Đại hội Chi bộ Cục thi hành án dân sự Vĩnh Phúc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

(PLVN) -Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tới dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh có các đồng chí: Vũ Ngọc Vinh - Phó Bí thư; Phạm Thị Hương - Phó chủ nhiệm UBKT; về phía Chi bộ Cục THADS tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến – Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, cùng 26 đảng viên Chi bộ.

Ấn tượng một nhiệm kỳ

Trải qua một nhiệm kỳ đầy khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh chỉ đạo đúng đắn của Cấp ủy, Lãnh đạo Cục, sự đoàn kết, luôn cố gắng của các cán bộ, đảng viên trong toàn thể Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

 

Nổi bật là công tác tham mưu với cấp ủy trong lãnh chỉ đạo về công tác THADS trên địa bàn tỉnh, ngày 25/4/2016, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TW về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Kết quả trong 5 năm, các cơ quan THADS tỉnh đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục như: Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn; Công tác xác minh, phân loại việc, tiền có điều kiện và chưa có điều kiện giải quyết bảo đảm chính xác, đúng pháp luật, không có trường hợp nào bị Viện kiểm sát nhân dân kháng nghị. Các chỉ tiêu đều hoàn thành đạt và vượt so với Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hàng năm đề ra.

Cụ thể, năm 2015 kết quả giải quyết về việc đạt 92%, về tiền đạt 69%; Năm 2016 kết quả giải quyết về việc đạt 83,3%, về tiền đạt 31%; Năm 2017, kết quả giải quyết về việc đạt 89%, về tiền đạt 47%; Năm 2018, kết quả giải quyết về việc đạt 88%, về tiền đạt 35%; Năm 2019, kết quả giải quyết về việc đạt 85,9%, về tiền đạt 44%; đặc biệt trong 7 tháng công tác năm 2020, kết quả giải quyết về việc đạt 71.54%, về tiền đạt 27%, đứng đầu giải quyết về việc so với 12 tỉnh khu vực ĐBBB (so với cả nước đứng thứ 11), xếp thứ hai giải quyết về tiền so với 12 tỉnh khu vực ĐBBB (so với cả nước xếp thứ 12).

Bên cạnh đó, tỷ lệ giảm án tồn; công tác hướng dẫn nghiệp vụ; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đều được các cơ quan THADS tỉnh luôn chú trọng quan tâm tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, các khó khăn vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, giải quyết một cách triệt để, tỷ lệ giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng trình tự, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật hàng năm đều đạt 100%; Công tác theo dõi THA hành chính đã đi vào nề nếp; các mặt công tác khác được đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với việc thực hiện tốt các chỉ tiêu thi hành án, trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác tổ chức tại Cục THADS được kiện toàn, củng cố; công tác đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện tốt, nâng cao trình độ đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức THADS đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao; kỷ cương, kỷ luật hành chính được giữ nghiêm; Công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận cùng hoạt động của các tổ chức đoàn thể được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động…tạo động lực để đảng viên, cán bộ, công chức trong ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chuyên môn Tổng cục THADS giao. 

Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước kịp thời; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề được trú trọng theo hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức trung ương...

Ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong 5 năm qua các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã đạt và vượt các chỉ tiêu được Tổng cục THADS – Bộ Tư pháp giao, nhiều cá nhân, tập thể đã được Thủ tướng Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, cờ thi đua xuất sắc.

Nhiều mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Cục THADS tỉnh đề ra những mục tiêu cụ thể như: Phấn đấu hàng năm các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các đơn vị đều đạt danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến” trở lên, 95% cán bộ, công chức đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến, nhiều đồng chí được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, phấn đấu nhiều cá nhân, tập thể được nhận khen thưởng ở hình thức cao; phấn đấu bồi dưỡng kết nạp từ 3-5 quần chúng ưu tú vào Đảng; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó ít nhất 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên, cán bộ xây dựng và thực hiện cam kết về thực hiện Nghị quyết TW4(khóa XII) gắn với thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Chi bộ khóa III và dự thảo báo cáo kiểm điểm của BCH Chi bộ khóa III trình bày trước Đại hội.

