Cà Mau: Phát huy truyền thống của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai để tiếp tục phát triển bền vững

(PLVN) - “Chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Cà Mau về chính trị, tư tưởng và tổ chức để lãnh đạo quần chúng đấu tranh cách mạng mà còn có ý nghĩa sâu sắc là lần đầu tiên ta dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng và giành thắng lợi" là khẳng định Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải về chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai, nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau 13/12/1940 - 13/12/2020.

Mốc son chói lọi

Theo đó, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên đấu tranh cách mạng, quyết tâm đánh đuổi thực dân Pháp, giành lấy tự do, độc lập cho dân tộc. Từ khi có Đảng lãnh đạo, phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ khắp cả Bắc - Trung - Nam. 

Với khí thế cách mạng sục sôi đó, năm 1940, nhân dân Nam Bộ đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc khởi nghĩa Nam kỳ. Chấp hành lệnh khởi nghĩa của Thường vụ Xứ ủy Nam kỳ, Tỉnh ủy Cà Mau đã chỉ đạo tiến hành khởi nghĩa, quyết định chọn Hòn Khoai làm điểm đột phá mở đầu cuộc khởi nghĩa của tỉnh. 

Đêm 13/12/1940, từ vùng đất cực Nam của Tổ quốc, cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai đã nổ ra theo đúng kế hoạch. Các chiến sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai đã chủ động tranh thủ mọi thời gian, mọi điều kiện để xây dựng lực lượng khởi nghĩa; bám chặt mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch khởi nghĩa; dựa vào sức mạnh tại chỗ; đánh địch ở khâu yếu nhất, then chốt nhất, tạo nên thế trận bất ngờ để tiêu diệt địch, giành thắng lợi nhanh chóng.

Sau chiến thắng, đoàn quân khởi nghĩa Hòn Khoai dựng lá cờ đỏ búa liềm và trương tấm băng mang dòng chữ: “Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế muôn năm”, đông đảo bà con nhân dân Rạch Gốc kéo đến reo hò, vui mừng đón đoàn quân trở về.

 Đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Từ những bài học quý báu được đúc kết trong cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai, đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, khẳng định: Cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai tuy nổ ra sau cùng của cuộc khởi nghĩa Nam kỳ và tuy sau đó bị thực dân Pháp đàn áp dã man, các chiến sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai đã anh dũng hy sinh, nhưng đã để lại những bài học quí báu cho Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà. Đó là, nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết của Đảng. Đó là, người chiến sĩ phải giữ vững ý chí và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, biết dựa vào quần chúng để phát huy sức mạnh, đảm bảo giành thắng lợi cuối cùng. 

Đặc biệt, chiến công ấy gắn liền với tên tuổi của các chiến sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai, đứng đầu là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Ngọc Hiển. Với  ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai, tại Đại hội lần thứ VI của Đảng bộ tỉnh Minh Hải (nay là hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu) vào năm 1981, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quyết định chọn ngày 13/12 hằng năm làm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau.

Với tinh thần anh dũng, kiên cường của chiến sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai, Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà chung sức, đồng lòng cùng cả nước tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đập tan ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau đóng góp sức người, sức của cùng cả nước đánh bại các cuộc chiến tranh của thực dân, đế quốc xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Nối tiếp truyền thống, khắc phục khó khăn, phát triển bền vững

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, cho rằng: Bên cạnh những thành tựu và tiến bộ đạt được, tỉnh Cà Mau vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế - xã hội phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; quy mô kinh tế còn nhỏ; chất lượng tăng trưởng, môi trường kinh doanh và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu; chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động còn thấp, là tỉnh xuất phát điểm thấp, xa trung tâm kinh tế lớn của đất nước, giao thông còn nhiều khó khăn, đã và đang chịu tác động rất nặng nề của biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng gia tăng cả về tần suất và cường độ, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của tỉnh... 

Cùng với đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,87%. Nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả cụ thể. Cải cách tư pháp, cải cách hành chính có chuyển biến tích cực hơn. 

