Sở Tư pháp Điện Biên điểm sáng trong cải cách hành chính

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo công bố mới nhất của UBND tỉnh Điện Biên về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh là đơn vị đứng đầu bảng xếp hạng so với các cơ quan chuyên môn tại địa phương.
Sở Tư pháp Điện Biên điểm sáng trong cải cách hành chính. Sở Tư pháp Điện Biên điểm sáng trong cải cách hành chính.

Triển khai nhiều giải pháp

Để có được kết quả đó, thời gian qua Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Hàng năm, các lĩnh vực công tác đều hoàn thành so với nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, trong đó một số nhiệm vụ hoàn thành vượt mức. Đây là nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ông Phạm Đình Quế, Giám đốc Sở Tư pháp Điện Biên cho biết: Những năm qua, Sở luôn xác định CCHC làm nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư pháp. Nên Sở luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và của UBND tỉnh về CCHC đến công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời, xây dựng, ban hành kế hoạch CCHC, xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; tạo ra đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất và năng lực; giúp hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Sở Tư pháp Điện Biên điểm sáng trong cải cách hành chính ảnh 1

Công tác CCHC được Sở Tư pháp chú trọng triển khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

Đáng chú ý là nhiệm vụ cải cách thể chế được chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt, lĩnh vực; các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) khi tham mưu ban hành đều tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ; nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), việc tổ chức cán bộ, tài chính công và công tác hiện đại hóa hành chính được tham mưu đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

Với nhiệm vụ được giao Sở Tư pháp đã chủ động theo dõi các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành cập nhật vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật bảo đảm kịp thời. Theo đó, 100% các văn bản QPPL do tỉnh ban hành đã được Sở Tư pháp cập nhật, kiểm tra và công khai trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật và trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC.

Công tác tổ chức bộ máy và đào tạo bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, bố trí công việc theo đúng trình độ, vị trí việc làm, tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn… Công tác hiện đại hóa nền hành chính được Sở quan tâm, chỉ đạo sát sao. Qua đó, ý thức trách nhiệm trong giải quyết công việc của đội ngũ công chức, viên chức tại đơn vị không ngừng được nâng lên. Các trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin được sửa chữa, nâng cấp kịp thời, phục vụ tốt cho công tác chuyên môn, thúc đẩy kết quả giải quyết TTHC và các nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo chất lượng và đúng thời gian.

Sở Tư pháp Điện Biên điểm sáng trong cải cách hành chính ảnh 2

Mọi thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai, minh bạch.

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở luôn chú trọng đổi mới phong cách làm việc của đội ngũ công chức, viên chức, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Những thông tin về TTHC được niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ, thường xuyên và rõ ràng tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch công việc, giảm bớt thời gian trong thực hiện TTHC. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc và đảm bảo đúng pháp luật.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết tăng cao

Thống kê năm 2020, Sở Tư pháp đã nhận giải quyết 12.769 hồ sơ, trong đó tổng số hồ sơ đã giải quyết trước và đúng hạn là 12.709 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết trong hạn 60 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC tại đơn vị được thực hiện theo đúng quy định về trình tự, cách thực thực hiện, thành phần hồ sơ, phí lệ phí, mẫu đơn, mẫu tờ khai. Về thực hiện rà soát, đánh giá TTHC lĩnh vực tư pháp, đơn vị cũng đã thực hiện đánh giá 6 TTHC, giảm thời gian được 2 TTHC.

Ngoài ra, Sở Tư pháp đã tham gia ý kiến đối với 196 văn bản, các văn bản này đều không có quy định về TTHC; thẩm định 67 dự thảo văn bản QPPL; tham mưu công bố chuẩn hóa danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong các lĩnh vực: Quốc tịch, đấu giá tài sản, luật sư, tư vấn pháp luật, chứng thực… Các TTHC được công bố, chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã được cập nhật, bổ sung kịp thời trên bảng niêm yết TTHC và trên trang dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.dienbien.gov.vn.