Đồng chí Vũ Ngọc Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng hoa Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Vũ Ngọc Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đánh giá cao sự đoàn kết và những kết quả Chi bộ Cục THADS tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu Chi bộ Cục THADS tỉnh tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao nhất trong lãnh chỉ đạo, bám sát nguyên tắc hoạt động của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng về hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để hiện thực hóa hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra.

Trong thời gian hai ngày, trên tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra. Đại hội Chi bộ Cục THADS tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 05 đồng chí với tỷ lệ phiếu cao; bầu Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ Khối CCQ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Bí thư Chi bộ Cục THADS tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội 

Sự thành công tốt đẹp của Đại hội đã góp phần vào thành công của đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong nhiệm kỳ mới, với quyết tâm cao của Cấp ủy, Lãnh chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Cục, đồng lòng, nỗ lực của cán bộ, đảng viên Chi bộ, Ban chấp hành Chi bộ Cục sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, phấn đấu xây dựng Chi bộ Cục trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, củng cố thêm niềm tin yêu của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình hiện nay. 

Đỗ Hùng
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Công tác pháp chế sẽ tiếp tục có nhiều cơ hội khẳng định vị thế quan trọng của mình

Công tác pháp chế sẽ tiếp tục có nhiều cơ hội khẳng định vị thế quan trọng của mình

(PLVN) - Chiều 27/1, Văn phòng Chính phủ (VPCP) phối hợp với Bộ Tư pháp và Dự án “Tăng cường năng lực xây dựng pháp luật cho VPCP giai đoạn 2020-2023”(Dự án GIZ, CHLB Đức) tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP; phương hướng triển khai công tác pháp chế gắn với triển khai Chỉ thị số 43/CT-TTg.

Đọc thêm

Công tác nhân sự Đại hội XIII: Không bỏ sót những cán bộ có đức, có tài

Công tác nhân sự Đại hội XIII: Không bỏ sót những cán bộ có đức, có tài
(PLVN) - Hôm nay (28/1), trong ngày làm việc chính thức thứ ba của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, theo chương trình, buổi sáng, Đại hội làm việc tại Hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội. Buổi chiều, Đại hội làm việc tại hội trường, nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Triển vọng nào phục hồi thị trường lao động?

Triển vọng nào phục hồi thị trường lao động?
(PLVN) - Phân tích mới nhất của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về tác động của Covid-19 đối với thị trường lao động cho thấy đại dịch đã gây nên thiệt hại khổng lồ về thời giờ làm việc và thu nhập. Nếu thiếu các chính sách phục hồi lấy con người làm trung tâm giúp sớm cải thiện tình hình thì triển vọng phục hồi trong năm 2021 sẽ chậm, không đồng đều và không chắc chắn.

Ngành Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2021: Hướng đến đối tượng du khách nội địa

Ngành Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2021: Hướng đến đối tượng du khách nội địa
(PLVN) - Hôm qua (27/1), tại Hội nghị tổng kết ngành Du lịch TP HCM năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu (Phó Giám đốc Sở Du lịch TP) cho biết, lượng du khách nội địa đến TP trong năm qua đạt gần 15,9 triệu lượt, giảm 51,5% so với năm 2019. Trong khi đó, khách quốc tế giảm đến 84,8%, chỉ còn hơn 1,3 triệu lượt. 

Du lịch Việt qua Google Arts & Culture: Xu hướng quảng bá năm 2021?

