Công bố Báo cáo vị thế của Trẻ em gái Châu Á năm 2020

Công bố Báo cáo vị thế của Trẻ em gái Châu Á năm 2020
(PLVN) -Tổ chức Plan International vừa công bố Báo cáo Vị thế của Trẻ em gái Châu Á năm 2020 cùng với các chỉ số trong từng lĩnh vực đời sống xã hội. Theo đó, Việt Nam nằm trong ba nước đứng đầu khu vực Nam Á và Đông Nam Á về vị thế của trẻ em gái trong các lĩnh vực đời sống.