THADS TP Cần Thơ: Đa dạng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để thực hiện hiệu quả và nâng cao chất lượng công tác THADS, trong năm 2021, Cục THADS TP Cần Thơ đã đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu, thiết thực, bám sát vào từng đầu việc để đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện sát sao, hiệu quả.


Tập trung xử lý xong án chủ động

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, THAHC năm 2021, Cục THADS TP Cần Thơ đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc chủ đề “Bảo đảm thủ tục, công tâm phục vụ, tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác”. Để thực hiện hiệu quả và nâng cao chất lượng công tác THADS, ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục THADS TP Cần Thơ cho biết, Cục đã đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu, thiết thực, bám sát vào từng đầu việc để đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện sát sao, hiệu quả.

THADS TP Cần Thơ: Đa dạng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ảnh 1
 Đẩy mạnh công tác tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành THADS

Theo ông Hùng, Cục đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung xử lý xong án chủ động, thi hành các khoản tiền cho Ngân sách Nhà nước đúng thời hạn, không để kéo dài đến cuối năm như trước đây. “Nếu làm như những năm trước thì đến cuối năm tỷ lệ án đạt nhưng tỷ lệ từng giai đoạn không đạt. Nên năm nay Cục chỉ đạo các đơn vị phải thực hiện triệt để từ những tháng đầu năm.

Theo đó, tỷ lệ về việc tăng lên đáng kể”, ông Hùng nói. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục, thuyết phục, tạo điều kiện cho các đương sự thỏa thuận việc thi hành án; tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể, định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành; khắc phục những vi phạm, thiếu sót về chuyên môn nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, Cục đảm bảo công khai các tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá, đảm bảo việc chọn lựa các tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá đúng quy định: Trước khi chọn lựa, có quy trình chặt chẽ đảm bảo khách quan, công bằng về tiêu chuẩn, năng lực, tổ chức thẩm định, đấu giá. Trong những trường hợp cần thiết, Cục ban hành các tiêu chí phụ ngoài các tiêu chí do Tổng cục quy định. Cục còn chú trọng, tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giao chỉ tiêu cụ thể, gắn liền với trách nhiệm và đánh giá công chức. “Yêu cầu các Chấp hành viên có biểu hiện lơ là trong tác nghiệp THA phải viết bản cam kết thực hiện các chỉ tiêu, nếu thiếu trách nhiệm dẫn đến không đạt chỉ tiêu sẽ là cơ sở đánh giá công chức”, ông Hùng khẳng định.

Ngoài ra, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác THADS tại địa bàn có lượng án phải thi hành nhiều, có nhiều án lớn, phức tạp, những đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém. Chấm dứt tình trạng Chấp hành viên thiếu tích cực, kéo dài việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Những vụ việc có điều kiện phải được thi hành nghiêm túc; những vụ việc phức tạp, khó khăn, vướng mắt phải báo cáo kịp thời về Cục THADS, sau khi được cho ý kiến chỉ đạo phải thi hành ngay.

THADS TP Cần Thơ: Đa dạng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ảnh 2
 Ông Nguyễn Hữu Hùng – Phó Cục trưởng Cục THADS TP Cần Thơ nhấn mạnh: “Cục đã đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu, thiết thực, bám sát vào từng đầu việc để đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện hiệu quả”.

Để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, Cục còn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan THADS định kỳ trực tiếp tiếp công dân; tổ chức thi hành nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tập trung giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định, hạn chế mức thấp nhất các khiếu nại vượt cấp, làm phức tạp tình hình; tiếp tục thực hiện việc rà soát, lập danh sách và tích cực tham gia, phối hợp giải quyết xong cơ bản những vụ việc phức tạp tồn đọng, kéo dài.

·Đẩy mạnh công tác kiểm tra và tự kiểm tra

Theo ông Hùng, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường vì vậy cũng phải hết sức cảnh giác. Để rút ngắn thời gian và không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thực hiện các bản án, “khi tình huống đại dịch xảy ra thì áp dụng tiếp nhận đơn yêu cầu của công dân bằng hình thức trực tuyến. Về tác nghiệp thì tập trung vào việc sắp xếp hồ sơ, đánh bút lục, xác minh theo đường bưu điện, nói chung là chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng khi dịch tạm lắng xuống là triển khai cưỡng chế ngay”, ông Hùng nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, trong năm 2021, Cục THADS TP Cần Thơ đã đề ra 13 nhiệm vụ cần thực hiện: Theo đó, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được giao; Ra Quyết định thi hành án đúng thời hạn, phân loại án chính xác, đăng tải thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; Nâng cao chất lượng thi hành liên quan đến các khoản nợ tín dụng, ngân hàng; Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; Tăng cường hiệu quả hoạt động cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin…

Theo báo cáo, mặc dù do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ THADS nhưng kết quả công tác THADS của Cục THADS TP Cần Thơ về cơ bản đạt theo yêu cầu đề ra. Trong 6 tháng đầu năm, tổng số việc phải thi hành là 11.683 việc, trong đó 7.867 việc có điều kiện thi hành. Đã thi hành xong 4.102 việc, đạt tỷ lệ 52,14% (so với cùng kỳ năm trước tăng 88 việc tương ứng 2,2%, tăng 7,9 % về tỷ lệ). Về tiền, tổng số tiền phải thi hành là gần 4.197 tỷ đồng; trong đó hơn 1.627 tỷ đồng có điều kiện thi hành. Đã thi hành xong hơn 314 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 19,34% (so với cùng kỳ năm trước tăng gần 70 tỷ, tăng 2,69% về tỷ lệ).

