Tăng mức xử phạt đối với một số hành vi VPHC trong hoạt động báo chí

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 14/2022/NĐ-CP trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Tách “cải chính” và “xin lỗi” thành 2 điểm khác nhau

Theo đó, Nghị định 14/2022/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung tên gọi của Nghị định số 119/2020/NĐ-CP thành: “Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản và hoạt động in sản phẩm không phải là xuất bản phẩm”.

Về đối tượng áp dụng, Nghị định mới đã sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 2 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP theo hướng cụ thể hơn. Theo đó, khoản 1 được quy định lại như sau: cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính (VPHC) trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản và hoạt động in sản phẩm không phải là xuất bản phẩm trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Điểm d khoản 4 cũng được quy định lại như sau: tổ chức nước ngoài, văn phòng thường trú của cơ quan báo chí nước ngoài, văn phòng đại diện của nhà xuất bản nước ngoài hoặc tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định mới cũng sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 4 như sau: các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác theo quy định pháp luật tham gia hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản và hoạt động in sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.

Về hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, Nghị định 14/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 3. Cụ thể, khoản 1 được quy định lại như sau: đối với mỗi hành vi VPHC trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản và hoạt động in sản phẩm không phải là xuất bản phẩm, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Cùng với đó, sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 như sau: bị tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn từ 01 tháng đến 12 tháng, bao gồm: giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in, báo nói, báo hình, báo điện tử, tạp chí điện tử, giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm, phụ trương, giấy phép xuất bản chuyên trang, giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh giấy phép sản xuất kênh chương trình, giấy phép nhập khẩu báo in, tạp chí in, giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, giấy phép xuất bản bản tin, giấy phép xuất bản đặc san, giấy phép thành lập nhà xuất bản, giấy phép thành lập văn phòng đại diện của nhà xuất bản nước ngoài hoặc tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài tại Việt Nam, giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm, giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm, giấy phép hoạt động in;

Nghị định 14/2022/NĐ-CPcũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung ở khoản 3 như: từ “buộc cải chính, xin lỗi” trước đây thành “buộc xin lỗi”. Cùng với đó buộc thu hồi sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình, xuất bản phẩm, sản phẩm in vi phạm các quy định của pháp luật;

Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật, thông tin vi phạm quy định pháp luật đã đăng, phát trên báo điện tử, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp; buộc gỡ bỏ chương trình phát thanh, chương trình truyền hình; buộc gỡ bỏ nội dung theo yêu cầu, nội dung giá trị gia tăng, ứng dụng phát thanh truyền hình trên mạng; buộc gỡ bỏ xuất bản phẩm, tác phẩm, tài liệu điện tử vi phạm các quy định của pháp luật; buộc gỡ bỏ nội dung giới thiệu, quảng bá, đường dẫn đến trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm pháp luật; Buộc tiêu hủy sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, xuất bản phẩm, tác phẩm, tài liệu, sản phẩm in vi phạm quy định của pháp luật;

Bổ sung vào khoản 3 điểm r: buộc nộp lại giấy phép hoạt động báo chí, giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh, thẻ nhà báo, giấy phép hoạt động báo chí, giấy phép nhập khẩu thiết bị in bị sửa chữa, tẩy xóa cho cơ quan, người có thẩm quyền đã cấp giấy phép, thẻ nhà báo, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đó; bổ sung điểm s vào sau điểm r khoản 3 như sau: buộc cải chính.

Tăng mức xử phạt lên đối với một số hành vi

Đối với vi phạm quy định về giấy phép, Nghị định 14/2022/NĐ-sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 5 theo hướng nâng mức xử phạt tiền lên cao hơn so với quy định cũ. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau: phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng (trước đây mức xử phạt là từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng) đối với hành vi xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương, mở chuyên trang đối với báo điện tử, tạp chí điện tử; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình mà không có giấy phép.

Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau: phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng (trước đây là 140.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng) đối với hành vi hoạt động báo in, tạp chí in, báo nói, báo hình, báo điện tử, tạp chí điện tử không có giấy phép hoạt động báo chí theo quy định trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;

Bổ sung khoản 7 vào sau khoản 6 như sau: biện pháp khắc phục hậu quả: buộc nộp lại giấy phép hoạt động báo chí đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này; buộc thu hồi tên miền đối với hành vi sử dụng tên miền không đúng trong giấy phép hoạt động báo chí quy định tại điểm b khoản 3 Điều này; buộc thu hồi tên miền “.vn” đối với hành vi vi phạm tại khoản 5 Điều này.

Về vi phạm quy định về hoạt động báo chí, sử dụng thẻ nhà báo, Nghị định 14/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 6. Cụ thể tại điểm e khoản 1, ngoài “Nhà báo” nay bổ sung thêm cụm từ “phóng viên” vào thành: “Nhà báo, phóng viên hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí của cơ quan báo chí đang công tác”;

Bổ sung điểm g vào sau điểm e khoản 1 như sau: người đứng đầu cơ quan báo chí có hành vi yêu cầu hoặc giao quyền cho cấp dưới có hành vi yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí;

Đáng chú ý, trước đây tại khoản 2 Điều 6 quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nay Nghị định 14/2022/NĐ nâng mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi như: mạo danh nhà báo, phóng viên; lợi dụng tư cách nhà báo, phóng viên can thiệp, cản trở hoạt động đúng pháp luật của tổ chức, cá nhân; sử dụng thẻ nhà báo đã bị sửa chữa, tẩy xóa để hoạt động báo chí;

Nghị định mới cũng nâng mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trước đây lên từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng tư cách nhà báo, phóng viên để trục lợi.

Nghị định 14/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 27/01/2022.

Phi Hùng
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đề xuất tiêu chuẩn bổ nhiệm Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực văn hóa

Ảnh minh họa
(PLVN) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Sử dụng kinh phí nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực như thế nào?

Ảnh minh họa
(PLVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi đối với Dự thảo Thông tư quy định nội dung và mức chỉ thực hiện một số hoạt động của Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công hiệp lần thứ tư" được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 30/8/2021.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Xử nghiêm hành vi vi phạm tốc độ và chở quá số người quy định

Ảnh minh họa
(PLVN) - Tại Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 20/4/2022, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động có phương án điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt, chú trọng các tuyến khu vực có nguy cơ cao dẫn tới ùn tắc giao thông, nhất là trên các trục chính ra vào Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 4/2022

 Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán là một trong những chính sách có hiệu lực vào cuối tháng 4/2022
(PLVN) - Quy định về mức chi từ NSNN thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” tại các địa phương; hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán …là một số chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 04/2022 (từ ngày 21 - 30/4/2022)

Đề xuất sàn TMĐT nộp thuế thay cho người bán hàng cá nhân: VCCI đề nghị cân nhắc

Trụ sở Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(PLVN) -  Góp ý về dự thảo Nghị định sửa đổi quy định về quản lý thuế và hóa đơn, chứng từ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp cho rằng, cần xem xét lại đề xuất về trách nhiệm nộp thuế thay cho người bán của sàn thương mại điện tử tại dự thảo Nghị định.