Sở Tư pháp Điện Biên điểm sáng trong cải cách hành chính ảnh 3

Bộ phận tiếp công dân tại Sở Tư pháp Điện Biên.

Theo ông Phạm Đình Quế: Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC, thời gian tới Sở Tư pháp sẽ tiếp tục triển khai, áp dụng phần mềm đăng ký, quản lý của tỉnh Điện Biên; đẩy mạnh xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng; sử dụng hòm thư công vụ để trao đổi công việc; thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ thống Phần mềm quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng chữ ký số cá nhân, đảm bảo tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng; tích cực sử dụng mạng công nghệ để điều hành công việc nhằm rút ngắn thời gian hội họp, giảm giấy tờ hành chính và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu.

Với những định hướng đúng đắn, cách làm khoa học, hiệu quả, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên được đánh gíá là đơn vị đứng đầu về chỉ số CCHC của tỉnh. Đó là kết quả của sự nỗ lực của tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, góp phần đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Quốc Định
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đại tá Trần Hồng Phú: Cán bộ Công an tận tụy vì Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Đại tá Trần Hồng Phú: Cán bộ Công an tận tụy vì Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc
(PLVN) -  Hơn 20 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân là chừng ấy năm Đại tá Trần Hồng Phú - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình không ngừng băn khoăn, trăn trở và nhắc nhở bản thân cùng các đồng đội nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm đời sống nhân dân được bình yên và hạnh phúc.

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa: “Trường Sa có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế trên biển”

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa: “Trường Sa có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế trên biển”
(PLVN) - Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 khẳng định: “Tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ dân sự, du lịch biển, đảo, phát triển ngư nghiệp để xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước”. Chung quanh vấn đề này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tưởng- Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa, người đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu vấn đề kinh tế biển dưới góc nhìn của doanh nhân và trong chuyến thăm Trường Sa mới đây, đã được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo”

Nữ giáo sư hết lòng vì người nông dân mảnh đất Chín Rồng

Nữ giáo sư hết lòng vì người nông dân mảnh đất Chín Rồng
(PLVN) - Năm 23 tuổi, Nguyễn Minh Thuỷ, cô sinh viên vừa tốt nghiệp ngành Chế biến, trường Đại học Cần Thơ thì được trường giữ lại làm cán bộ giảng dạy. Sự kiện ấy đã bắt đầu cuộc đời giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhiều thành tựu của nữ giáo sư Nguyễn Minh Thuỷ, người vừa vinh dự nhận giải Kovalevskaia năm 2021.

Dương Thị Liên: Nữ Phó Viện trưởng VKSND Nghệ An bản lĩnh, tâm huyết với ngành Kiểm sát

Hơn 31 năm khoác trên mình màu áo thiên thanh Phó Viện trưởng VKSND Nghệ An Dương Thị Liên luôn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.
(PLVN) -Bằng bản lĩnh và sự tận tụy với nghề kiểm sát, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An – bà Dương Thị Liên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và là người lãnh đạo gương mẫu. Nhiều sáng kiến, giải pháp trong công tác của bà đã được các cấp ghi nhận, vinh dự được Bộ Tư pháp tặng Giấy khen vì sự nghiệp Tư pháp.

Làm sao để thượng tôn pháp luật?

Chương trình bình chọn tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” của Báo Pháp luật Việt Nam- Một Chương trình hướng đến việc nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong xã hội.
(PLVN) -  Xây dựng pháp luật là yêu cầu tất yếu của Nhà nước, chấp hành pháp luật là ý thức, trách nhiệm của công dân. Việc thượng tôn pháp luật có vị trí, vai trò rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cô giáo trẻ người Mường trở thành nữ Đại biểu Quốc hội không ngại va chạm vấn đề nóng

Từ bỏ nhiều cơ hội tốt, cô Phượng quyết tâm trở về quê hương để trở thành cô giáo làng.
(PLVN) - Là một cái tên không còn xa lạ trong ngành giáo dục, câu chuyện về cô giáo trẻ Hà Ánh Phượng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ học sinh, giáo viên trên cả nước. Không chỉ là một giáo viên tiếng Anh, giờ đây trên cương vị mới là một Đại biểu Quốc hội, cô gái trẻ người Mường đang từng ngày nỗ lực góp phần vào sự đổi thay trên chính quê hương mình.

