Chính sách mới về nghỉ hưu trước tuổi áp dụng từ 1/1/2021

Chính sách về hưu trước tuổi được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.
(PLVN) - Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, trong đó sửa đổi, bổ sung chính sách về hưu trước tuổi.

Đề xuất nhiều chính sách mới trong tinh giản biên chế

Đề xuất nhiều chính sách mới trong tinh giản biên chế
(PLVN) -Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế  và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Trong đó đề xuất nhiều chính sách mới về tinh giản biên chế.

Cán bộ lãnh đạo hết tuổi tái cử, Hà Nội sắp xếp thế nào?

Cán bộ lãnh đạo hết tuổi tái cử, Hà Nội sắp xếp thế nào?
(PLVN) - Những cán bộ còn dưới 24 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu, nếu địa phương, cơ quan, đơn vị có khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí công việc phù hợp thì cơ bản giữ nguyên chế độ và làm tốt công tác tư tưởng, động viên nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Những cán bộ có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì giải quyết chế độ, chính sách theo quy định...

Cưới trước tuổi 25 sẽ bỏ phí nhiều thứ

Cưới trước tuổi 25 sẽ bỏ phí nhiều thứ
(PLO) - Gửi các bạn trẻ dưới 25 tuổi, tôi cũng như các bạn, cũng vừa mới bước khỏi cánh cửa Đại học và vẫn đang tìm một công việc thích hợp. Có một chú đến nhà tôi chơi bảo với tôi rằng, bây giờ chưa có việc thì lấy vợ đi, việc gì làm trước được thì làm, không để sau này muộn mất.