Thời điểm “vàng” thu hút người tài vào khu vực công

(PLVN) - Mới đây, Bộ Nội vụ đã trình Dự thảo “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài” để lấy ý kiến nhân dân vào thời điểm đáng chú ý là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021–2026.
Dự thảo thống nhất nhận thức nhân tài là nguồn lực quan trọng nhất để phát triển đất nước hùng cường. (Ảnh minh họa) Dự thảo thống nhất nhận thức nhân tài là nguồn lực quan trọng nhất để phát triển đất nước hùng cường. (Ảnh minh họa)

Đánh giá về Dự thảo, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa cho rằng: “Đây là điểm quan trọng để những nhân tài ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài thấy rằng Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn cần họ để họ quyết định phục vụ cho đất nước, đem trí tuệ và khả năng phục vụ quốc gia, dân tộc”.

Nhân tài là nguồn lực quan trọng nhất để phát triển đất nước

Dự thảo đã nêu 6 quan điểm chung của việc thu hút, trọng dụng nhân tài, trong đó nhấn mạnh: Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài là bộ phận rất quan trọng trong Chiến lược cán bộ của Đảng. Xây dựng tổ chức thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài phải tuân thủ đường lối, chính sách cán bộ của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ. Thống nhất nhận thức về nhân tài là nguồn lực quan trọng nhất để phát triển đất nước hùng cường; là tiềm lực và sức mạnh của quốc gia; là hạt nhân của nền kinh tế trí thức; là yếu tố then chốt của sự phát triển. Đội ngũ nhân tài phải tiêu biểu cho nền văn hóa và trí tuệ Việt Nam vừa có tài vừa có đức, năng lực sáng tạo và khát khao cống hiến vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Một điểm mới quan trọng là Dự thảo khẳng định, thu hút, trọng dụng nhân tài, không phân biệt nhân tài là đảng viên hay người ngoài Đảng, người Việt Nam ở trong nước hay ở nước ngoài, bảo đảm cơ hội bình đẳng cho nhân tài được cống hiến và đãi ngộ xứng đáng với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Gắn với mục tiêu, từ năm 2021 đến năm 2025, 100% các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành và triển khai thực hiện chính sách cụ thể thu hút, trọng dụng nhân tài phù hợp với Chiến lược này và tình hình thực tiễn. Có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững như: Chính trị và quản lý điều hành nhà nước; khoa học, công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ số, cơ sở dữ liệu, tự động hóa…; giáo dục; y tế; công nghệ sinh học; văn hóa, thể thao…

Thời điểm “vàng” thu hút người tài vào khu vực công ảnh 1
Ông Phạm Văn Hòa  - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp. 

Từ năm 2026 đến năm 2030, 100% các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bảo đảm khung tỷ lệ tối thiểu từ 2% đến 5% trở lên nhân tài trong cơ cấu lãnh đạo, quản lý; từ 10% đến 15% trở lên trong cơ cấu chuyên môn, nghiệp vụ. Từ năm 2030 trở đi, phấn đấu mỗi năm tăng thêm ít nhất 1% trở lên với cơ cấu lãnh đạo, quản lý và 3% trở lên trong cơ cấu chuyên môn, nghiệp vụ.

Đánh giá về Dự thảo, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa cho rằng, nhân tài là tài nguyên đặc biệt của quốc gia. Chỉ có nhân tài và là những người có tâm, có tầm mới đưa đất nước chúng ta lên tầm cao mới. Đây là vấn đề hết sức hệ trọng và quan trọng. Chính vì thế, việc Bộ Nội vụ trình Dự thảo Đề án trong thời điểm nước ta đang trong thời điểm này là hết sức hợp lý và là thời điểm vàng. 

“Đây là điểm quan trọng để những nhân tài ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài thấy rằng Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn cần họ để họ quyết định phục vụ cho đất nước, đem trí tuệ và khả năng phục vụ quốc gia, dân tộc”, ông Hòa nói.

Cần sớm ban hành chính sách 

Giáo sư Trương Nguyện Thành - Giảng viên giảng dạy tại Trường Đại học Utah (Mỹ), Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ tính toán TP HCM đã từng thẳng thắn đánh giá rằng, sở dĩ nhiều sinh viên Việt Nam học tập tại nước ngoài sau khi tốt nghiệp thường không về Việt Nam làm việc là vì điều đó xuất phát từ quyền tự do căn bản của con người đó là quyền mưu cầu hạnh phúc cá nhân. 