TS.BS Hoàng Thanh Tuấn: Người “đổi đời” cho hàng ngàn số phận

BS Hoàng Thanh Tuấn
(PLVN) -Với chữ duyên, tình yêu và niềm đam mê, BS Hoàng Thanh Tuấn đã bén duyên với lĩnh vực phẫu thuật tạo hình (PTTH) thẩm mỹ. Bằng tình thương và trách nhiệm với xã hội, anh đã giúp thay đổi diện mạo, cuộc đời cho hàng ngàn con người. Và hơn hết, trái tim bao la và nồng ấm của vị thầy thuốc trẻ luôn hướng về cộng đồng…

Ông Nguyễn Văn Phụng và dấu ấn quản lý thuế doanh nghiệp lớn

Ông Nguyễn Văn Phụng và dấu ấn quản lý thuế doanh nghiệp lớn
(PLVN) - Đêm trước hôm ra mắt Cổng thông tin điện tử dành cho người cung cấp nước ngoài, ông Nguyễn Văn Phụng, Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) nhắn tin: “Đây là chiến dịch cuối cùng trước khi anh nghỉ!”. Gần 40 năm “bén duyên” với thuế, tên của ông gắn với nhiều “chiến dịch” mà dấu ấn rõ nét nhất là quản lý thuế (QLT) doanh nghiệp lớn (DNL)…

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong tình hình mới

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong tình hình mới
(PLVN) - Ngày 13/5, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo quốc gia “ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong điều kiện Việt Nam thực hiện CPTPP và EVFTA ” . Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh , thành viên Hội đồng trường - tới dự và phát biểu.

Người cán bộ biên phòng xứng đáng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Người cán bộ biên phòng xứng đáng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
(PLVN) - Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sáng tạo, gương mẫu, nói đi đôi với làm, Đại úy Lèng Văn Trai, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng (ĐBP) Mường Khương, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lào Cai đã có nhiều cách làm sáng tạo trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Thiếu tá Trần Anh Tuấn – Cán bộ Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: “Chiến sĩ Công an đẹp hơn trong mắt người dân!”

Thiếu tá Trần Anh Tuấn dạy đàn cho trẻ em khiếm thị
(PLVN) -Hình ảnh chiến sĩ công an điển trai, đôn hậu với bộ quân phục xanh lá mạ ôm đàn ngồi giữa các em học sinh khiếm thị Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, anh cảnh sát giao thông bất đắc dĩ hiên ngang đứng phân luồng giao thông giờ tan tầm trên đường Thanh Bình (Hà Đông), hay chàng shipper lam lũ, cần mẫn chở chổi đi giao đã quá đỗi thân thương và hằn sâu trong lòng mỗi người dân Hà Nội. Và lý do khiến anh làm những công việc lặng thầm, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này càng khiến chúng ta trân trọng hơn!

Bát Xát, Lào Cai: Đẩy mạnh truyền thông về Trợ giúp pháp lý

Các bạn học sinh Trường bán trú xã Trung Lèng Hồ giao lưu trả lời câu hỏi
(PLVN) -  Từ ngày 18 đến ngày 27/4/2022, Chi nhánh TGPL số 6, huyện Bát Xát đã tổ chức 06 đợt truyền thông về TGPL tại 03 thôn nghèo gồm: Ná Rin xã Mường Vi, thôn Ngải Trồ xã Dền Sáng, thôn Cán Tỷ xã Bản Xèo và 03 xã nghèo là xã Trung Lèng Hồ, xã Sàng Ma Sáo, xã Dền Thàng.