 Đền thờ 10 Anh hùng Liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai (TP Cà Mau).

Từ thực tế trên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa tổ chức thành công tốt đẹp và đề ra mục tiêu với quyết tâm phấn đấu cao. Đó là “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy đoàn kết, dân chủ, đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển.

Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế biển; thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh. Đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững”.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân, dân tỉnh Cà Mau là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà ôn lại truyền thống hào hùng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Càng tự hào về đất nước, về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại. Tự hào về tỉnh Cà Mau anh hùng, tự hào về Ðảng bộ tỉnh luôn trung thành với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức; tự hào về nhân dân tỉnh nhà kiên cường, bất khuất trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, chúng ta càng ý thức cao hơn về trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng.

Tượng đài Khởi nghĩa Hòn Khoai – Nơi đây ghi dấu chiến công giành chính quyền, đánh dấu sự trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Cà Mau trong quá trình xây dựng và phát triển. 

Đặc biệt, kết quả đã đạt được chặng đường 80 năm qua, cùng với truyền thống đầy tự hào và những kinh nghiệm mà chúng ta tích luỹ được trong suốt quá trình đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của đại đoàn kết, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng: Tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải kêu gọi toàn Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động, sản xuất, thực hành tiết kiệm. Đặc biệt là triển khai thực hiện tạo chuyển biến thực chất, toàn diện 5 nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá chiến lược Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra./.

Trọng Nghĩa
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Người dân Hải Phòng kỳ vọng vào một nhiệm kỳ khởi sắc

Người dân Hải Phòng kỳ vọng vào một nhiệm kỳ khởi sắc

(PLVN) - Chỉ còn vài ngày nữa, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra, người dân thành phố Hải Phòng nói chung và người dân quận Hồng Bàng nói riêng đang hướng về Đại hội Đảng với niềm tin, kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra được những chủ trương quan trọng để tiếp tục đưa đất nước lên một tầm cao mới.

Đọc thêm

Hải Dương: Doanh nghiệp san phẳng hàng nghìn mét vuông đất công để xây dựng Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe

Hải Dương: Doanh nghiệp san phẳng hàng nghìn mét vuông đất công để xây dựng Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe
(PLVN) - Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Thịnh Vượng 66, chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất, tuy nhiên doanh nghiệp này đã tự ý san phẳng hàng nghìn mét vuông đất công và đất nông nghiệp để xây dựng Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Thịnh Vượng 66 trái phép tại, gây bức xúc cho chính quyền và nhân dân địa phương.

     

Những công nghệ giúp nông sản Việt thăng hoa của Công ty TNHH Long Hải

Những công nghệ giúp nông sản Việt thăng hoa của Công ty TNHH Long Hải
(PLVN) - Là Doanh nghiệp tiên phong trong ngành thạch rau câu và các sản phẩm có nguyên liệu chính từ cây rong sụn tại Việt Nam và khu vực, các sản phẩm của Công ty TNHH Long Hải đều được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, khép kín và được tổ chức ABS của Hoa Kỳ đánh giá cấp chứng chỉ ISO 22000:2018 nên toàn bộ sản phẩm của Long Hải đều có chất lượng, an toàn và tốt cho sức khoẻ.

Tết tử tế không thịt thú rừng

Tết tử tế không thịt thú rừng
(PLVN) - Mùa lễ Tết cũng là mùa của tiệc tùng, ăn uống và không ít thú rừng đã bị tước đoạt sinh mệnh để trở thành món nhậu, bất chấp pháp luật. Sau hơn 5 tháng kể từ khi Chỉ thị 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã ban hành, tình trạng săn bắt, vận chuyển động vật hoang dã vẫn đang diễn ra vô cùng phức tạp.