THADS TP Cần Thơ: Đa dạng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ảnh 3
 Nhiều cán bộ, công chức ngành THADS không ngừng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Trong 6 tháng đầu năm, Cục THADS TP đã ban hành kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra các đơn vị trực thuộc, theo đó kiểm tra toàn diện 2 đơn vị và kiểm tra chuyên đề 04 đơn vị; kết quả đã thực hiện kiểm tra toàn diện 1 đơn vị và chuyên đề 2 đơn vị (tất cả đã có kết luận). Cục đã tiếp tục tổ chức triển khai quán triệt các Nghị quyết, văn bản về phòng, chống tham nhũng cho toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị, từ đó nâng cao nhận thức về trách nhiệm trong việc phòng, chống tham nhũng và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí của từng cán bộ, công chức đơn vị.

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy các cơ quan THADS  từng bước ổn định và hoạt động hiệu quả hơn; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các đơn vị sâu sát; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật được thực hiện tốt,…. có được kết quả như trên là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tổng Cục THADS và của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ phối hợp có hiệu quả của các ban ngành hữu quan. Phần đông cán bộ, công chức có trách nhiệm cao trong công tác, quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đình Thương
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Lai Châu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở năm 2022
(PLVN) -  Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" của Chính phủ, vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu đã phối hợp với UBND huyện Mường Tè tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở cho các hòa giải viên trên địa bàn huyện Mường Tè.

Đấu giá biển số xe ô tô: Mức khởi điểm từ 20 triệu đồng/biển số

Biển số xe đẹp hay không còn phụ thuộc vào quan niệm của mỗi người. (Ảnh minh họa)
(PLVN) - Trước thực tế xã hội rất nhiều người có nhu cầu sở hữu “biển số đẹp” nhưng còn vướng mắc liên quan đến một số quy định pháp luật, Chính phủ đang xây dựng để trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Sơn La: Doanh nghiệp cần chủ động hơn trong tiếp cận pháp lý

Ảnh minh họa
(PLVN) -  Theo Sở Tư pháp tỉnh Sơn La, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn đến từ việc bản thân doanh nghiệp chưa có sự phối hợp đề xuất, kiến nghị những nội dung cụ thể cần hỗ trợ gắn với đặc thù, yêu cầu, lĩnh vực kinh doanh.

Nâng cao kiến thức pháp luật cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Bạc Liêu

Nâng cao kiến thức pháp luật cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Bạc Liêu
(PLVN) -  Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, kịp thời cập nhật, nắm bắt các chế độ chính sách pháp luật hiện hành, nắm bắt đầy đủ và hiểu đúng những điểm mới, cơ bản của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và những vấn đề liên quan để phục vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời hạn chế những rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động.

Việt Nam – Hungary ký kết Chương trình hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp giai đoạn 2022 – 2023

Trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội hai nước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Bộ trưởng Tư pháp Hungary Judit Varga ký Chương trình hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp giai đoạn 2022 – 2023.
(PLVN) - Nội dung hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam – Hungary giai đoạn 2022 – 2023 tập trung vào các chủ đề mà Việt Nam đang có nhu cầu tham khảo kinh nghiệm và phía Hungary có thế mạnh như cơ chế thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi hành án dân sự; cơ chế tịch thu tài sản không thông qua thủ tục kết tội…

Thanh tra viên Nguyễn Đức Thuận, Sở Y tế Nghệ An: “Ngôi sao” trong nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật

 Thanh tra viên Nguyễn Đức Thuận.
(PLVN) - Trong công văn chọn nhân vật điển hình để tham gia chương trình “Gương sáng Pháp luật”, Sở Y tế Nghệ An giới thiệu một nhân vật rất đặc biệt, khi không phải người giữ chức vụ cao. Ông Nguyễn Đức Thuận, Thanh tra viên Sở Y tế, nổi tiếng vì là người đoạt nhiều giải thưởng các cuộc thi liên quan đến lĩnh vực pháp luật.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg
(PLVN) -  Chiều 24/6, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Quyết định 06/QĐ-TTg) dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc.

Đa dạng hoá các hình thức truyền thông dự thảo chính sách

Đa dạng hoá các hình thức truyền thông dự thảo chính sách
(PLVN) -Ngày 24/6, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Triển khai Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc
(PLVN) -Ngày 24/6 Đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có Phó Tổng giám đốc Đào Việt Ánh cùng đại diện các đơn vị chức năng trực thuộc.