Du lịch Việt qua Google Arts & Culture: Xu hướng quảng bá năm 2021?
(PLVN) - Mới đây, Tổng cục Du lịch Việt Nam vừa kết hợp cùng Tập đoàn Google giới thiệu dự án “Kỳ quan Việt Nam” quảng bá hình ảnh du lịch Việt thông qua kho bảo tàng trực tuyến Google Arts & Culture. Tuy vẫn có những nghi vấn về tính hiệu quả của dự án nhưng nhìn chung, quảng bá du lịch trực tuyến được ghi nhận sẽ là xu hướng du lịch Việt năm 2021. 
Tuần lễ Văn hóa du lịch tỉnh Đồng Tháp: Trên 200.000 lượt khách tham quan

Tuần lễ Văn hóa du lịch tỉnh Đồng Tháp: Trên 200.000 lượt khách tham quan

(PLVN) - Ngày 27/1, Tuần lễ Văn hóa du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2021 kết thúc sau 1 tuần diễn ra tại Công viên Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Với chủ đề  “Sa Đéc - Phố và hoa”, sự kiện thu hút trên 200.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm, doanh thu từ du lịch ước đạt trên 10 tỷ đồng.

Những đối tượng có nguyện vọng về nước được ưu tiên giải quyết

Những đối tượng có nguyện vọng về nước được ưu tiên giải quyết
(PLVN) - Theo Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài sẽ là đầu mối lên danh sách những công dân có quốc tịch Việt Nam đang ở nước ngoài có nguyện vọng về nước, phân loại theo thứ tự được ưu tiên và gửi về trong nước để trình các cơ quan liên quan đề nghị thu xếp máy bay Việt Nam sang đưa công dân về nước (công dân tự trả tiền vé máy bay) hoặc tư vấn lựa chọn chuyến bay thương mại thích hợp nếu có thể thu xếp được. 

Đảm bảo liêm chính tư pháp, thúc đẩy hoạt động kinh doanh

Đảm bảo liêm chính tư pháp, thúc đẩy hoạt động kinh doanh
(PLVN) - Hôm qua (27/1), Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phân tích so sánh các cơ chế đảm bảo tuân thủ liêm chính tư pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại một số nước và bài học cho Việt Nam” trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng ở ASEAN”.

Phát hiện 2 ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Phát hiện 2 ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng
(PLVN) - Theo Bản tin sáng ngày 28/1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, đêm 27/1, sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định, xác nhận 2 ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng 1 ca ở Hải Dương và 1 ca ở Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã họp khẩn trực tuyến với 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương.  
Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng

Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng

(PLVN) - Ngày 27/1, Ban Bí thư TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công bố kế hoạch tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động” chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021).

Bản sắc du lịch

Bản sắc du lịch
(PLVN) - Với địa hình đường nhiều dốc cao, Đà Lạt là TP duy nhất cả nước chưa lắp đặt đèn tín hiệu giao thông. Đây là một trong những nét đặc trưng của TP ngàn hoa, TP du lịch. Thế nên quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức thi tuyển tìm ý tưởng chống ùn tắc giao thông hiệu quả cho TP Đà Lạt, treo thưởng trị giá một tỷ đồng với người đoạt giải nhất, cứ tưởng là “chuyện thật như đùa”.

Sôi động thị trường hàng không nội địa

Sôi động thị trường hàng không nội địa
(PLVN) - Trong bối cảnh bay thương mại quốc tế đang “đóng băng” do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì các đường bay trong nước trở nên nhộn nhịp. Nhiều hãng bay mở ra các đường bay mới để thu hút khách. Dịp Tết Nguyên đán 2021, nhiều hãng bay có lịch bay xuyên đêm.

Nông sản Việt lên ngôi dịp Tết

Nông sản Việt lên ngôi dịp Tết
(PLVN) - Nhiều doanh nghiệp đặt đích danh các loại nông sản Việt xuất hiện trong giỏ quà tặng dịp Tết. Đó chính là nguyên nhân khiến cho một vài loại nông sản Việt “cháy hàng”.  
Kiểm soát, xử lý kịp thời vi phạm giao thông đường thủy

Kiểm soát, xử lý kịp thời vi phạm giao thông đường thủy

(PLVN) - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có công văn gửi Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy dịp Tết Nguyên đán, lễ hội Xuân năm 2021 và kiểm soát tải trọng phương tiện, phòng chống va trôi trên đường thủy nội địa.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