Theo Giáo sư Thành, chúng ta cần thực hiện ít nhất 3 biện pháp để giữ chân người tài: Thứ nhất, đặt trọng tâm hàng đầu vào tài năng trong việc tuyển chọn nhân viên; Thứ hai, cởi bỏ các cơ chế hành chính và quản lý đa chiều nặng nề ở các cơ quan nhà nước; Thứ ba, có chế độ đãi ngộ tương ứng với hiệu quả công việc.

Tuy nhiên theo đánh giá chung của Bộ Nội vụ, hiện công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện thu hút người tài tại các nơi chưa quyết liệt, quyết tâm. Việc bố trí, sử dụng nhân lực chưa hợp lý, vẫn còn những trường hợp bố trí, sử dụng không đúng vị trí, chuyên môn sau thực hiện tuyển dụng, thu hút; chính sách đãi ngộ chưa đủ mạnh để công chức, viên chức thực sự yên tâm cống hiến.

Bộ Nội vụ cũng đưa ra thống kê các số liệu việc thu hút nhân tài hiện nay của các bộ, ngành, địa phương để có sự đánh giá khách quan nhất việc thu hút và trọng dụng nhân tài hiện nay như thế nào. Theo đó, trong 3 bộ và 21 tỉnh, thành có báo cáo khảo sát, số lượng công chức, viên chức được thu hút: Hiện có 3.128 người được tuyển dụng theo chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao tại 24 bộ và địa phương. Trong đó 2.903 người hiện nay vẫn đang công tác (chiếm 92,8%) và 225 người đã nghỉ việc (chiếm 7,2%).

Về trình độ chuyên môn khi được thu hút: Có 68 người được thu hút có trình độ tiến sỹ (chiếm 2,41%), 853 người có trình độ thạc sỹ (chiếm 30,25%) và 1.899 người có trình độ đại học (chiếm 67,34%). Về cơ cấu tuổi khi được thu hút: Có 3 độ tuổi được khảo sát trong biểu thống kê đó là “từ 20 đến dưới 25 tuổi” chiếm tỷ lệ 42,5% (1.180 người); “từ 25 đến dưới 30 tuổi” chiếm 40,1% (1.115 người) và “trên 30 tuổi” chiếm tỷ lệ thấp nhất với chỉ 17,4% (484 người).

Thời điểm “vàng” thu hút người tài vào khu vực công ảnh 2
 

Về ngành, nghề được đào tạo, bồi dưỡng sau khi thu hút: Ngành nghề chiếm tỷ lệ cao nhất là y tế với 842 người, chiếm tỷ lệ 30,97%, tiếp theo đó là ngành kỹ thuật - công nghệ với 363 người (13,35%), ngành kinh tế với 231 người (8,5%), tài chính với 219 người (8,05%). Các lĩnh vực khác chiếm tỷ lệ cao với 1.064 người (chiếm 39,13%).

Về chức vụ hiện nay của những người được thu hút: Đa số những người được thu hút hiện nay vẫn giữ chức vụ là chuyên viên và tương đương, 2.375 người, chiếm tỷ lệ 90,13%. Chỉ có duy nhất 1 người giữ chức vụ lãnh đạo UBND tỉnh hoặc tương đương (chiếm 0,04%); lãnh đạo Sở hoặc tương đương cũng chiếm tỷ lệ rất ít là 1.37% (tương ứng với 36 người), lãnh đạo phòng và tương đương là 8,46% (223 người).

Đánh giá thực tiễn thực hiện, Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, trước đây, TP HCM cũng đã có đề án thu hút nhân tài và cũng đã phát huy hiệu quả rất tốt. Tuy nhiên, việc thực hiện đề án đã có nhiều vấn đề bởi người thực hiện đề án làm chưa đúng với tinh thần đề án nên kết quả hiện tại không như mong đợi. Theo ông Hòa, việc thu hút nhân tài phải cởi mở, công tâm, khách quan, vô tư để những nhân tài khi làm việc cảm thấy được trọng dụng, trân trọng. Chứ thu hút nhân tài mà kèm theo những điều kiện, kèm theo những vấn đề thì người tài sẽ không đến cống hiến.

Trong tình hình đất nước hội nhập hiện nay, theo Đại biểu Phạm Văn Hòa, chúng ta cần tập trung thu hút nhân tài vào các lĩnh vực then chốt để những người này đưa đất nước “cất cánh”, đó là: Khoa học công nghệ; kinh tế; giáo dục; văn hóa nghệ thuật. Theo đó, Nhà nước cần sớm ban hành chính sách, pháp luật giúp cho việc nhận diện nhân tài. Song song là ban hành cơ chế phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài. Cần căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn, có chính sách cụ thể để thu hút nhân tài vào từng lĩnh vực cần khuyến khích để tạo đột phá phát triển đất nước. 

