Ấn tượng “Tư pháp vì dân“

(PLO) -Năm 2014 được đánh giá là năm có nhiều dấu ấn đáng ghi nhận trong công tác của Bộ, ngành Tư pháp. Thực hiện chủ trương “Tư pháp Vì dân”, công tác tư pháp năm qua đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội do Quốc hội, Chính phủ đề ra. Triển khai cơ bản toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao và thu được kết quả trên nhiều lĩnh vực. 
Ấn tượng “Tư pháp vì dân“
Với việc tập trung cùng cả hệ thống chính trị triển khai thi hành Hiến pháp mới, toàn ngành đã đóng góp tích cực vào công tác hoàn thiện thể chế nói chung, thể chế trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của Ngành nói riêng. Việc làm trên tạo nền tảng cho những cải cách mạnh mẽ theo hướng phục vụ Nhân dân, có ý nghĩa lâu dài với sự phát triển của Ngành và đất nước.
Hệ thống các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp như luật sư, công chứng phát triển mạnh về quy mô, mạng lưới, trưởng thành hơn về chất lượng hoạt động. Công tác hành chính tư pháp, thi hành án dân sự được tăng cường, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân. Việc thí điểm chế định Thừa phát lại được nhân rộng. Một số nhiệm vụ mới được giao như kiểm soát thủ tục hành chính, quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính đang từng bước được triển khai thực hiện gắn với quá trình đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp. 
Việc tham gia với vai trò đại diện pháp lý cho Chính phủ trong việc giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế đạt kết quả khích lệ. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tư pháp, pháp luật... được triển khai bài bản, có hiệu quả hơn, vừa đảm bảo tính định hướng chiến lược, vừa bám sát yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành đạt nhiều tích cực; Bộ Tư pháp đứng nhóm đầu trong lĩnh vực này. 
Những kết quả nêu trên đã đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của địa phương, của đất nước về phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Nhờ đó, vai trò của các cơ quan tư pháp, pháp chế trong đời sống kinh tế - xã hội ngày càng được khẳng định, vị trí của cơ quan tư pháp, pháp chế ngày càng được củng cố, đề cao. 
Năm 2015 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. Năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và cũng là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của ngành Tư pháp. Trong thư gửi gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp nhân dịp năm mới 2015 và Tết cổ truyền Ất Mùi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã nhận định: “Các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ tiếp tục đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng, nặng nề cho Bộ và ngành Tư pháp. Trong bối cảnh đó, toàn Ngành quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung cao nhất cho việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp được giao”. 
Tin rằng, Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2015 hôm nay sẽ là dịp để toàn ngành Tư pháp nhìn lại những thành quả đã đạt được trong một năm đã qua, kiểm điểm lại những mặt còn chưa được, từ đó củng cố quyết tâm, tập trung trí tuệ, chung sức, chung lòng phấn đấu đưa ngành Tư pháp Việt Nam phát triển lên tầm cao mới, đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự phát triển của đất nước. 
Ý kiến:
Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Hoàng Sỹ Thành:
Ông Hoàng Sỹ Thành 
Một trong những giải pháp để thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2015 là khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung Luật THADS. Chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tổ chức tập huấn Luật Sửa đổi, bổ sung Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành cho tất cả Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án trong các cơ quan THADS trong toàn quốc. Đặc biệt là những quy định mới được sửa đổi, bổ sung.
 Bên cạnh đó, chúng tôi xác định chỉ đạo tổ chức rà soát, phân loại án chính xác; tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành... Đây là những giải pháp chủ yếu mà THADS sẽ thực hiện đồng bộ để công tác này năm 2015 đạt kết quả cao hơn.

Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Đặng Thanh Sơn: 
Việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) cơ bản đã hoàn thành. Cùng với việc hoàn thiện thể chế, việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để triển khai thi hành Luật cũng được quan tâm thực hiện. Bước sang năm 2015, Cục chúng tôi sẽ tham mưu để kịp thời rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện các quy định pháp luật về biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo hướng rút ngắn thời hạn, đơn giản hóa thủ tục lập hồ sơ; tập trung theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thống nhất, đồng bộ các quy định pháp luật về xử lý VPHC. Đồng thời theo dõi thi hành pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của người dân, đang là điểm nóng trong dư luận xã hội...

Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan: 
Ông Ngô Hải Phan 
Năm 2014, Bộ Tư pháp đã phát huy tốt vai trò quản lý nhà nước trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC; việc kiểm soát quy định về TTHC ngày càng đi vào chiều sâu và gắn kết hơn với việc xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật. Việc rà soát, đơn giản hóa TTHC và công bố công khai TTHC trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như thuế, hải quan, đất đai, xây dựng, đầu tư… 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu đạt được, công tác cải cách TTHC trên toàn quốc còn một số tồn tại, hạn chế. Vì vậy, năm 2015 này chúng ta cần tập trung nguồn lực triển khai thành công Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 08/QĐ-TTg để người dân, doanh nghiệp sớm được hưởng lợi từ kết quả cải cách. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động TTHC tại các đơn vị soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cũng như việc cho ý kiến, thẩm định TTHC…

Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Đỗ Hoàng Yến: 
Bà Đỗ Hoàng Yến 
Công tác bổ trợ tư pháp năm 2014 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành vượt mức kế hoạch về thời gian, tiến độ và đảm bảo chất lượng.
 Năm 2015 là năm quan trọng, bản lề trong triển khai nhiệm vụ công tác của đơn vị nên Cục sẽ tập trung tổ chức triển khai những nhiệm vụ bám sát Kế hoạch công tác năm 2015 của ngành Tư pháp và gắn việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị với các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp. Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Cục xác định hai nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng, trình Quốc hội Dự án Luật Đấu giá tài sản và tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Công chứng năm 2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự kinh tế Nguyễn Hồng Hải:
Ngay từ đầu năm 2015, Kế hoạch 01 của Chính phủ đã nhấn mạnh việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong quý I. Đây cũng chính là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp trong quý I và của Vụ chúng tôi nói riêng. 
Triển khai Kế hoạch này, sắp tới Vụ sẽ tổ chức hội nghị phổ biến cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật Trung ương và địa phương, tổ chức hội nghị lấy ý kiến tại 2 miền Nam – Bắc; xây dựng trang thông tin riêng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp..., đảm bảo tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo Kế hoạch của Chính phủ, xây dựng các báo cáo trình Chính phủ, Quốc hội. Trên cơ sở những thành tích đã đạt được năm 2014, trong năm 2015 Vụ chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác, trong đó có việc tổ chức thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, phối hợp với các Bộ, ngành tuyên truyền đạo luật quan trọng này. 

Quang Minh
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Thiết lập 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương

Thiết lập 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương
(PLVN) - Trước tình hình dịch COVID-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh đang ngày một diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long quyết định huy động thiết lập 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương. 
 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tranh thủ từng giờ, từng phút dập dịch trong thời gian sớm nhất

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tranh thủ từng giờ, từng phút dập dịch trong thời gian sớm nhất

(PLVN) - Sau khi Thủ tướng Chính phủ ký Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/1/2021, về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, ngay chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp quán triệt tinh thần phòng, chống dịch trong điều kiện mới tại hội nghị trực tuyến với tất cả các địa phương trên cả nước.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp thăm hỏi cán bộ lão thành nhân dịp Tết Tân Sửu 2021

Lãnh đạo Bộ Tư pháp thăm hỏi cán bộ lão thành nhân dịp Tết Tân Sửu 2021
(PLVN) -Là hoạt động thường niên và ý nghĩa mỗi dịp Tết đến xuân về, chiều 28/1, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm hỏi và chúc sức khỏe nguyên Thứ trưởng Nguyễn Văn Yểu, nguyên Thứ trưởng Hoàng Thế Liên, gia đình cố Thứ trưởng Trần Đông. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