Từ khóa: #Trao tặng Bằng khen của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho Trung tâm pháp luật Nhật Bản