Tư pháp Sơn La phát huy vai trò tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp Sơn La phát huy vai trò tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
Sở Tư pháp Sơn La phát huy vai trò tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
(PLVN) - Trải qua 76 năm xây dựng và phát triển, ngành tư pháp tỉnh Sơn La không ngừng trưởng thành và phát triển, là cơ quan tham mưu, xây dựng, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật… cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Với vai trò của mình, những năm qua Sở Tư pháp Sơn La đã tham mưu cho UBND tỉnh công tác quản lý, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và tham gia xây dựng, thẩm định và kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản QPPL; tham gia ý kiến và tổ chức lấy ý kiến nhân dân xây dựng các dự án Luật, Pháp lệnh theo chương trình xây dựng pháp luật hàng năm của Quốc hội và nhiều dự thảo văn bản QPPL của các bộ, ngành Trung ương... đảm bảo thời gian, chất lượng, tính hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi trong thực tiễn.

Bà Trần Thị Minh Hòa, Giám đốc Sở Tư pháp Sơn La cho biết: Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cấp tỉnh; tham mưu chỉ đạo kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện, thành phố. Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố đã đa dạng hình thức, phương pháp tuyên truyền các vấn đề được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận như: Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; Luật Cư trú; pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi; phòng chống bạo lực gia đình; các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

Một buổi họp của Sở Tư pháp Sơn La.

Một buổi họp của Sở Tư pháp Sơn La.

Riêng từ đầu năm đến nay, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã tổ chức 5.530 cuộc tuyên truyền pháp luật, với 407.510 lượt người tham gia; phát miễn phí 390.000 tờ gấp pháp luật để nhân dân tự tìm hiểu. Củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên cấp xã. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 169 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 326 báo cáo viên cấp huyện. Duy trì 2.482 tổ hòa giải tại các bản, tổ dân phố, cụm dân cư; hàng năm các tổ hòa giải thành, đạt tỷ lệ 86% các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nhân dân.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố xem xét hồ sơ và thẩm định chỉ tiêu về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 164/204 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, Sở Tư pháp đang tập trung nghiên cứu và trợ giúp 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, gồm: Tà Xùa (huyện Bắc Yên), Hua Păng (huyện Mộc Châu), Mường Bằng (huyện Mai Sơn); Huy Thượng, Huy Tân huyện Phù Yên); Mường Giôn, Chiềng Khay (huyện Quỳnh Nhai). Cùng với đó, công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đối ngoại hợp tác trên lĩnh vực tư pháp được quan tâm tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt.

Sở thực hiện quản lý Nhà nước về công chứng, xử lý vi phạm hành chính, ngành tư pháp đã triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng, phần mềm cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành công tác tư pháp. Hiện nay, ngành đã sử dụng ứng dụng phần mềm quản lý văn bản; phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp; phần mềm quản lý lý lịch tư pháp, phần mềm “Kiềng ba chân” trong giải quyết thủ tục lý lịch tư pháp; phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp..., góp phần nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian xử lý công việc.

Những năm qua, Sở Tư pháp Sơn La tích cực tham mưu cho UBND tỉnh quản lý công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tham gia xây dựng, thẩm định và kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản QPPL.

Những năm qua, Sở Tư pháp Sơn La tích cực tham mưu cho UBND tỉnh quản lý công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tham gia xây dựng, thẩm định và kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản QPPL.

Trước yêu cầu đổi mới và thực hiện phương châm hướng về cơ sở, ngành Tư pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn bản luật; tăng cường kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền và quản lý nhà nước về hoạt động bổ trợ tư pháp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; hướng dẫn, đổi mới tuyên truyền PBGDPL và tổ chức hòa giải tại cơ sở; triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Sơn La”.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là trong lĩnh vực hộ tịch, công chứng; lý lịch tư pháp, cung cấp dịch vụ công nhanh gọn, hiệu quả, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp... Đồng thời, đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; tăng cường thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Có thể nói, 76 năm qua, ngành tư pháp Sơn La đã bám sát nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh công tác quản lý, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và tham gia xây dựng, thẩm định và kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản QPPL. Góp phần đưa các văn bản QPPL vào cuộc sống, thực hiện có hiệu quả, thúc đẩy quá trình kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Tin cùng chuyên mục

