Thực hiện Nghị quyết TW 8 góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp

(PLVN) - Đảng ủy Bộ Tư pháp vừa ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành TW Đảng khóa XII.

Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết TW 8 khóa XII, bảo đảm đúng quan điểm đã đề ra trong Nghị quyết và phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của Đảng bộ và các tổ chức đảng trực thuộc; giúp cán bộ, Đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi, của các nội dung Hội nghị TW 8; thực hiện Nghị quyết góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp. 

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp được Đảng ủy Bộ đề cao là tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết TW 8. Theo đó, đẩy mạnh việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của ngành; các Đảng bộ/chi bộ trực thuộc kịp thời cụ thể hóa, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết vào chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, hàng năm ngay từ đầu năm 2019, phù hợp chức năng nhiệm vụ chính trị được giao.

Các giải pháp thực hiện Nghị quyết TW 8 là nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và nghiêm túc trong thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 08 –QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành TW Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Bân chấp hành TW; kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban chấp hành TW Đảng về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Chương trình hành động cũng nêu trách nhiệm của Bí thư cấp ủy, các cấp ủy đảng, các tổ chức chính trị - xã hội…trong tổ chức thực hiện. 

Hà Anh
Cùng chuyên mục
Đánh giá kết quả thực hiện Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào

(PLVN) -Được sự đồng ý của Lãnh đạo hai Bộ Tư pháp Việt Nam và Lào, vừa qua, Ban Quản lý Dự án hai Bên đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, thống nhất triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm.

Đọc thêm

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật

Các đại biểu tại thảo luận của QH về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.
(PLVN) - Chiều 27/7, với 472/476 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Cần huy động các nguồn lực cho công tác trợ giúp pháp lý

Cần huy động các nguồn lực cho công tác trợ giúp pháp lý
(PLVN) -Từ năm 2018 đến nay, thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL), Chính phủ đã đưa TGPL lồng ghép vào các chương trình xóa đói giảm nghèo để ưu tiên huy động nguồn lực cho công tác này. Tuy nhiên, kinh phí dành cho hoạt động này vẫn còn thấp so với yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Đề nghị có cơ chế thu hút, đãi ngộ phù hợp với đội ngũ pháp chế

Đại biểu Đồng Ngọc Ba phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Đây là ý kiến được đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba (đoàn Bình Định) đưa ra tại phiên họp của Quốc hội, thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 ngày 25/7.