trên tàu cá KG 94519 TS do ông Phan Quốc Hận (1977, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng.

Chiều 10/4 thêm 9 ca mắc COVID-19

Chiều 10/4 thêm 9 ca mắc COVID-19
(PLVN) - Bộ Y tế cho biết chiều nay, 10/4, ghi nhận 9 ca mắc COVID-19 tại Kiên Giang. Đây là những ca bệnh đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376