Dự thảo “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài” đưa ra nhóm giải pháp trong thời gian tới: Hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành chính sách pháp luật về thu hút, trọng dụng nhân tài; Nâng cao nhận thức về nhân tài; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhân tài gắn với tạo nguồn nhân tài; Tạo môi trường, điều kiện làm việc; Thành lập Quỹ phát triển nhân tài quốc gia; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách nhân tài; Hợp tác quốc tế để thực hiện Chiến lược; Giải pháp về kinh phí.

Hải Thanh
Cùng chuyên mục
Quang cảnh Tọa đàm.

Nhân dân là chủ thể tối thượng của quyền lập Hiến và lập pháp

(PLVN) - Các ý kiến tham dự Tọa đàm khẳng định nhân dân là chủ thể tối thượng của quyền lập Hiến và lập pháp nhưng trong thực tiễn, chưa thể hiện đầy đủ quyền này của nhân dân, nhất là quyền đề xuất sáng kiến xây dựng luật của công dân, quyền phúc quyết Hiến pháp của nhân dân...

Đọc thêm

Những đặc trưng của Nhà nước và pháp luật Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Những đặc trưng của Nhà nước và pháp luật Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh
(PLVN) -Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật là một trong những nội dung cốt yếu của tư tưởng chính trị, đường lối chính trị của Người, gắn liền chính thể với xây dựng bộ máy chính quyền nhà nước, với xây dựng hệ thống pháp luật để quản lý Nhà nước và xã hội, với đào tạo đội ngũ công chức chuyên nghiệp có kỷ luật công vụ nghiêm minh, đạo đức công chức tận tụy, trách nhiệm phục vụ Nhân dân, trong sạch, liêm khiết, giữ được tín tâm trong lòng dân.

Đưa quan hệ Việt Nam – Hy Lạp lên tầm cao mới

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Hai lãnh đạo nhấn mạnh việc hai bên nhất trí cùng nhau phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ Việt Nam – Hy Lạp lên tầm cao mới, đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, phát huy những thế mạnh bổ sung cho nhau giữa hai nước, quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đồng thời hợp tác chặt chẽ, cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
(PLVN) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong thời gian tới, hai bên cần phát huy cao độ truyền thống hợp tác gắn bó, tin cậy; nỗ lực tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Việt Nam - Lào: Tiếp tục vun đắp mối quan hệ "có một không hai"

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihan.
(PLVN) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihan nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp hiện nay trong tình hình quốc tế và khu vực, hai bên càng thấy rõ giá trị của việc duy trì và vun đắp mối quan hệ láng giềng gắn bó, thủy chung.

Thủ tướng mong kiều bào tiếp tục đóng góp nâng cao hình ảnh, ảnh hưởng Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York. Ảnh: VGP
(PLVN) - Gặp các trí thức, sinh viên Việt kiều tại New York (Mỹ), Thủ tướng Phạm Minh Chính mong bà con luôn tự hào về truyền thống văn hóa – lịch sử, về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đã đạt được trong thời gian qua, mỗi người là một “đại sứ” tiếp tục đóng góp để nâng cao hình ảnh, ảnh hưởng Việt Nam trong mắt bạn bè, đối tác quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Phải thấy rõ tác hại khôn lường của chủ nghĩa cá nhân

Các đại biểu thăm gian trưng bày tại Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: Thành Đạt
(PLVN) - Yêu cầu trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa tổ chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cộng đồng người Việt ở Bờ Đông Hoa Kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cộng đồng người Việt ở Bờ Đông Hoa Kỳ
(PLVN) - Sáng 14/5 (theo giờ địa phương), nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc, tại thủ đô Washington, D.C, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và các cơ quan đại diện trực thuộc Đại sứ quán; tiếp đại diện cộng đồng người Việt ở khu Bờ Đông Hoa Kỳ.

Quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, tháng 12/2021.
(PLVN) - Quan hệ Việt Nam - Lào đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử lâu đời, đã cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi, cùng xây đắp nên tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước, là tài sản chung vô giá của hai nước.

“Rừng vàng, biển bạc của ta, do nhân dân ta làm chủ”

Bác Hồ tại Ngày truyền thống ngành Thủy sản.
(PLVN) - Cách đây 63 năm, ngày 31/3/1959, trong chuyến thăm và kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội sau hoà bình lập lại ở miền Bắc tại một số đảo thuộc vùng Đông Bắc Tổ quốc, Bác Hồ đã về thăm cán bộ, nhân dân huyện Cát Hải, Cát Bà (Hải Phòng). Đứng trước mênh mông biển đảo Tổ quốc, Bác đã căn dặn: “Biển bạc của ta do dân ta làm chủ. Cán bộ phải lo cho đời sống của nhân dân”.