Từ khóa: #sở giao thông vận tải Hà Nội

Kiến nghị sửa chữa cầu Chương Dương

Cầu Chương Dương đang xuống cấp nghiêm trọng.
(PLVN) - Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông vừa kiến nghị Sở Giao thông vận tải Hà Nội xem xét, báo cáo UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa cầu Chương Dương để bảo đảm an toàn giao thông và kéo dài tuổi thọ của cầu.