Trao đổi kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng

Trao đổi kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng

(PLVN) - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương đề nghị hai cơ quan liên quan của Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường trao đổi tài liệu, họp trực tuyến về những quy định mới, luật mới về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng…

Đọc thêm

Ngày Hội việc làm 2024 - Cầu nối việc làm cho sinh viên

Ngày Hội việc làm 2024 - Cầu nối việc làm cho sinh viên
(PLVN) -Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng để tìm kiếm và định hướng việc làm trong tương lai, ngày 22/5, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ Khai mạc Ngày hội việc làm năm 2024 – JOB FAIL HLU 2024.

Những dấu ấn trong 13 năm thành lập Cục Bồi thường nhà nước

Những dấu ấn trong 13 năm thành lập Cục Bồi thường nhà nước
(PLVN) - Cục Bồi thường nhà nước được thành lập trong bối cảnh để tổ chức và đưa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 “đi vào cuộc sống”. Đến nay, Cục đã từng bước khẳng định được vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Cần điều chỉnh tăng mức bồi dưỡng giám định tư pháp

Cần điều chỉnh tăng mức bồi dưỡng giám định tư pháp
(PLVN) -Nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực ở lĩnh vực pháp y, pháp tâm thần, Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung thêm đối tượng hưởng chế độ bồi dưỡng là người đã nghỉ hưu mà được cơ quan, đơn vị nhà nước ký hợp đồng làm giám định.

Sinh viên sôi nổi thi sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ

Các đội tham gia phần thi kiến thức chung về quyền sở hữu trí tuệ
(PLVN) - Sáng ngày 18/5, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Văn phòng Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng và Công ty Luật TNHH Tilleke & Bibbins Việt Nam tổ chức Cuộc thi “Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ” lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề “Sinh viên Việt Nam với văn hóa sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế số”.

Sở Tư pháp Đồng Tháp tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sở Tư pháp Đồng Tháp tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(PLVN) -  Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01-KL của Bộ Chính trị khóa XIII khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

Hoàn thiện pháp luật liên quan đến hoạt động giám định tư pháp

 Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Phó Trưởng Ban Nội chính TW Nguyễn Văn Yên đồng chủ trì Hội nghị. Tham gia điều hành còn có Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp Lê Xuân Hồng, ảnh Thu Nga
(PLVN) -Ngày 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết Luật Giám định tư pháp (GĐTP) và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Phó Trưởng Ban Nội chính TW Nguyễn Văn Yên đồng chủ trì Hội nghị. Tham gia điều hành còn có Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp Lê Xuân Hồng.

Xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát triển xứng tầm

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
(PLVN) -Sáng 17/5, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam và Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thành trung tâm nghiên cứu trọng điểm, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới”.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

Đổi mới và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật
(PLVN) - Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp với Viện Konard Adenauer Stiftung (KAS), ngày 17/5, Bộ Tư pháp và Viện KAS tổ chức Hội thảo với chủ đề “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật (THPL) giai đoạn 2025-2030”.

Sẽ bổ sung nhiều loại súng vào nhóm vũ khí quân dụng

Súng bắn đạn ghém được nhiều đối tượng sử dụng trái phép sẽ được quy định là vũ khí quân dụng. (Ảnh: CAQN)
(PLVN) - Ngoài bổ sung dao có tính sát thương cao vào nhóm vũ khí thô sơ, dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) cũng có nhiều điểm mới đáng chú ý khác như bổ sung các loại súng bắn đạn ghém, súng kíp, súng nén khí, súng nén hơi và đạn sử dụng cho các loại súng này vào nhóm vũ khí quân dụng; quy định về việc tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ do tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài cho, tặng, viện trợ…

Khoa học pháp lý phải đồng hành với sự phát triển của đất nước

PGS.TS Tô Văn Hòa – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.
(PLVN) -Trong 45 năm hình thành và phát triển, phát huy tinh thần đoàn kết của các thế hệ thầy và trò, Trường Đại học Luật Hà Nội đã luôn nỗ lực đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Nhân dịp chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024, Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn PGS,TS. Tô Văn Hòa – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.