“Pháo đài” bảo vệ gia đình trước tội phạm, tệ nạn xã hội

“Pháo đài” bảo vệ gia đình trước tội phạm, tệ nạn xã hội
(PLVN) - Đó là “công trình” được hình thành từ sự phối hợp giữa công an và phụ nữ vì sự bình yên của xã hội. Nội dung phối hợp xuất phát từ góc độ lấy gia đình là thiết chế bền vững bảo vệ các thành viên trước sự tấn công của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Khi nào “xử lý” khu xử lý rác thải triệu đô “bỏ hoang”?

Khi nào “xử lý” khu xử lý rác thải triệu đô “bỏ hoang”?
(PLVN) - Hơn 10 năm trước, khu xử lý chất thải rắn (KXLCTR) Lộc Thủy tại thôn Nam Phước, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế được xây dựng trên diện tích rộng gần 27ha. Tuy nhiên, đến năm 2017, do người dân kịch liệt phản ứng vì không khí hôi hám, nguy cơ bệnh tật… nên khu xử lý rác này buộc phải dừng hoạt động đến nay.

Sẽ rà soát thanh tra từng dự án thủy điện ở Quảng Nam

Sẽ rà soát thanh tra từng dự án thủy điện ở Quảng Nam
(PLVN) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có cuộc họp với địa phương và các sở, ngành nhằm rà soát các dự án thủy điện trên địa bàn. Theo Sở Công Thương, địa phương quy hoạch 46 dự án thủy điện với tổng công suất 1.816MW. Trong đó, 22 dự án đã vận hành, công suất 1.273MW; 8 dự án đang xây dựng; 12 dự án đang chuẩn bị đầu tư và 4 dự án khảo sát xin chủ trương.

Cà Mau khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và giao dịch Thương mại điện tử

Cà Mau khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và giao dịch Thương mại điện tử
(PLVN) - “Với sự ủng hộ của người dân và cộng đồng doanh nghiêp cũng như những nỗ lực của đội ngũ công chức, viên chức tỉnh nhà trong đó Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau (iPEC) đã góp phần giúp tỉnh nhà hoàn thành mục tiêu “kép”: vừa chống dịch thành công, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng được giữ vững”- Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân khẳng định.

Nỗi đau của người cha

Nỗi đau của người cha
(PLVN) - Người vợ đầu của anh là cô bạn cùng học phổ thông. Họ cưới nhau khi còn rất trẻ và cuộc sống đầy rẫy khó khăn. Chung lưng đấu cật vượt qua tất cả nhưng đến khi khá giả thì họ ly hôn, đứa con trai khi đó 10 tuổi quyết định ở với mẹ.
Vì sao nhiều địa phương không bầu đại biểu HĐND cấp phường, quận?

Vì sao nhiều địa phương không bầu đại biểu HĐND cấp phường, quận?

(PLVN) - Ngày 14/1/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhấn mạnh việc: tại quận, phường của TP HCM, Đà Nẵng và tại phường của TP Hà Nội sẽ không tổ chức bầu đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Vì sao TP HCM kiến nghị cưỡng chế chung cư cũ nguy hiểm?

Vì sao TP HCM kiến nghị cưỡng chế chung cư cũ nguy hiểm?
(PLVN) - Mới đây, UBND TP HCM có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Nghị định 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. UBND TP HCM kiến nghị trường hợp Nhà nước trực tiếp đầu tư cải tạo, xây dựng mới chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm thì thực hiện việc bồi thường, tái định cư theo hai phương án.

Người dân Hải Phòng kỳ vọng vào một nhiệm kỳ khởi sắc

Người dân Hải Phòng kỳ vọng vào một nhiệm kỳ khởi sắc
(PLVN) - Chỉ còn vài ngày nữa, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra, người dân thành phố Hải Phòng nói chung và người dân quận Hồng Bàng nói riêng đang hướng về Đại hội Đảng với niềm tin, kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra được những chủ trương quan trọng để tiếp tục đưa đất nước lên một tầm cao mới.
Người uy tín là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

Người uy tín là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

(PLVN) - Tại buổi tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai ngày 21/1, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Phùng Khánh Tài hoan nghênh kết quả đạt được trong phát triển kinh tế của tỉnh Lào Cai.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